Anda di halaman 1dari 9

ISTE STANDARDS FOR

STUDENTS
EDUP 3053
DISEDIAKAN OLEH:
AINA NABILAH BT MUHAMAD KHALIM
TAN HUI CHU
WAN NOOR ASYIRAH BT WAN MOHD ZAIDI
ISTE STANDARDS (STUDENTS)
Pelajar diberi
kuasa
(Empowered
Learner)

Rakan usaha
Warganegara
global
digital
(Creative
(Digital
Communicat
Citizen)
or)

Rakan usaha Pembina


global pengetahuan
(Global (Knowledge
Collaborator) Constructor)

Komunikator Pereka
kreatif inovatif
(Computatio (Innovative
nal Thinker) Designer)
Pelajar diberi kuasa
Pelajar memanfaatkan teknologi untuk mengambil peranan aktif dalam memilih, mencapai
dan menunjukkan kecekapan dalam matlamat pembelajaran mereka, dimaklumkan oleh sains
pembelajaran. Pelajar:
a) Menyatakan dengan jelas dan matlamat pembelajaran peribadi ditetapkan,
membangunkan strategi teknologi memanfaatkan untuk mencapai mereka dan merenung
kembali proses pembelajaran itu sendiri untuk meningkatkan hasil pembelajaran.
b) membina rangkaian dan menyesuaikan persekitaran pembelajaran mereka dengan cara
yang menyokong proses pembelajaran.
c) menggunakan pembelajaran teknologi untuk mendapatkan maklum balas yang
menggerakkan dan memperbaiki amalan mereka dan untuk menunjukkan pembelajaran
mereka dalam pelbagai cara.
d) memahami konsep asas operasi teknologi, menunjukkan keupayaan untuk memilih,
menggunakan dan menyelesaikan masalah teknologi terkini dan dapat memindahkan
pengetahuan mereka kepada meneroka teknologi baru muncul.
Warganegara digital
Pelajar mengiktiraf hak-hak, tanggungjawab dan peluang untuk hidup, belajar
dan bekerja di dunia digital yang saling, dan mereka bertindak dan model dengan
cara yang selamat, undang-undang dan etika. Pelajar:
a) memupukkan dan menguruskan identiti digital mereka dan reputasi dan sedar
akan kekal tindakan mereka dalam world.
b) Melibatkan diri dalam tingkah laku positif, selamat, undang-undang dan etika
apabila menggunakan teknologi, termasuk interaksi sosial dalam talian atau
apabila menggunakan rangkaian.
c) Menunjukkan pemahaman dan menghormati hak-hak dan kewajipan dalam
menggunakan dan berkongsi harta intelek.
d) Menguruskan data peribadi mereka untuk mengekalkan privasi digital dan
keselamatan dan mengetahui teknologi pengumpulan data digunakan untuk
mengesan navigasi mereka secara dalam talian.
Pembina pengetahuan
Pelajar kritikal pendita pembantu pelbagai sumber menggunakan alat-alat digital untuk
membina pengetahuan, menghasilkan artifak kreatif dan membuat pengalaman
pembelajaran yang bermakna untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Pelajar:
a) merancang dan menggunakan strategi penyelidikan yang berkesan untuk mencari
maklumat dan sumber-sumber lain untuk kegiatan intelektual atau kreatif mereka.
b) Menilai ketepatan, perspektif, kredibiliti dan kerelevanan maklumat, media, data atau
sumber-sumber yang lain.
c) pendita lain dari digital sumber menggunakan pelbagai alat dan kaedah untuk
membuat koleksi artifak yang menunjukkan hubungan yang bermakna atau
kesimpulan.
d) Membina pengetahuan secara aktif dengan meneroka isu-isu sebenar dan masalah,
membangunkan idea-idea dan teori-teori dan mengikuti jawapan dan penyelesaian.
Pereka inovatif
Pelajar menggunakan pelbagai teknologi dalam proses reka bentuk untuk
mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan mencipta penyelesaian
baru, berguna atau imaginatif. Pelajar:
a) tahu dan menggunakan proses reka bentuk yang sengaja untuk menjana idea-
idea, ujian teori, mewujudkan artifak inovatif atau menyelesaikan masalah
yang sahih.
b) Memilih dan menggunakan alat-alat digital untuk merancang dan
menguruskan proses reka bentuk yang mempertimbangkan kekangan reka
bentuk dan risiko dikira.
c) Membangunkan, menguji dan memperbaiki prototaip sebagai sebahagian
daripada reka bentuk kitaran
d) Mempamerkan toleransi terhadap kekaburan, ketabahan dan keupayaan untuk
bekerja dengan masalah terbuka.
Pemikir pengiraan
Pelajar membangunkan dan menggunakan strategi untuk memahami dan menyelesaikan
masalah dengan cara yang memanfaatkan kuasa kaedah teknologi untuk membangunkan
dan penyelesaian ujian. Pelajar:
a) Merumuskan definisi masalah sesuai untuk kaedah teknologi bantuan seperti analisis data,
model abstrak dan pemikiran algoritma dalam meneroka dan mencari penyelesaian.
b) mengumpul atau mengenal pasti set data yang berkaitan, menggunakan alat-alat digital
untuk menganalisis mereka, dan mewakili data dalam pelbagai cara untuk memudahkan
penyelesaian masalah dan membuat keputusan.
c) Memecahkan masalah kepada bahagian-bahagian komponen, mengekstrak maklumat
penting, dan membangunkan model deskriptif untuk memahami sistem yang kompleks
atau memudahkan kerja-kerja penyelesaian masalah.
d) memahami bagaimana kerja-kerja automasi dan menggunakan pemikiran algoritma untuk
membangunkan urutan langkah-langkah untuk membuat dan menguji penyelesaian
automatik.
Komunikator kreatif
Pelajar berkomunikasi dengan jelas dan meluahkan perasaan secara kreatif
untuk pelbagai tujuan menggunakan platform, peralatan, gaya, format dan
media digital yang sesuai untuk matlamat mereka. Pelajar:
a) Memilih platform yang sesuai dan alat-alat untuk memenuhi objektif yang
dikehendaki penciptaan mereka atau kerja-kerja asal komunikasi.
b) Membuat kerja-kerja asal atau bertanggungjawab dibuat semula atau
mencampur semula sumber digital ke dalam ciptaan baru.
c) komunikasi baru jelas dan berkesan dengan mewujudkan atau
menggunakan pelbagai objek digital seperti penggambaran, model atau
kandungan simulasi.
d) menerbitkan atau bahan semasa yang menyesuaikan mesej dan medium
untuk penonton yang dimaksudkan.
Rakan usaha global
Pelajar menggunakan alat digital untuk meluaskan perspektif mereka dan
memperkayakan pembelajaran mereka dengan bekerjasama dengan orang lain dan
bekerja secara efektif dalam pasukan tempatan dan global. Pelajar:
a) Menggunakan alat-alat digital untuk berhubung dengan pelajar daripada pelbagai
latar belakang dan budaya, melibatkan diri dengan mereka dengan cara meluaskan
pemahaman dan pembelajaran bersama.
b) Menggunakan kerjasama teknologi untuk bekerja dengan orang lain, termasuk rakan-
rakan, pakar atau ahli-ahli masyarakat, untuk mengkaji isu-isu dan masalah dari
pelbagai sudut pandangan.
c) Menyumbang secara membina untuk projek pasukan, dengan andaian pelbagai
peranan dan tanggungjawab untuk bekerja dengan berkesan ke arah matlamat yang
sama.
d) Meneroka isu-isu tempatan dan global dan menggunakan teknologi usaha sama
untuk bekerja dengan orang lain untuk menyiasat penyelesaian.

Anda mungkin juga menyukai