Anda di halaman 1dari 6

Raja-Raja Melayu

bersetuju
menggabungkan
negeri mereka
menjadi sebuah
persekutuan yang
akan dikenali
sebagai NNMB

Residen Jeneral
Raja-Raja
bertanggungjawab
bersetuju
kpd Gabenor Negeri-
menerima
negeri Selat yang
seorang pegawai
juga menjadi Syarat-Syarat British sebagai
Pesuruhjaya Tinggi Perjanjian Residen Jeneral
NNMB Persekutuan 12 Jun
1895:

Raja-Raja Raja-Raja bersetuju


Bersetuju mengikut nasihat
membantu Residen Jeneral dlm
negeri-negeri semua perkara
yang memerlukan kecuali yang
bantuan berkaitan dengan
mengikut nasihat agama Islam & adat
kerajaan British istiadat Melayu
Kesan-Kesan
mewujudkan
keseragaman dan
kecekapan
pentadbiran di
seluruh
persekutuan

Pemusatan kuasa Residen Jeneral


yang keterlaluan POLITI muncul sebagai
telah
menimbulkan
K orang paling
berkuasa dalam
bantahan Sultan, persekutuan

Sultan, Residen
dan Majlis
Mesyuarat Negeri
kehilangan kuasa
lebihan hasil dan hasil
persekutuan dapat
digunakan oleh
semua negeri dalam
semua gabungannya

EKONO
MI

menggalakkan
pelabur-pelabur dari
memajukan Negeri-negeri Melayu
perusahaan bijih atau Seberang Laut
timah dan getah. untuk melibatkan diri
dalam kegiatan
ekonomi,
mewujudkan
keamanan dan
peraturan

Dalam bidang
Kedatangan
pelajaran, banyak
imigran telah
sekolah-sekolah
menyebabkan
didirikan di Negeri-
pertambahan
negeri Melayu SOSIA penduduk
Bersekutu.
L

terdapat pelbagai menyebabkan


kemudahan sosial perutmbuhan dan
seperti perkembangan
perhubungan, bandar-bandar
kesihatan, seperti Taiping, Kuala
pelajaran dan lain- Lumpur, Klang &
lain lain-lain lagi
Persidangan Raja-Raja
Melayu bagi mengatasi
masalah

tahun 1897
British
sultan-sultan
bersetuju
NNMB tidak
menubuhkan
puas hati
DURBAR
iaitu
Durbar
pertama
-1897-Kuala
Kangsar, ahli-ahli
Perak Durbar Durbar ialah
ke2-1903-
Kuala
Lumpur Pesuruhjaya Tinggi
iRaja-Raja Melayu
Residen Jeneral
4 orang Residen (Perak,
Selangor, Negeri Sembilan,
Pahang)