Anda di halaman 1dari 23

m 


  

„Org melayu diperkenalkan dgn


tanaman komersial.
„Tanaman komersial diusahakan
oleh tenaga buruh dr Cina dan India
„Utk teruskan penguasaan
ekonomi,British memperkenalkan
undang--undang pemilikan tanah
undang   

„ blm kedatangan British,segala hal


berkaitan tnh adalah dibwh kuasa
pembesar Melayu.
„ istem ini tidak mempunyai rekod dan
catatan yg terperinci.
„ Bagi British,rekod bertulis adalah penting
utk urusan pentadbiran.
„ British memperkenalkan undang-
undang-undang
tanah berkonsepkan barat.
„ British membahagikan tnh mengikut nilai
komersial.
„ Kadar cukai bergantung kpd jenis tanah yg
dimiliki.
„ esiapa yg ingin mengusahakan tnh perlu
membuat permohonan di Pejabat
Tanah,bukan lagi melalui pembesar.
„ Undang-
Undang-undang tnh memberikan kuasa
kpd Residen negeri utk menentukan
jumlah kawasan konsesi tnh yg diberikan
kpd pemodal.
„ Dasar British juag membawa kpd
perkembangan sistem ekonomi wang.
„ Akta Tanah impanan Melayu diluluskan
oleh MMP.
„ Akta ini bertujuan mengelakkan tnh org
melayu jatuh kpd org asing
„ Melalui akta ini Residen berkuasa
menentukan kawasan tnh Melayu sbg
Tanah impanan Melayu.Oleh itu tnh dpt
diselamatkandrpd dijual.
„ Akta ini bertujuan melindungi kepentingan
penjajah.Org melayu dilarang
mengusahakan Tanah impanan Melayu.
„ Akta Land Order diisytiharkan pd 1931 di
arawak bertujuan melindungi tnh
daripada dicerobohi org Cina.
„ Melalui undang-
undang-undang ini hak milik tnh
hanya boleh dilakukan melalui perwarisan
yg bertujuan mengelakkan tnh jatuh kpd
org luar.
„ Undang
Undang--undang ini membahagikan tnh di
sarawak kpd 3 bahagian
1- tanah campuran
2- tanah simpanan
3- tanah pedalaman
„ Golongan imigran hanya berhak terhadap
tnh campuran.
„ Proklomasi III perlindungan Hak Peribumi
diwartakan di abah.
„ Peraturan ini
1- melindungi keoentingan peribumi
2- menetapkan kepentingan hak milik
di bawah kuasa Pegwai Daerah.
3- Penduduk berhak menuntut ganti rugi
terhadap tnh yg dijual kpd org asing.
m  
  

„ ¦nakmen Tanah Padi 1917


„ ¦nakmen ini melarang penanaman getah
di kawasan padi.Tujuannya adalah utk
mengurangkan jumlah penyertaan
pekebun kecil.
„ Premium memohon tnh utk tanaman
getah dinaikkan.
„ Padi kurang diusahakan oleh org
melayu.oleh itu beras diimport dr
Myanmar,Thailand dan Indochina.
„ British risau bekalan beras tidak terjamin
oleh itu British memperkenalkan Jabatan
Parit dan Tali Air bagi membaiki sistem
perparitan dan tali airbagi membantu
penanaman padi
 
 m  
„ Pembandaran.
„ Pembentukan masyarakat berbilang
kaum.
„ istem pendidikan Vernakular.
„ ektor perkilangan.
„ istem pengangkutan dan perhubungan.
„ Perkhidmatan kesihatan.

 

„ Bermaksud perubahan dari pekan kecil


@ kampung kpd bandar hasil
pertambahan fungsi @ kegiatan
ekonomi.
„ Kawasan perlombongan alami
pertambahan penduduk serta fungsinya
sbg pusat pengumpulan hasil.
„ Pertambahan fungsi bandar menjadikan
bandar sbg pusat pentadbiran.
„ Cth:Kuala Lumpur dan Taiping.
„ Perkembangan sistem pengangkutan dan
aktiviti ekonomi mempengaruhi kewujudan
bandar--bandar baru.
bandar
„ Kedudukan strategik sesuatu kawasan
membolehkannya menjadi penghubung kpd
beberapa buah bandar dan kawasan lain .
     

„ Dasar British membawa masuk imigran


asing dari Cina dan India membentuk
masyarakat majmuk.
„ Kewujudan masyarakat majmuk
menyebabkan petempatan dan jenis
pekerjaan rakyat berbeza-
berbeza-beza mengikut
kaum.
„ Bahasa pertuturan dlm kerangka sosial
juga berbeza antara satu sama lain.
„ Ternyata tidak terdapat integrasi kaum.
 

  

„ Bermaksud sistem pendidikan yg


menggunakan bahasa ibunda kaum
masing--masing.
masing
„ ebelum penjajah,org melayu mendapat
pendidikan di pondok.pendidikan tertumpu
kpd aspek membaca,memahami Al- Al-Quran
mempelajari bahasa Arab & hukum agama.
„ elepas penjajahan sistem pendidikan T.M
mula berubah.
„ ekolah Melayu
- Ditubuhkan hanya peringkat sekolah
rendah dan kurikulumnya terbatas.
- British hanya ingin menjadikan anak
Melayu sbg petani yg lebih baik dr
bapanya.
- atu
atu--satunya institusi lanjutan adalah
Maktab Perguruan ultan Idris(MP I)
- ekolah utk golongan elit ialah Kolej
Melayu Kuala Kangsar(MCKK).
„ ekolah India:
- Di kawasan bandar, British sedikan
sekolah utk masyarakat India.
- Di estet,pihak perladangan yg
membiayai sekolah Tamil.
- ukatan pelajaran,buku,dan tenaga
pengajar dari India.
- Bahasa Tamil sbg bahasa pengantar.
„ ekolah Cina:
- ekolah dibiayai oleh saudagar cina.
- ekolah menggunakan dialek
masing--masing sbg bahasa pengantar.
masing
- Guru,buku,sukatan pelajaran adalah
datang dari Cina.
- British meluluskan ¦nakmen
Pendaftaran ekolah 1920 bagi
menyekat pengaruh komunis.
„ Pendidikan Inggeris:
- Pd peringkat awal merupakan usaha
mubaligh kristian dan badan sukarela.
- ekolah Inggeris dianggap elit krn
terletak di tgh bandar dan pelajarnya
terdiri drpd golongan atasan
- Kurikulumnya berdasarkan sistem
pendidikan di ¦ngland.
  

„ × 
 
  
 
  
  
 
„ × 
 
 


 

„  
 


 


  
  

„ m
 

 
  
 

„ 
  
 
  

„  
 
  

„ 
 

  


„ 
 
  
 
 
„ 
   

  
 


 


 


  

„ m 


 
  
 


  
  

 
„ m
!
   

    
„ "  
#" 

$ 
 % 
„ "  
   
   
  
„ &
!
 
 
 

„ m