Anda di halaman 1dari 40

PELAKSANAAN

DIALOG
PRESTASI
SEKOLAH
Apakah maksud Dialog
Prestasi Sekolah?

Dialog Prestasi (DP) merupakan


satu forum yang dilaksanakan di
semua peringkat, dari KPM hingga
ke sekolah bagi membincangkan
prestasi pendidikan berdasarkan
data dan fakta serta disusuli
dengan tindakan yang mantap dan
berfokus bagi mencapai sasaran
KPI.
(Buku DTP2)
Kemajuan sesuatu jabatan mesti
berpaksikan nilai dan ukuran yang
merangkumi KPI serta Inisiatif Kualiti KPM
Apakah maksud Prestasi
Pendidikan?
1. Kehadiran Murid
2. Keberadaan Guru
3. Disiplin Murid
4. Peperiksaan Awal /Dalaman
5. Subjek Kritikal
6. SKPM
7. 1Bestarinet (ICT)
8. Band Sekolah
9. Bimbingan Kaunseling
(Dashboard KPM)
Apakah objektif Dialog Prestasi?
a) Memantau prestasi. PDCA
Memastikan sasaran
ditetapkan, prestasi diukur, dan
tindakan susulan diambil.

b)Mengenal pasti masalah.


Mengemukakan isu-isu yang
menghalang kemajuan dan
menganalisis data untuk
menentukan punca masalah.
Apakah objektif Dialog Prestasi?
c) Penyelesaian masalah dan
sokongan. Membincangkan
cara untuk mengatasi masalah
supaya penyelesaian yang
terbaik dipilih dan berkongsi
amalan terbaik.
d)Mengemukakan masalah.
Memastikan masalah yang tidak
dapat diselesaikan dikemukakan
ke peringkat lebih tinggi.
Apakah contoh agenda DP?

1. Doa
2. Ucapan Pengerusi
3. Pembentangan Prestasi
4. Fokus Isu yang dikenalpasti
dari Pembentangan Prestasi
5. Pemilihan Cadangan
Penyelesaian yang terbaik
6. Pembentangan rumusan
keputusan
FOKUS DP
JPN/PPD/Sekolah boleh memilih
untuk melaksanakan DP
berdasarkan keperluan:

i. semua aspek matriks


dashboard, atau
ii. aspek kritikal dalam matriks
dashboard, dan
iii. aspek lain yang menyumbang
kepada prestasi sekolah.
Siapakah keahlian DPS?
1. PGB Pengerusi
2. GPK1 Timbalan Pengerusi
(Pengurus Program)
3. Semua GPK Ahli DP
4. Semua GKMP Ahli DP
5. Semua KP Ahli DP
6. Kaunselor Pelajar Ahli DP
7. Pegawai yang dilantik oleh
Pengurus Program Urusetia
8. Ahli lain boleh dijemput khas
atas keperluan
Peranan
AJK Dialog
Prestasi
Sekolah
Pengerusi

a) Mempengerusikan DP
b) Membuat keputusan DP
Timb Pengerusi (Pengurus)
a) Merancang dan mengurus
pelaksanaan DP
b) Memberikan penerangan awal
kepada Pengerusi tentang
pengisian DP
c) Memastikan DP dilaksanakan
mengikut jadual
d) Memastikan keputusan DP
diambil tindakan
e) Membentangkan rumusan
keputusan DP
Urusetia (S/U)
a) menyediakan laporan DP
b) mencatat rumusan keputusan DP
c) memastikan semua data dan
maklumat dari semua unit
berkenaan disediakan dengan
lengkap dan mengikut format
d) menyelaras/menyediakan maklum
balas
e) menyelaras/membuat tindak susul
terhadap maklum balas dan hal-hal
lain yang berkaitan.
Mari memahami
perkataan pembentangan!

1. Pembentangan adalah suatu


bentuk komunikasi satu hala
bertujuannnya untuk
menyampaikan maklumat.
2. Kalau maklumat itu berjaya
disampaikan dengan
berkesan, maksudnya
pembentangan itu berkesan
Apakah perkara2 yg perlu diberikan
perhatian semasa pembentangan
data prestasi tersebut?
1. Data yang dibentang telah
dianalisis, bukannya membaca
data mentah!
2. Pengerusi dan ahli DP akan
mengemukakan soalan
3. Memilih yang mana data
prestasi yang mempunyai isu
(yang menyebabkan KPI tidak
tercapai)
Apakah kandungan ucapan
Pengerusi DPS?

1. Ucapan alu-aluan
2. Menyemak keputusan
rumusan yang dibuat dalam
DPS yang sebelumnya.
(Tumpuan kepada impak
intervensi yang dijalankan)
3. Menyatakan fokus DPS yang
terkini
4. Mengulas dapatan DP
peringkat daerah (jika berkenaan)
Apakah contoh kandungan
pembentangan prestasi?

1. Data Kehadiran Murid


2. Data Keberadaan Guru
3. Data Disiplin Murid
4. Data Peperiksaan
5. Data Subjek Kritikal
6. Data SKPM 4
7. Data 1Bestarinet (ICT)
8. Band Sekolah
9. Data Bimbingan Kaunseling
Apakah kemahiran yang perlu ada
di kalangan PGB?
1. Kemahiran menyoal
2. Kemahiran membezakan
antara isu dan masalah
3. Kemahiran menggunakan alat
kualiti seperti SMART,
5W+1H, 4M+1E, SpecTool dll
4. Kemahiran membezakan
perkara yang penting dan
kurang penting
JAMINAN KUALITI (4M-1E)
1. MANUSIA menjamin kualiti
dengan :

Disiplin : Disiplin dalam bekerja


sesuai dengan standard kerja yang
telah ditetapkan.
Sikap : Bertanggung jawab
terhadap apa
yang dikerjakan.
Skill : Kemampuan/ keterampilan
JAMINAN KUALITI (4M-1E)
2. MACHINE menjamin mutu dengan:

Alat : Alat untuk memudahkan dalam


proses produksi dengan hasil yang
baik dan cepat.

Machine : Mesin yang mempunyai


kualiti dan
berteknologi akan mempercepat
proses produksi dengan hasil yang
JAMINAN KUALITI (4M-1E)
3. METHODE / CARA menjamin kualiti
dengan :

Standard Kerja : SOP yang dibuat


sebagai panduan dalam bekerja.
Quality Control : Suatu kegiatan
kawalan yang dilakukan dalam proses
produksi untuk
mengelakkan berlakunya
penyimpangan
JAMINAN KUALITI (4M-1E)
4. MATERIAL/ BAHAN menjamin
kualiti dengan:

Direct Material Baik : Material yang


sesuai dengan standard.
Indirect Material Baik : Bahan
sokongan yang
sesuai dengan standard

+ 1E - ENVIRONMENT menjamin
Apakah maklumat yang
dinyatakan oleh data prestasi
peperiksaan berikut?

MP A B C D % E GPMP

BMK 1 6 4 2 100.00 0 2.54


BMT 2 6 3 2 100.00 0 2.38
BIK 0 2 4 2 61.54 5 3.77
BIT 0 0 6 1 53.85 6 4.00
MT 0 1 1 5 53.85 6 4.23
SN 1 6 5 1 100.00 0 2.46
Pembentang menyatakan
maklumat yg ada dalam data itu?

1. Sekolah saya tiada masalah


dengan subjek BM dan Sains
2. Masalah murid sekolah saya
ialah BI & Matematik
3. Sebenarnya 6 orang murid
yang tidak lulus BI &
Matematik ada murid yang
sama
Soalan untuk komunikasi
1. Bolehkah dijelaskan sebab
pencapaian Sains dan MM
berbeza?
2. Adakah guru yang mengajar
MM, guru opsyen?
3. Berapakah markah Standard 4
SKPM bagi guru Matematik?
4. Adakah guru Matematik sudah
menghadiri kursus KBAT dan
PAK21?
DATA TOV 2016
MENENTUKAN ETR CEMERLANG
M/P
SN KH KH
Gre BM BI MM GE SEJ PI BC
d S 1 2
A 25. 14. 16. 25. 11. 10. 20. 25.
9.0 8.0
(%) 0 0 0 0 0 0 0 0
B 30. 19. 18. 14. 39. 15. 34. 22. 32. 41.
(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 20. 15. 19. 18. 36. 30. 32. 42. 31. 16.
(%) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0

Bil. Calon : 100 orang


Bilangan Pelajar Potensi
Cemerlang
8% = 8 x 100 =
26 8
Apakah yang dimaksudkan Fokus
isu yang dikenalpasti?

1. Adakah KPI prestasi telah


dicapai?
2. Mencari korelasi antara KPI
dengan status semasa
/outcome semasa.
3. Semak jika terdapat
penurunan berterusan
walaupun KPI dicapai
KEHADIRAN JAN-MEI TAHUN 2016

BIL JAN FEB MAC APRIL MEI


1A 97.62 93.40 97.06 95.14 96.30
1B 97.21 96.51 96.89 95.74 96.57
1C 96.50 93.33 92.35 96.00 91.85
1D 93.08 90.16 90.41 88.15 92.09

2A 96.52 96.17 95.26 95.48 93.55
2B 96.13 96.98 97.04 95.78 95.01
2C 95.83 96.37 94.11 94.11 94.11
2D 92.88 92.55 90.38 87.31 89.10

3A 98.55 96.61 96.19 95.29 96.73


3B 98.79 97.24 97.75 97.21 96.08
3C 98.15 96.06 94.77 96.30 93.62
3D 93.95 94.07 94.07 94.07 94.07
KEHADIRAN JAN-MEI TAHUN 2016

BIL JAN FEB MAC APRIL MEI


4A 96.90 96.88 97.34 96.94 97.13
4B 95.16 95.56 94.88 93.39 94.98
4C 98.08 96.63 94.34 96.35 97.44
4D 93.95 86.84 91.64 89.74 88.30

5A 96.50 97.40 96.57 94.86 96.60


5B 95.45 95.27 96.43 95.00 97.14
5C 95.34 97.20 97.36 94.48 94.25
5D 96.04 94.79 95.59 93.13 93.75

6 A 98.43 97.14 96.64 97.86 97.30
6 B 98.28 95.90 96.14 97.30 96.24
6 C 94.68 94.15 94.69 95.48 95.70
6 D 96.52 91.42 93.38 92.71 96.77
Analisis Kehadiran Jan Mei Tahun
2016 (Maklumat)

1. Semua 100% dari 24 kelas D tidak


mencapai KPI 95%
2. 3 dari 24 (12.5%) mencapai % kehadiran
bawah 90% yang dianggap kritikal.
3. Punca tidak hadir kerana sakit = _____
orang
4. Punca tidak hadir kerana menyambung cuti
= __ orang
5. Punca tidak hadir kerana sikap negatif
terhadap pelajaran = ___ orang
6. Punca tidak hadir kerana penyakit kronik
=______ orang
7. Punca tidak hadir kerana PdP guru tidak
Bagaimana memilih cadangan
penyelesaian yang terbaik?
1. Menentukan punca masalah
paling kritikal guna alat
kualiti
2. Cadangan intervensi (Brain
storming)
3. Memilih intervensi (Hukum
Pareto)
Soalan-soalan Pengerusi

1. Adakah murid yang tidak hadir kerana sikap


negatif terhadap pelajaran dan kerana PdP
guru telah diberikan khidmat kaunseling?
2. Adakah murid ini tidak hadir kelas tambahan?
3. Adakah prosedur menangani ponteng telah
dijalankan mengikut SOP?
4. Adakah pencapaian murid ponteng lemah
bagi semua mata pelajaran atau mata
pelajaran tertentu sahaja?
5. Adakah guru mata pelajaran tahu serba
sedikit profil murid kerap ponteng ini?
6. Adakah buku latihan murid ponteng ini selalu
disemak?
7. Adakah usaha menarik minat murid terhadap
Rumusan keputusan oleh
Pengerusi (Contoh)

1. Setiap bulan analisis kehadiran perlu


dibuat dengan menyatakan sebab
tidak hadir.
2. Laporan khidmat kaunseling individu
dibuat setiap bulan. Fokus kepada
murid yang tidak hadir dan murid
T6)
3. Pencerapan guru fokus kepada 4.3,
4.5 dan 4.7 dalam SKPM 4 bagi
kelas-kelas C dan D. Fokus kepada
Bagaimana Pembentangan
Rumusan Keputusan DPS dibuat?

1. Dibuat oleh Pengerusi


2. Dalam rumusan Pengerusi
perlu menyatakan apa isu
fokus, intervensi, siapa
pelaksana dan bila akan
dilaksana. (Pelan Tindakan)
Bil Keputusan DPS Pelaksana Tarikh Makumbalas
Laksana
1 Setiap bulan analisis GPK HEM Mulai 16 Jun Borang
kehadiran perlu dibuat 2016 analisis
dengan menyatakan disediakan.
sebab tidak hadir Data
dikumpulkan
melalui
telegram
setiap awal
bulan.
(Contoh)
2 Laporan khidmat Kaunselor Mulai 16 Jun
kaunseling individu Murid 2016
dibuat setiap bulan.
Fokus kepada murid
yang tidak hadir dan
murid T6)
3 Pencerapan guru fokus GPK1 Mulai 16 Jun
kepada 4.3, 4.5 dan 4.7 2016
dalam SKPM 4 bagi kelas-
kelas C dan D. Fokus
kepada guru mengajar
Tahun 6.
4 Laporan Guru mata GPK1 Mulai 16 Jun
Bagaimana Rumusan
Keputusan DPS dibuat
TARIKH
BI PELAKSAN MAKLUM
KEPUTUSAN PELAKSANA
L A BALAS
AN

1. Kehadiran
1. Data Guru Kelas Mulai Status
1.7.2016 perlaksanaan
1 ketidakhadiran GPK HEM
Masalah yang
murid perlu Kaunselor
timbul
dianalisis setiap Impak
bulan. Nyatakan
punca-punca
ponteng. HEM dan
kaunselor
hendaklah
menyenaraikan
kelas serta murid
yang berkenaan.
Bagaimana Menggunakan DPS Online
PERKARA CATATAN
Bilangan DPS Dialog Prestasi ke berapa?
Nama Data Prestasi yang
Tajuk Fokus menjadi fokus/isu dalam DPS
tersebut
Isu Punca Isu /
Nyatakan punca utama masalah
Masalah
Cadangan
Intervensi yang dicadangkan
Penyelesaian
Nyatakan pelaksana dan bila
Rumusan Keputusan
dilaksana
Catatan Pegawai Ulasan yang dibuat oleh Pegawai
Angkat Angkat terhadap isu tersebut
Tarikh Tarikh Melaksanakan DPS
Traffic Light (kuning
Status
/merah/hijau)
Mempraktikkan nilai untuk wang/
Value For Money
Hindarkan budaya dan mentaliti SILO serta
KOKUN dalam urusan kerja harian.
DAH
HABIS

MOHSIN BIN IBRAHIM


Pegawai SIPartner+

Anda mungkin juga menyukai