Anda di halaman 1dari 7

Jom Menyanyi!

Wahai kawanku
Jom membersihkan kela
Kebersihan sekolah
Dijaga bersama

Meja dan kerusi


perlu dibaiki
Kita bersatu
menceriakan kelas

Chan mali chan hoi hoi


Chan mali chan hoi hoi
Chan mali chan
sekolahku syurgaku!
IMBUHAN APITAN

membersihk
an

menceriakan

dibaiki

kebersihan
IMBUHAN APITAN
Imbuhan apitan ialah
imbuhan yang
ditambahkan serentak
pada hadapan dan pada
belakang kata dasar.

mbuhan+kata dasar+imbuha

1.meN......-kan dan
meN............-i /
di.-kan dan di..-i
2. ke-..... an
3. peN-....-an
Apitan meN......-kan dan
meN............-I

-Perkataan yang dihasilkan


merujuk kepada:

(a)sesuatu yang dilakukan


untuk faedah orang lain

(b)menyebabkan sesuatu hal


itu terjadi

(c)perbuatan

Contoh :
-
membasuhkan,mengikatkan,
merekodkan,
-
melayani,merawati,mengetua
Apitanke-..............-an
-boleh membawa
beberapa maksud:

(a)menerangkan
sesuatu hal yang
terdapat dalam kata
dasar

(b)tempat

Contoh :
-kesakitan,keletihan,
kemuraman
- kenakalan,kesempitan
Apitan peN-....-an

-merujuk kepada tempat


dan perbuatan serta
keadaan:

(a)menerangkan
sesuatu hal yang terdapat
dalam kata dasar

(b)tempat

Contoh :
-
pedalaman,pembunuhan,
penginapan,perbarisan,
pelabuhan
Apitan di-......-kan,
di-.....-i, diper-.....-kan
-Digunakan dalam ayat
pasif

Contoh :
-
dianugerahkan,ditemu
i,
diperdebatkan