Anda di halaman 1dari 12

EDU 3083

Asas kepimpinan dan


perkembangan professional

Akauntabiliti guru

Quek Sook Yee


San Kum Tai
Tan Li Peng
Teo Mey Lian
Tiang Siao Foong
Akauntabiliti Guru

akauntabiliti = bertanggungjawab kepada seseorang


atau bertanggungjawab terhadap sesuatu.

Konsep akauntabiliti
satu cara untuk memberikan jawapan dan penjelasan
mengenai sesuatu tindakan dan prestasi kepada mereka
yang berhak untuk mendapat jawapan dan penjelasan
tersebut.

Akauntabiliti keguruan
tanggungjawab yang harus difahami dan dilaksanakan oleh
seseorang guru.
akauntabiliti keguruan bermaksud tanggungjawab terhadap
profesion keguruan.
Kebaikan Akauntabiliti
Memastikan semua pelajar belajar mengikut kemampuan
mereka sendiri dan berfaedah bagi sekumpulan kecil
pelajar yang lemah
Pelajar akan mempunyai motivasi yang kuat untuk
belajar
Penekanan pada pencapaian memotivasikan guru untuk
mencuba pendekatan-pendekatan pengajaran yang baru.
Akauntabiliti dapat memberitahu orang ramai segala
yang berlaku di sekolah.
Perbezaan diantara tanggungjawab
dan akauntabiliti

kedua-dua perkataan diatas mempunyai


perbezaan dari segi maknanya.
-Contoh: seorang ayah yang gagal memberi
anak mereka pendidikan yang tinggi tidak
perlu memberikan sebarang penjelasan
tetapi seorang guru yang gagal memberi
kejayaan kepada anak didiknya perlu
memberi penjelasan dan sebab kenapa anak
Sekolah

Tingk
Komuni
ti ah
Akauntabi Laku
liti Guru

Profesio
n Murid
Akauntabiliti Guru terhadap Sekolah
Kaedah mengajar sejajar dengan perkembangan
kognitif murid-murid.

Bersifat optimistik dan menunjukkan minat yang


tinggi di dalam pekerjaannya

Kaedah mengajar yang terkini dan canggih

Perhubungan sosial yang baik .

Kawalan disiplin yang berkesan


Pembimbing kepada murid-murid untuk memotivasikan
murid-murid bagi meningkatkan kemahiran pencapaian
akademik.

Membina satu program perkembangan ko- kurikulum


yang dinamik .

Menjalankan tugas yang diamanahkan oleh


pentadbiran sekolah .
Akauntabiliti Guru terhadap Tingkah
Laku
Melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu pengetahuan

Menjadi seorang 'role model' yang baik dalam


masyarakat setempat

Mengurus kewangan sendiri dengan bijaksana

Mengamalkan nilai-nilai murni seperti ketatasusilaan,


belas kasihan, kejujuran dan keikhlasan, kecekapan,
pertimbangan

memelihara penampilan diri

Melibatkan diri dalam hobi aktiviti berfaedah pada


masa lapang
Akauntabiliti Guru terhadap
Murid
Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-
murid

Bersedia menyelesaikan masalah murid-murid dengan


bersikap adil

Ikhlas dalam menyampaikan ilmu pengetahuan

Bekerjasama dengan pihak sekolah dan ibu bapa.

Tidak mengharapkan sebarang balasan dan ganjaran


Akauntabiliti Guru terhadap Profesion

Menjadi ahli kesatuan guru

elak membuat sebarang kenyataan negatif tentang


profesionnya dalam media tempatan

elakkan daripada menganggotai parti haluan kiri/


kegiatan pengganas, dan politik

Selalu bersedia membantu rakan sejawat

elakkan daripada terlibat dalam sebarang kegiatan


negatif atau merbahaya
Akauntabiliti Guru terhadap
Komuniti
Tidak menyebarkan ajaran negatif yang boleh
merosakkkan kepentingan pelajar, masyarakat
atau negara
Bersopan-santun dan bertingkah laku baik dalam
segala aktiviti sosial
Mengambil bahagian secara cergas dalam
kegiatan-kegiatan masyarakat
Sentiasa menghormati ahli-ahli masyarakat
setempat
Tidak mencemarkan nama baik rakan sejawat
SEKIAN.