Anda di halaman 1dari 34

JANA MINDA PERKASA ILMU

(JAMPI)
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
Bab 1
PENGENALAN KEPADA REKABENTUK DAN
TEKNOLOGI.
1.1 Dunia Reka bentuk
1.2 Kepentingan Reka Bentuk dan
Teknologi
1.3 Invensi dan Inovasi dalam Reka Bentuk.
BAB 2
PENGURUSAN PROJEK
2.1 Pengurusan Projek Rekebentuk
BAB 3
PROSES REKA BENTUK
3.1 Projek Brief
BAB 4
LAKARAN
4.1 Lakaran Piktorial
BAB 5
APLIKASI TEKNOLOGI
5.1 Reka Bentuk Sistem Fertigasi

5.2 Reka Bentuk Fesyen


REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
TINGKATAN 1
DUNIA REKA
BENTUK
Kehidupan hari ini dipenuhi dengan pelbagai barangan dan
teknologi hasil daripada reka bentuk.
Tuala, sabun mandi, baju, seluar, kasut, kuih muih,
kenderaan, pertanian dan pelbagai bentuk ubat-ubatan
ialah contoh aplikasi reka bentuk dalam kehidupan. Semua ini
bertujuan untuk

memudahkan kehidupan manusia


yang semakin maju seiring dengan
persekitaran yang harmoni,
mudah dan selesa.
DEFINISI REKA BENTUK
DAN TEKNOLOGI
REKA BENTUK
Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara
terancang untuk menghasilkan sesuatu produk
yang memberi impak kepada kehidupan.
Reka bentuk yang dihasilkan haruslah berdaya
saing dengan produk sedia ada dalam pasaran
serta tidak mencemarkan alam sekitar.
TEKNOLOGI
Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan
menggunakan sumber semula jadi untuk
dijadikan alat, tenaga atau sistem.
Fungsinya untuk memudahkan tugasan manusia.
REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
Gabungan pengetahuan tentang penyusunan
bahan secara terancang dengan mengaplikasikan
pengetahuan sains dan matematik.
Tujuannya untuk memudahkan kehidupan
manusia.
BIDANG REKA BENTUK DAN
TEKNOLOGI
KONKRIT ABSTRAK

Satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk Satu bidang yang melibatkan proses mereka bentuk
sesuatu produk yang dapat dilihat dan dipegang produk yang bolehdilihat tetapi tidak boleh dipegang.

MAUJUD MUJARAD
PRODUK
KONKRIT ABSTRAK
TEKNOLOGI SENI PERKHIDMATA KOMUNIKASI
PERALATAN SERAMIK N
MESIN MASAKAN PENGANGKUTA BAHASA
N
PERTANIAN LUKISAN
SEWAAN ATUR CARA
PEMAKANAN ALAT MUZIK
SISTEM BUNYI,
PEKAIAN ARCA PEMBELAJARAN ISYARAT DAN
PERSENJATA HALUS SUARA
AN PROSES DAN PERSURATAN
SULAMAN LANGKAH
/ANYAMAN SISTEM PENGIKLANAN
LATIHAN
LATIHAN
Nyatakan kategori
bidang reka bentuk bagi
produk yang di
tunjukkan disebelah ini.
KONKRIT
atau
ABSTRAK
TEKNOLOGI?
?
SENI?
PERKHIDMATAN
?
KOMUNIKASI?
LATIHAN
Nyatakan kategori
bidang reka bentuk
bagi produk yang di
tunjukkan disebelah
KONKRIT
ini.
atau
ABSTRAK ?
TEKNOLOGI?
SENI?
PERKHIDMATA
N?
KOMUNIKASI?
LATIHAN
Nyatakan kategori
bidang reka bentuk
bagi produk yang di
tunjukkan disebelah
KONKRIT
ini.
atau
ABSTRAK ?
TEKNOLOGI?
SENI?
PERKHIDMATA
N?
KOMUNIKASI?
LATIHAN
Nyatakan kategori
bidang reka bentuk
bagi produk yang di
tunjukkan disebelah
KONKRITini.
atau
ABSTRAK ?
TEKNOLOGI?
SENI?
PERKHIDMATA
N?
KOMUNIKASI?
LATIHAN PENGUKUHAN
Kelaskan jenis-jenis produk
konkrit dan abstrak dalam
bentuk peta Ithink.
CONTOH:
PRODUK

KONKRIT ABSTRAK

PERKHIDMATA KOMUNIKA
TEKNOLOGI SENI
N SI

MESIN LUKISAN

ALAT
MUZIK
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
LATIHAN
BERSAMBUN
G PADA MINGGU
HADAPAN..