Anda di halaman 1dari 23

KOMPONEN

KOMPETENSI
KECERDASAN

EMOSI
KOMPETENSI
PERSONAL
KHALILAH BINTI
KHALID
FATIMAH SAIDAH BT
RUSLI
AZRIZAMANI BT HJ
AHMAD @ OTHMAN
NUR AQILAH SYAMIMI
BT MOHAMMAD ROZALI
KESEDARAN KENDIRI
• Amat penting dalam kehidupan
individu.
• Tanpanya, kita akan menghadapi
konflik kerana kurang pemahaman
positif & negatif terhadap diri kita.
• Jika kita peka, akan sedar bahawa
konsep ini sentiasa berubah dari masa
ke semasa.
KESEDARAN KENDIRI
 seseorang itu yang mengenali emosi dan
kesannya serta dapat membuat tafsiran yang
tepat serta mempunyai keyakinan sendiri.

 Menyesuaikan diri dengan isyarat dalaman


mengetahui kedudukan dalaman, keutamaan,
sumber dan intuisi.
KESEDARAN KENDIRI
• mengetahui emosi sendiri
Kesedaran Emosi Kendiri/ • mengesan impaknya
Emotional self-awareness • menggunakanya sbg
panduan membuat keputusan
Kesedaran Ketepatan Kendiri/
Accurate self-awareness
• mengetahui kekuatan seseorang
• mengetahui batasan
Keyakinan Kendiri/
Self-confidence •Kepercayaan yang tinggi terhadap
keupayaan diri

Penghormatan Keupayaan dan kesedaran untuk


Kendiri/ Self-regard memahami, menerima dan menghormati
diri sendiri.

Kesejahteraan/ Berpuas hati dengan kehidupan sendiri,


Happiness
menikmati kehidupan sendiri dan bersama orang lain
dan bergembira dengan mempamerkan emosi yang positif
7
Individu yang memiliki kompetensi ini
biasanya :

1.Sedar emosi yang dirasakan dan


sebabnya.
2.Sedar akan perkaitan perasaan dan
pemikiran, perlakuan dan pertuturan.
3.Sedar bagaimana emosinya
mempengaruhi prestasinya.
4.Mempunyai kesedaran tinggi tentang
nilai dan matlamat hidup.
5. Sedar akan kelemahan dan kekuatan
diri.
6. Reflektif dan belajar dari pengalaman.
7. Terbuka kepada maklum balas yang
jujur atau perspektif baru atau
pembelajaran berterusan atau
perkembangan diri
8. Berupaya menunjukkan unsur kecindan
dan perfektif-perfektif tentang diri
sendiri.
9. Berkeyakinan, berketerampilan dan
disedari kehadirannya.
10.Berani menyuarakan pandanagn yang
kurang bernas dan mempertahan sesuatu
yang benar.
11.Berkebolehan membuat keputusan yang
baik walaupun dalam ketidakpastian
dan tekanan.
PENGURUSAN
KAWALAN
Mengurus keadaan dalaman,
dorongan dan potensi.
Dilihat dari beberapa aspek iaitu
kawalan kendiri, amanah,
ketekunan, kebolehubahsuaian,
dan inovasi.
Tiap-tiap aspek tersebut
mempengaruhi dan membentuk
watak individu tersebut dari segi
emosi.
 KAWALAN KENDIRI

Kawalan kendiri ialah keupayaan


mengawal emosi yang destruktif. Individu yang
mempunyai kompetensi kawalan kendiri biasanya

i. Menguruskan perasaan dan emosi


yang negatif dengan yang baik.
ii.Tenang dan positif ketika tertekan.
iii.Berfikiran waras dan berfokus dalam
tekanan.
 AMANAH

Amanah ialah keupayaan diri yang mengekalkan


piawai kejujuran dan integriti. Individu yang
memiliki kompetensi amanah biasanya :

i. Bertindak secara beretika mengikut peraturan.


ii. Membina keyakinan melalui
kebolehkepercayaan dan autensiti.
iii.Mengakui kesilapan sendiri dan menentang
tindakan tidak beretika orang lain.
iv.Mengekalkan pandangan yang ada prinsip
walaupun tidak popular.
 KETEKUNAN

Ini bererti individu itu bertanggungjawab


atas prestasi diri.

i. Mempuyai komitmen dan menunaikan janji.


i. Bersifat akauntable untuk memenuhi
objektif.
ii.Teratur dan sistematik dalam melaksanakan
tugas.
 KEBOLEHUBAHSUAIAN

Ini bererti semua individu itu luwes


(fleksible) dalam menangani perubahan.
Individu yang memiliki kompetensi ini
biasanya :
i. Menangani tuntutan pelbagai, perubahan
keutamaan.
ii.Menyesuaikan respon dan taktik dengan
keadaan yang sering berubah.
iii.Luwes dalam persepsi terhadap
peristiwa-peristiwayang berlaku.
 INOVASI

Ini bererti sesuatu individu itu rasa selesa dan


terbuka kepada idea-idea serat maklumat baru.
Individu yang mempunyai kompetensi ini
biasanya:

i. Mencari idea baru daripada pelbagai sumber.


ii. Memirkan penyelesaian kreatif terhadap
masalah-masalah.
iii.Menjana idea baru.
iv.Memmpunyai perspektif terkini dan risiko
dalam pemikiran.
MOTIVASI KENDIRI
 Motivasi kendiri boleh
dilihat dari beberapa aspek
iaitu motivasi kecapaian,
komitmen, inisiatif dan
optimis.
 MOTIVASI KECAPAIAN

Ini bererti induvidu sentiasa berusaha


menambahbaikan atau memenuhi piawaian
kecermerlangan .

i. Berorentasikan hasil, dengan motivasi tinggi


untuk memenuhi objektif dan piawaian
ii. Memberi matlamat yang mencabar.
iii.Mengejar maklumat untuk mencari jalan untuk
memperbaiki kelemahan
iv.Belajar untuk menambahbaikkab pada diri.
 KOMITMEN

Ini bererti seseorang individu itu komitmen yang


selaras dengan matlamat kumpulan mahupun
organisasi. Individu yang memiliki kompetensi
ini biasanya:
i. Bersedia membuat pengorbanan kendiri atau
kumpulan untuk memenuhi matlamat.
ii. Menyedari tujuan dan misi.
iii.Menggunakan nilai utama kumpulan dalam
membuat keputusan dan menjelaskan pilihan
yang dibuat.
iv.Mencari peluang secara aktif untuk memenuhi
misi .
 INISIATIF

Individu yang mempunyai kecekalan untuk


mencapai matlamat walaupun ada halangan dan
Masalah. Individu yang memiliki kompetensi ini
biasanya :
i. Terus berusaha mencari matlamat walaupun ada
halangan.
ii. Bertindak daripada harapan kepada berjaya,
bukannya ketakutan untuk gagal.
iii.Melihat masalah sebagai akibat akibat daripada
keadaanyang boleh diurus bukan dari satu
kekurangan personal.
 KEMARAHAN

Kemarahan ialah emosi destruktif.


Kemarahan untuk mengendalikan hal-hal
negatif seperti kemarahan dan keraguan
atau rasa kurang yakin pada diri sendiri
ialah kemahiran sosial yang amat penting.
Cara menguruskan kemarahan
SEKIAN
TERIMA
KASIH

Anda mungkin juga menyukai