Anda di halaman 1dari 9

T E OR I P E R K E M B A N G A N

B U D AYA L E V V Y G O T S K Y
SOSIO LI ABDUAL RAHIM A B DU L MAHA IMIN
ZIZ
AMIR ASYRAFFUDIN ABD A
Vygotsky
zone proximal developement
scaffolding
private speech
self regulation
ZONE PROXIMAL DEVELOPMENT (ZPD)
KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG SUKAR DILAKUKAN OLEH KANAK-KANAK BOLEH DIJAYAKAN DENGAN
BANTUAN DAN BIMBINGAN ORANG DEWASA ATAU RAKAN YANG LEBIH MAHIR

BERTUJUAN UNTUK MENOLONG KANAK-KANAK BERKEMBANG DAR TAHAP SOSIAL KEPADA TAHAP PERIBADI
TERDAPAT DUA TAHAP IAITU
TAHAP PERKEMBANGAN SEBEBNAR: PENYELESAIAN MASALAH SECARA BERSENDIRIAN OLEH KANAK-KANAK
TANPA SEBARANG BANTUAN
TAHAP PERKEMBANGAN POTENSI: PENYELESAIAN MASALAH YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH KANAK-KANAK
DENGAN BIMBINGAN ORANG DEWASA
SCAFFOLDING
BIMBINGAN YANG DIBERI OLEH SEORANG DEWASA DALAM PROSES PENGAJARANA & PEMBELAJARAN
MELALUI SOALAN DAN INTERAKSI YANG BERSIFAT POSITIF

PADA AWAL PEMBELAJARAN GURU MELAKUKAN BIMBINGAN LANGSUNG KEPADA PELAJAR, SEMAKIN
TINGGI TAHAP KEMAMPUAN PELAJAR, MAKA BIMBINGAN YANG DIBERIKAN AKAN SEMAKIN SIKIT

BIMBINGAN DIBERIKAN KEPAD PELAJAR DALAM MEMPELAJARI KEMAHIRAN BAHARU, NAMUN


BIMBINGAN YANG DIBERI DIKURANGKAN SEHINGGA PELAJAR BOLEH MENGUASAI SESUATU KEMAHIRAN
PRIVATE SPEECH

VYGOTSKY MEWUJUDKAN PERTUKARAN PENGETAHUAN BERSAMA KEPADA PENGETAHUAN PERSONAL


KANAK-KANAK AKAN BERCAKAP SENDIRIAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH TANPA DIDENGARI OLEH
ORANG LAIN

KANAK-KANAK INI AKAN DAPAT MENYELESAIKAN TUGASAN YANG LEBIH MENCABAR BERBANDING
MEREKA YANG TIDAK MENGGUNAKANNYA
PLAY
VYGOTSKY MENGANGGAP KANAK-KANAK YANG SEDANG BERMAIN ITU ADALAH SEDANG BERKERJA
TETAPI BAGI PEMERHATIAN KITA KANAK-KANAK ITU SEDANG BERMAIN

CONTOH: KANAK-KANAK YANG SEDANG BERMAIN LEGO, ORANG DEWASA AKAN MELIHATNYA SEBAGAI
PERKARA BIASA TETAPI VYGOTSKY MEMANDANGNYA SEBAGAI SEDANG BERKERJA DAN MENYELESAIKAN
CARA UNTUK MEMBINA SATU BENTUK DARIPADA LEGO TERSEBUT
SELF REGULATION
KANAK-KANAK DAPAT
PERKEMBANGAN STRUKTUR
MEMIKIRKAN SESUATU TANPA
DALAMAN YANG MELIBATKAN
BANTUAN ORANG LAIN MELALU
AMALI ATAU PRAKTIKAL
PEMBELAJARAN BERMAKNA

CONTOH: BAYI YANG HENDAK CONTOH: BAYI AKAN


SESUATU BARANG, DIA AKAN MENGGUNAKAN GERAK BADANNYA
BELAJAR UNTUK MENCAPAI UNTUK MENDAPATKAN PERHATIAN
BARANG TERSEBUT ORANG SEKELILING
PENGAPLIKASIAN TEORI VYGOTSKY
MENGGUNAKAN ZPD KEPADA KANAK-KANAK DENGAN MEMBERI LATIHAN YANG BERBEZA TAHAP
KESUKARAN UNTUK MENETUKAN TAHAP BIMBINGAN YANG SEPATUTNYA DIBERI

GURU PERLU MEMBANTU BILA DIPERLUKAN DAN BERI GALAKAN SERTA SEMANGAT UNTUK KANAK-
KANAK MENCUBA DAN MENGAPLIKASI KEMAHIRAN SUPAYA MENCAPAI OBJEKTIF PEMBELAJARAN

GURU PERLU MEMBERI PELUNANG KEPADA PELAJAR UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH MEREKA SENDIRI
DALAM PROSES PEMBELAJARAN
CONTOH

DALAM SUBJEK MATEMATIK, GURU BOLEH MEMBERI BEBERAPA LATIHAN BERSERTAKAN CONTOH KEPADA
PELAJAR.

SETERUSNYA, GURU BOLEH MEMINTA PELAJAR YANG LEBIH CEKAP DALAM TAJUK BERKENAAN UNTUK
MEMBANTU RAKAN-RAKAN LAIN UNTUK MENYELESAIKAN TUGASAN