TEORI KOS PENGELUARAN

KONSEP PENGELUARAN FUNGSI PENGELUARAN

1

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

KONSEP PENGELUARAN
Jangka masa pendek - merujuk kepada satu tempoh apabila firma tidak dapat menyesuaikan tingkat pengeluaran atau mengubah kapasiti lojinya mengikut kehendak pasaran kerana wujud sekurangkurangnya satu faktor tetap. Jangka masa panjang - merupakan satu tempoh masa yang cukup untuk firma mengubahkan kuantiti semua faktor pengeluaran yang digunakan, termasuk saiz-saiz lojinya atau berupaya menyelaraskan tingkat keluarannya mengikut perubahan pasaran kerana tidak wujudnya input tetap atau semua input adalah input berubah.

2

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

KONSEP PENGELUARAN
Loji - merupakan satu unit pengeluaran yang berbentuk fizikal yang digunakan dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan oleh sesebuah firma. Cth: bangunan kedai, kilang, kebun, mesin, pejabat dan kedai runcit. Firma - merujuk kepada organisasi yang memiliki sebuah loji atau banyak loji untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Cth: Syarikat Telekom Malaysia, KFC, Tenaga Nasional Industri - Gabungan semua firma yang menghasilkan barangan yang sama atau hampir sama.

3

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

FUNGSI PENGELUARAN   

Menunjukkan hubungan antara jumlah input (faktor pengeluaran) dengan jumlah output. Menerangkan berapakah input yang perlu digunakan untuk menghasilkan sejumlah output pada suatu tingkat teknologi tertentu. Daripada fungsi pengeluaran, seseorang pengeluar dapat mengenal pasti apakah kombinasi faktor pengeluaran yang paling cekap untuk menghasilkan satu tingkat keluaran tertentu.
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

4

FUNGSI PENGELUARAN 

Dalam jangka panjang: Qx = f ( T, B, M, P ) Qx = Jumlah keluaran barang x T = Tanah B = Buruh M = Modal P = Pengusaha dan T, B, M, P ialah input berubah.

5

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

FUNGSI PENGELUARAN 

Dalam jangka pendek: Qx = f ( , B, M, P ) - dengan andaian faktor tanah ialah faktor tetap. Untuk mengkaji fungsi pengeluaran dalam jangka pendek, andaikan: a) hanya 2 faktor pengeluaran digunakan, iaitu buruh sebagai satu faktor berubah dan tanah sebagai satu faktor tetap, untuk menghasilkan barang x. Fungsinya ditulis sebagai: Qx = f ( , B ) - Jadi fungsi pengeluaran juga dikenali sebagai fungsi pengeluaran satu input berubah. b) Semua buruh yang digunakan adalah homogen, iaitu sama jenis, mereka mempunyai tingkat kemahiran yang sama cekap. c) Tingkat teknologi adalah tetap. 7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3 

6

Jadual Jumlah Keluaran, Keluaran Purata dan Keluaran Sut
Bilangan Buruh Jumlah Keluaran x (unit) Keluaran Purata x (unit) Keluaran Sut x (unit)

0 1 2 3 4 5 6 7

0 6 20 33 40 45 48 49 48 7/11/2010

6 10 11 10 9 8 7 6

6 14 13 7 5 3 1
ROS - JKS: PS II SEM 3

7

8

-1

Jadual Jumlah Keluaran, Keluaran Purata dan Keluaran Sut
Jumlah Keluaran (TP) - merupakan jumlah barang yang dapat dihasilkan dengan menggunakan suatu tingkat input berubah tertentu (buruh). - TP semakin meningkat apabila bilangan buruh yang digunakan bertambah daripada seorang sehingga 7 orang. Pada buruh ke-7, jumlah keluaran mencapai tahap maksimum dengan 49 unit. Oleh itu, tambahan buruh seterusnya iaitu buruh ke-8 telah mengurangkan jumlah keluaran daripada 49 unit kepada 48 unit. 8
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

Jadual Jumlah Keluaran, Keluaran Purata dan Keluaran Sut
Keluaran Purata (AP) - merupakan keluaran perunit input berubah (buruh). - juga dinamakan sebagai daya pengeluaran perunit buruh. Keluaran Purata = Jumlah Keluaran Jumlah Input Berubah AP = TP TVP - Daripada buruh pertama sehingga ke-3, keluaran purata meningkat daripada 6 unit kepada 11 unit. Keluaran purata mencapai tahap maksimum pada buruh ke-3, dan kemudiannya merosot daripada buruh ke-4 sehingga buruh ke-8. PS II SEM 3 7/11/2010 ROS - JKS:

9

Jadual Jumlah Keluaran, Keluaran Purata dan Keluaran Sut
Keluaran Sut / Marginal (MP) - merupakan perubahan jumlah keluaran akibat perubahan satu unit faktor berubah (buruh). Keluaran Sut = Perubahan Jumlah Keluaran Perubahan Kuantiti Input Berubah MP = TP atau TP1 ± TPo TVF TVF1 ± TVF0 - Keluaran sut buruh meningkat dari buruh yang pertama sehingga buruh ke-2, kemudian merosot dari buruh ke-3 sehingga buruh ke-7 dan mencapai negatif pada buruh ke8.

10

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Jumlah Keluaran, Keluaran Purata dan Keluaran Sut

11

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Jumlah Keluaran, Keluaran Purata dan Keluaran Sut
Keluk Jumlah Keluaran - meningkat drp buruh pertama sehingga buruh ke-7. Kadar peningkatan jumlah keluaran adalah lebih laju pada buruh pertama dan ke-2. ini ditunjukkan oleh kecerunan keluk TP yang curam. - selepas buruh ke-2, jumlah keluaran terus meningkat tetapi dengan kadar yang perlahan. Ini ditunjukkan oleh kecerunan TP yang semakin landai. - TP mencapai tahap maksimum pada tingkat buruh yang ke-7. Pertambahan buruh seterusnya akan mengurangkan TP. Keadaan ini dapat diterangkan melalui HUKUM Pulangan Berkurangan.

12

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Jumlah Keluaran, Keluaran Purata dan Keluaran Sut
Keluk Keluaran Purata (KKP) dan Keluk Keluaran Sut (KKS) - KKP dan KKS mempunyai bentuk yang sama, iaitu meningkat pada mulanya, mencapai titik maksimum dan kemudian menurun. - walau bagaimanapun, KKP sentiasa positif walau pun menurun, tetapi KKS akan mempunyai nilai negatif iaitu selepas buruh ke-7. - KKS akan memotong KKP pada titik maksimum KKP. 13
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

Hubungan Antara Keluaran Purata dan Keluaran Sut
Apabila keluaran sut melebihi keluaran purata (MP > AP), keluaran purata sedang meningkat (sebelum buruh ke-3). Apabila keluaran sut kurang daripada keluaran purata (MP < AP), keluaran purata sedang menurun (selepas buruh ke-3) Apabila keluaran sut sama dengan keluaran purata (MP = AP), keluaran purata mencapai tahap maksimum (pada buruh ke-3). 14
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

Hukum Pulangan Berkurangan (HPB)
HPB menyatakan bahawa apabila faktor atau input berubah (buruh) ditambah secara terus-menerus ke atas input atau faktor tetap (tanah), maka jumlah keluaran akan bertambah dengan cepat. Kemudian semakin perlahan dan akhirnya jumlah keluaran merosot. Hukum ini menyebabkan keluk TP dan AP sedemikian rupa. HPB bermula selepas buruh kedua apabila keluaran sut mula merosot. Ini kerana, sebelum buruh kedua, faktor buruh masih kurang berbanding dengan tanah. Kombinasi sedemikian menyebabkan buruh dapat mengkhususkan pekerjaan mereka, maka keluaran sut buruh (MP) bertambah. Apabila semakin ramai buruh diambil untuk bekerja, keluaran sut buruh (MP) akan merosot, tetapi TP masih meningkat dan mencapai maksimum. Tahap ini dikatakan buruh optimum, iaitu tingkat buruh yg menghasilkan TP maksimum (iaitu buruh ke-7). Selepas buruh optimum (buruh ke-7), daya pengeluaran buruh merosot dan MP menjadi negatif kerana TP merosot.

15

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

KOS PENGELUARAN   

Merupakan bayaran atau perbelanjaan firma atas faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Oleh sebab faktor pengeluaran adalah terhad, maka dari segi ekonomi, bayaran untuk menggunakan faktor pengeluaran yang terhad ini adalah kos lepas di mana kos ini perlu dibayar kepada pemilik faktor pengeluaran supaya faktor pengeluaran tidak dipindahkan untuk kegunaan kedua terbaik. Kos yang terlibat terdiri daripada kos eksplisit dan kos implisit.
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

16

Kos Pengeluaran
Kos Eksplisit
- merupakan perbelanjaan sebenar firma atas faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran. - dikatakan sebagai perbelanjaan nampak atau secara langsung oleh firma di mana faktor pengeluaran yang digunakan bukan dimiliki oleh firma. Cth: upah dan gaji pekerja, bunga ats pinjaman, bil elektrik dan air.
Kos Implisit
- merupakan bayaran atas penggunaan faktor pengeluaran yang dimiliki oleh pengusaha sendiri atau nilai alternatif yang dilepaskan dalam proses pengeluaran. - dikatakan sebagai kos tak nampak atau kos lepas kerana jika faktor pengeluaran yang dimiliki oleh pengusaha ini tidak terlibat dlm aktiviti pengeluaran kini, dia boleh menerima ganjaran (pendapatan) jika dijual kpd pengusaha lain. Cth: kebolehan atau kemahiran pengusaha itu sendiri, iaitu gaji yg terpaksa dilepaskan jika ia bekerja dengan pihak lain. - dlm ekonomi, untung normal merupakan kos implisit krn ia merupakan pendapatan minimum yg seseorg pengusaha mesti menerima atas pelaksanaan tanggungjwb sbg seorang pengusaha dlm firma. Juga dikatakan sbg untung yang harus diperolehi oleh firma supaya ia boleh meneruskan operasinya. ROS - JKS: PS II SEM 3

17

7/11/2010

Kos-kos Pengeluaran Jangka Pendek
Output (unit) RM TFC TVC TC AFC AVC AC MC

0 1 2 3 4 5 6 7 8

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0 17 24 29 31 34 43 65 88 113

20 37 44 49 51 54 63 85 108
7/11/2010

20.0 10.0 6.7 5.0 4.0 3.3 2.9 2.5 2.2

17.0 12.0 9.7 7.8 6.8 7.2 9.3 11.0 12.6

37.0 22.0 16.3 12.8 10.8 10.5 12.2 13.5 14.8

17 7 5 2 3 9 22 23 25

18

9

133

ROS - JKS: PS II SEM 3

Jumlah Kos Tetap (TFC)
Merupakan perbelanjaan atas faktor atau input tetap. Cth: sewa kilang. Hanya wujud dalam jangka pendek sahaja kerana faktor tetap akan menjadi faktor berubah dalam jangka panjang. Tidak bergantung kepada tingkat keluaran. Nilai sentiasa tetap. Keluk kos tetap bergaris mendatar (lihat rajah keluk)

19

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Kos Tetap

20

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Kos Berubah (TVC)
Merupakan perbelanjaan untuk memperolehi input berubah. Cth: kos pembelian bahan mentah, kos elektrik dan air, upah buruh. Berkadar langsung dengan tingkat keluaran. Iaitu semakin banyak output dihasilkan, semakin banyak kos berubah perlu dibayar dan sebaliknya. Pada output kosong, kos berubah juga kosong. Berdasarkan jadual: TVC meningkat drp RM17 kpd RM24 apabila tingkat output bertambah drp 1 unit kpd 2 unit. Apabila tingkat output adalah 3 unit, kos berubah adalah RM29. TVC akan terus meningkat selaras dengan pertambahan tingkat output. Ini diwakili oleh keluk TVC yg berbentuk cerun ke atas dari kiri ke kanan tetapi ia bukan berbentuk garis lurus krn kadar pertambahannya tidak sama. Bentuk keluk TVC dipengaruhi oleh Hukum Pulangan Berkurangan.

21

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Kos Berubah (TVC)

22

Pada mulanya TVC bertambah dengan kadar yang perlahan, kemudian dengan kadar yang semakin cepat apabila output terus meningkat.
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

Jumlah Kos (TC)
Dalam jangka pendek, TC terdiri drp kos berubah dan kos tetap krn faktor pengeluaran yang digunakan terdiri drp faktor tetap dan faktor berubah.
Jumlah Kos = Jumlah Kos Tetap + Jumlah Kos Berubah

TC = TFC + TVC

23

Berdasarkan jadual, menunjukkan Tc semakin bertambah apabila tingkat output semakin meningkat. Pada tingkat output kosong, Tc sama dengan kos tetap (RM20) krn kos berubah adalah kosong. (ini ditunjukkan oleh keluk TC yang bermula dengan RM20 ± rujuk rajah keluk) Berdasarkan rajah 6.4: keluk TC tidak bermula dengan kosong krn walaupun firma berhenti operasi ia tetap perlu menanggung kos tetap. Oleh itu, pada output kosong, TC dlm jangka pendek adalah sama dengan kos tetap iaitu 20. Keluk TC bercerun positif. Iaitu semakin banyak output dihasilkan, semakin banyak jumlah kos yang perlu ditanggung kerana kos berubah yang semakin meningkat. Oleh itu bentuk keluk TC adalah seperti kos 7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3 berubah.

Keluk Jumlah Kos, Jumlah Kos Berubah dan Jumlah Kos Tetap

24

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Kos Tetap Purata (AFC)
Ialah kos tetap perunit keluaran. Kos Tetap Purata = Jumlah Kos Tetap Jumlah Keluaran AFC = TFC Q Oleh krn jumlah kos tetap tidak berubah walaupun tingkat keluaran meningkat, maka AFC akan semakin kecil apabila tingkat keluaran bertambah. Berdasarkan jadual: nilai AFC sentiasa positif. Keluk AFC berbentuk cerun ke bawah dari kiri ke kanan.

25

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Kos Tetap Purata

26

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Kos Berubah Purata (AVC)
Merupakan kos berubah perunit keluaran. Kos Berubah Purata = Jumlah Kos Berubah Jumlah Keluaran AVC = TVC Q Berdasarkan jadual: Apabila tingkat keluaran bertambah, kos berubah purata akan menurun pada mulanya, kemudian meningkat semula selepas mencapai titik minimum pada tingkat output 5 unit. Keluk AVC berbentuk µU¶. 27
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Kos Berubah Purata (AVC)

28

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Kos Purata (AC)
Merupakan kos perunit keluaran. Kos Purata = Jumlah Kos Jumlah Keluaran AC = TC = VC + FC Q Q Kos Purata = Kos Tetap Purata + Kos Berubah Purata AC = AFC + AVC Berdasarkan jadual: Apabila tingkat keluaran meningkat, kos purata akan menurun, kemudian meningkat semula selepas mencapai titik minimum pada tingkat output 6 unit. Keluk AC berbentuk µU¶ seperti rajah 6.7.

29

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Kos Purata (AC)

30

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Kos Sut (MC)
Merupakan perubahan jumlah kos akibat daripada perubahan satu unit keluaran. Kos Sut = Perubahan Jumlah Kos Perubahan Jumlah Keluaran MC = TC Q Oleh sebab TC = TFC + TVC dan nilai TFC sentiasa malar, maka perubahan jumlah kos dalam jangka pendek juga sama dengan perubahan jumlah kos berubah. Jadi; Kos Sut (MC) = TC Q Berdasarkan jadual: kos sut menurun apabila tingkat keluaran bertambah dan mencapai titik minimum pada tingkat keluaran 4 unit, kemudian meningkat semula. Keluk MC adalah berbentuk µU¶ seperti rajah ROS - JKS: PS II SEM 3 6.8. 7/11/2010  

31 

Kos Sut (MC)

32

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Kos Tetap Purata, Kos Berubah Purata dan Kos Purata.

33

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Kos Tetap Purata, Kos Berubah Purata dan Kos Purata.  

34

Bentuk keluk AC dan AVC adalah sama, iaitu berbentuk µU¶. Ini menunjukkan bahawa apabila tingkat keluaran bertambah, AC dan AVC pada mulanya akan menurun sehingga mencapai titik minimum masing-masing di B dan C, kemudian akan meningkat semula. Keluk AFC pula sentiasa menurun apabila tingkat keluaran bertambah tetapi ia sentiasa positif. Walaupun kedua-dua keluk Ac dan AVC berbentuk µU¶, keluk AVC akan mencapai titik minimum B lebih awal iaitu pada tingkat output Q1 berbanding dengan titik minimum AC (dititik C) pada tingkat keluaran Q2. Di samping itu, jarak antara AC dengan AVC pada mulanya adalah besar dan kemudian semakin kecil.
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

Keluk Kos Tetap Purata, Kos Berubah Purata dan Kos Purata.   

35

Sebelum tingkat keluaran Q1, AC akan jatuh dengan lebih laju berbanding dengan kadar kejatuhan AVC. Hal ini kerana AC merupakan campuran AVC dan AFC yang masing-masing sedang menurun. Pada tingkat keluaran antara Q1 dengan Q2, AVC sedang meningkat tetapi ini tidak berlaku pada AC. Hal ini kerana kadar kejatuhan AFC yang melebihi kadar kenaikan AVC. Dengan kata lain, daya tarikan AFC yang menurun melebihi daya tarikan AVC yang meningkat. Ini mengakibatkan AC masih dalam keadaan turun walaupun AVC meningkat. Selepas keluaran Q2, AC akan meningkat walaupun AFC masih merosot. Hal ini kerana daya tarikan AFC menurun kurang daripada daya tarikan menaik oleh AVC. Ini menyebabkan AC meningkat selepas Q2.
7/11/2010 ROS - JKS: PS II SEM 3

Hubungan antara Kos Purata dan Kos Berubah Purata dengan Kos Sut

36

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Hubungan antara Kos Purata dan Kos Berubah Purata dengan Kos Sut 

Apabila kos sut sama dengan kos purata dan kos berubah purata, kos purata dan kos berubah purata mencapai titik minimum. Ini ditunjukkan oelh persilangan keluk MC dengan AC dan AVC di titik B dan A pada tingkat output masing-masing, iaitu pada Q2 dan Q1.
a) Apabila AC = MC, maka AC mencapai titik minimum di titik B. b) Apabila AVC = MC, maka AVC mencapai titik minimum di titik A.

37

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Hubungan antara Kos Purata dan Kos Berubah Purata dengan Kos Sut 

Apabila kos sut kurang daripada kos purata dan kos berubah purata, maka kos purata dan kos berubah purata sedang menurun, ini dapat ditunjukkan oleh tingkat output sebelum Q2 bagi kos purata dan sebelum Q1 bagi kos berubah purata.

a) Apabila MC < AC maka AC sedang meningkat. b) Apabila MC < AVC, maka AVC sedang menurun.

38

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Hubungan antara Kos Purata dan Kos Berubah Purata dengan Kos Sut 

Apabila kos sut lebih daripada kos purata dan kos berubah purata, maka kos purata dan kos berubah purata sedang meningkat. Ini ditunjukkan oleh tingkat output selepas Q2 bagi kos purata dan selepas Q1 bagi kos berubah purata.

a) Apabila MC > AC maka AC sedang meningkat. b) Apabila MC > AVC, maka AVC sedang meningkat.

39

7/11/2010

ROS - JKS: PS II SEM 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.