Anda di halaman 1dari 5

Dakwah secara sulit

Menyeru orang perseorangan daripada


kalangan keluarga yang terdekat dan
sahabat-sahabat yang rapat.

Kebanyakan pengahut Islam pada


peringkat ini dari
kalangan hamba dan orang miskin

Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam
dijadikan sebagai
Pusat penyeruan Islam &
mempelajari Islam secara sulit

Strategi dakwah secara sulit ini
berjalan selama 3 tahun
Bilangan penganut Untuk
Islam masih sedikit mengelakkan
penentangan
terbuka dari kafir
Quraisy

SEBAB-SEBAB
DAKWAH
SECARA
SULIT

Ajaran yang dibawa


Rasulullah Strategi sulit
bertentangan dengan sesuai dengan
amalan masyarakat hikmah dakwah
Arab.
secara sulit
GOLONGAN TERAWAL
MEMELUK ISLAM

WANITA
KANAK-KANAK KHADIJAH AL-
KHUWALID
ALI BIN ABI
TALIB

LELAKI
ABU BAKAR HAMBA
AL-SIDDIQ BILAL BIN
RABAH

AL SABIQUN AL
AWWALUN
SAHABAT YANG MEMELUK ISLAM
MELALUI ABU BAKAR

UTHMAN BIN AFFAN al-umawi

Al- zubayr bin al- Awwam al-Asadi

abdul rahman bin awfal zuhri

Saad bin abi waqqas al zuhri

Talhah bin ubaydullah al taymi


Hikmah dakwah secara rahsia
Ajaran Islam dapat
sampaikan dan diterima
tanpa gangguan
Dapat menghindari
penentangan terbuka dari
kafir Quraisy
Mengelakkan kejutan kepada
masyarakat Arab yang mengamalkan
kepercayaan dan amalan tradisi nenek
moyang mereka