Anda di halaman 1dari 1

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG


KEPALA PELAKSANA BPBD
& PEMADAM KEBAKARAN
Ir. RUDY RINALDY, MT
NIP. 19680624 199703 1 006
PEMBINA TK. I, IV/b

SEKRETARIS
Rosail Akhyari P., S.STP,
M.Si
NIP. 19800629 199810 1 001
PEMBINA, IV/a

SUBAG KEUANGAN SUBAG KEPEGAWAIAN


SUBAG UMUM
DAN PROGRAM DAN HUMAS
FIRDAUS, ST Ir. SYOFYAN DEWI KURNIA BAHAR, SE
NIP. 19660616 200701 1 011 NIP. 19651104 199302 1 001 NIP. 19731218 199308 2 001
PENATA, III/c PENATA TK. I, III/d PENATA MUDA TK.I, III/b

BIDANG PENCEGAHAN BIDANG KEDARURATAN BIDANG REHABILITASI


DAN KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK DAN REKONSTRUKSI
AFRIALDI MASBIRAN, S.H, Drs. NASRUL SUGANA IRWAN ST
M.Hum NIP. 19620520 201103 1 001 NIP. 19650505 198812 1 003
NIP. 19670725 199703 1 004 PEMBINA TK. I, IV/b PEMBINA, IV/a
PEMBINA, IV/a

SEKSI PENCEGAHAN SEKSI KEDARURATAN SEKSI REHABILITASI


RITA SUMARNI, S.Sos.
M.Kes
SUTAN HENDRA, ST Ir. FIRDAUS
NIP. 19721212 200901 1 009 NIP. 19591114 198101 1 002
NIP. 19651003 198703 2 002
PENATA MUDA TK.I III/b PENATA TK.I, III/d
PENATA, III/c

SEKSI KESIAPSIAGAAN SEKSI LOGISTIK SEKSI REKONSTRUKSI


Dr. HENKY MAYAGUEZZ, AHMAD ICHLAS, S.Sos,
YULMARNI, SH M.Si
SPi, MT, MSc NIP. 19630704 198805 2 001
NIP. 19840219 200501 1 002 NIP. 19720622 199211 1 001
PENATA TK. I , III/d
PENATA TK. I, III/d
PENATA TK. I, III/d