Anda di halaman 1dari 29

PERKEMBANGAN

KOGNITIF
REMAJA
AHLI PEMBENTANG:
TAN KAI XIN
GOH YING HUI
Jean Piaget
Dilahirkan di Swizerland pada 9
Ogos 1896.
Tamat sekolah menengah, Piaget
melanjutkan pelajaran ke Universiti
Nauchatel dan mendapat PhD
semasa berumur 22 tahun dalam
bidang zoologi.
Menjadi inspirasi kepada pendidikan
di Eropah yang cenderung kepada
1896 - 1980 perkembangan kanak-kanak
Pemikiran kanak-kanak berkembang mengikut
satu siri peringkat yang kompleks dan setiap
satunya berkait rapat.
Perkembangan kognitif kanak-kanak dibahagikan
kepada 4 peringkat:
1. Peringkat Sensori Motor (0 2 tahun)
2. Peringkat Praoperasi ( 2 7 tahun)
3. Peringkat Operasi Konkrit ( 7 11 tahun)
4. Peringkat Operasi Formal ( 11 - 15 tahun)
Peringkat Operasi Formal
Remaja dapat
berfikir secara abstrak, saintifik
dan logikal
menunjukkan minat terhadap isu-
isu sosial dan identiti diri.
Berfikir secara Abstrak
Antaranya ialah perkara-perkara yang menjadi
asas kepada sains, matematik, etika dan politik.
Contoh: menggunakan simbol- simbol abstrak
untuk mewakilli sesuatu nombor.
x = 15
Dengan simbol itu, mereka bersedia untuk
mempelajari algreba dan kalkulus.
Penaakulan secara Hipotetik- Deduktif
Keupayaan untuk membentuk hipotesis dan
mencabar kesahihannya.
Contoh: Eksperimen tentang masalah bandul.
Membuat pelbagai
hipothesis Kanak-kanak pada
Mengenal pasti variabel peringkat konkrit akan
yang mempengaruhi kadar mengambil kira kesemua
ayunan bandul variabel secara serentak .
Remaja merupakan individu Ukur panjang tali
yang sistematik dalam Jarak ketinggian bandul
menyelesaikan masalah. dilepaskan
Boleh memikir beberapa Berat bandul
idea serentak dan Susah memikir beberapa
membuat kombinasi secara idea serentak dan
logik. membuat kombinasi.

Remaja Kanak-kanak
Berlaku Egosentrisme Remaja

Berupaya untuk berfikir bukan sahaja fikiran sendiri


tetapi juga fikiran orang lain.

Menghadapi kesukaran untuk membezakan antara


pemikiran sendiri dengan pemikiran orang lain.

Kekeliruan ini disebut egosentrisme


remaja.
Kekeliruan ini disebut
egosentrisme remaja.

Penonton Anganan
Dongeng Peribadi
(Imaginary
(Personal Fable)
Audience)
Penonton Anganan
o l e h
p a b
Kena hasil ?
ter

Remaja terlalu fikirkan tentang diri dan sangat prihatin atau


perasan tentang penampilan mereka di hadapan orang.

Remaja merumuskan orang lain juga sangat prihatin dan


ambil kisah tentang dirinya.
Memperbesarkan apa yang orang lain fikir tentang
dirinya.
Bayang ada penonton yang asyik memerhatikan
penampilan dan tingkah laku mereka.

Contoh: Jika ada sebiji shaja jerawat di muka, remaja


sudah menjadi kelam kabut dan hilang arah seolah-
olah dunia hendak kiamat.
Dongeng Peribadi

Tercipta berasaskan Penonton Anganan

Remaja sangat peka tentang penampilan dan tingkah


lakunya

Membawa kepada kepercayaan bahawa mesti


wujud satu keistimewaan atau keunikan tentang
diri
Kadang-kala Dongeng Peribadi menyebabkan
tekanan kepada remaja
Remaja menganggap tiada orang yang memahami diri
saya kerana tidak ada orang lain yang mengalami
pengalaman seperti yang saya alami

Membuat remaja terjebak


Menjadi sumber inspirasi
dengan tingkah laku risiko
Contoh: remaja berusaha untuk
Contoh: Remaja rasa dirinya
mencapai impian untuk
unik dan kebal sehinggakan
menjadi penyanyi yang
seks bebas, ketagihan arak dan
terkenal adan berjaya dalam
dadah tidak akan
kerjayanya.
membahayakan dirinya.
FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN
KOGNITIF REMAJA

FAKTOR BAKA FAKTOR PERSEKITARAN


1.Organ deria 1.Keluarga
2.Kecerdasan 2.Pemakanan
3.Keturunan
FAKTOR BAKA- ORGAN DERIA
Organ-organ deria adalah penting kerana ia
menerima rangsangan dari persekitaran.

Penerima rangsangan diperlukan untuk proses


perkembangan kognitif bagi membentuk
konsep.

Pembangunan kognitif merujuk kepada


bagaimana remaja mengumpul,
mengasingkan dan memproses maklumat di
sekeliling mereka serta menggunakan maklumat
itu untuk melihat, memahami serta belajar
mengenai dunia.
FAKTOR BAKA-KECERDASAN
Kajian menunjukkan bahawa remaja yang pintar
mempunyai perkembangan kognitif yang lebih
baik.
Kanak-kanak yang rendah IQ kurang dapat
menerima rangsangan dari persekitaran
dengan baik.
IQ memberi kesan kepada semua kapasiti
mental.
MENTAL CAPACITY
Bermaksud seseorang berupaya
membuat keputusan sendiri.
Golongan yang menghadapi masalah
mental capacity adalah:
Mempunyai masalah dari segi mental
Dimensia
Masalah pembelajaran
(Mental Health Foundation, n.d.)
FAKTOR BAKA-KETURUNAN
Baka diperturunkan kepada anak-anak melalui gen.
Semasa proses persenyawaan antara benih ibu dan
bapa, 23 kromoson daripada sperma bapa akan
bergabung dengan 23 kromosom daripada ovum ibu.
Gabungan ini akan menghasilkan 46 kromosom atau 2
pasang 23 kromosom. Kromosom ini mengandungi gen-
gen yang mewarisi kebakaan bapa dan ibu kepada
anak yang akan dilahirkan. Dari sinilah baka
mempengaruhi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan
seseorang individu.
FAKTOR PERSEKITARAN-KELUARGA
Status Galakan
ekonomi daripada ahli
keluarga keluarga

Taraf
Peluang
pendidikan
pembelajaran
ahli keluarga
FAKTOR PERSEKITARAN-PEMAKANAN
Kekurangan makanan sihat boleh mengakibatkan pertumbuhan fizikal terbantut,
perkembangan otak perlahan serta mengurangkan sistem imunisasi badan.

Khasiat yang berbeza diperlukan pada pelbagai peringkat perkembangan untuk


otak yang sihat dan aktif.

Khasiat penting yang boleh menyokong perkembangan otak dan proses


tumbesaran ialah:
protein
asid amino
DHA
magnesium
vitamin B
kalsium
CABARAN
DALAM
PERKEMBANGA
N KOGNITIF
REMAJA
CABARAN DARI
SEGI REMAJA
SENDIRI
EGOSENTRISME DEWASA
Remaja sering mengandaikan bahawa orang sedang
memerhatikan mereka.
Contohnya, mereka akan berasa jika mereka pakai tshirt
yang sama 2 kali dalam seminggu, orang lain akan
perasan tentang tersebut tetapi kemungkin tidak ada
orang yang perasan.
Oleh sebab egosentrisme, remaja juga mempamerkan
ciri dogeng peribadi. Dogeng peribadi merupakan idea,
iaitu kehidupannya dipenuhi dengan cerita unik dan
mengagumkan.
Mereka akan melakukan sesuatu yang diingini untuk
mencapai kehidupan yang unik tersebut.
CABARAN DARI
SEGI IBU BAPA
Remaja pada masa itu akan mempunyai pemikiran sendiri
dan ingin mempunyai kehidupan yang unik dan
mengagumkan. Jadi mereka tidak akan mendengar
dengan nasihat ibu bapa, mempunyai sifat memberontak
dan juga ingin mencuba tentang benda baru.
Jika ibu bapa tidak mahir dalam menjalinkan hubungan
yang baik dengan remaja, kemungkinan besar remaja
akan terjerumus dalam amalan yang negetif seperti
pergaulan bebas, penyalahgunaan dadah dan sebagainya.
CABARAN DARI
SEGI PIHAK
SEKOLAH/GUR
U
Remaja mempamerkan ciri dogeng peribadi pada zaman
remaja serta mempunyai fikiran sendiri dalam cara
kehidupan mereka.
Kes disiplin di sekolah akan meningkat. Pihak sekolah
haruslah mengaturkan ceramah tentang perkembangan
remaja untuk remaja, memberikan maklumat yang sihat
pada remaja agar perkembangan kognitif remaja itu dengan
sihat.
Guru harus sering mengadakan perbincangan dengan
remaja untuk mengetahui pemikiran mereka. Guru
hendaklah menerangkan sesuatu sesuatu konsep dengan
jelas ,sabar dan dengan fikiran yang terbuka. Jangan
mencemuh dan mengetepikan pendapat/kesalahan remaja.
RUJUKAN
Mental Health Foundation. (n.d.). Mental capacity.
Retrieved from https://
www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/m/mental-capacity

Siti Zarinah Sahib. (2014, December 10). Pengaruh


makanan | Harian Metro. Retrieved from http://
www.hmetro.com.my/node/14975

What are the Factors Affecting Cognitive Development of


Children? (n.d.). Retrieved from http://
www.preservearticles.com/2011100714884/what-are-the
-factors-affecting-cognitive-development-of-childre
n.html
TERIMA
KASIH