Anda di halaman 1dari 11

3 HABIT OF

MIND(HOM) DAN
KEPENTINGANNYA
DALAM PDP
Rumiazi
Zul
Shellen
3 HABIT OF MIND
YANG TELAH
DIPILIH
Subtitle
Mend
engar
deng
an
empa
ti
Meng
aplika
si
peng
etahu
an
sedia
ada
Berfik
ir
secar
a
fleksi
bel
1. MENDENGAR DENGAN EMPATI
Berusaha untuk memahami pemikiran dan
perasaan orang lain
Meletakkan diri dalam situasi yang di alami
oleh orang lain.
Sifat empati juga merupakan antara elemen
yang wujud dalam Kemahiran Pemikiran
Sejarah (KPS).
Sifat empati sangat perlu dipupuk dalam diri
terutamanya sejak kecil lagi, bagi membantu
perkembangan minda yang sihat dan baik.
2. BERFIKIR SECARA FLEKSIBEL
Mengubah fikiran anda, mencadangkan cara
lain dan menimbangkan semua idea.
Mudah menerima apa jua cabaran.
Berfikir secara fleksibel membantu individu
tersebut untuk berfikir secara lebih kritis dan
membuat keputusan dalam situasi genting atau
cemas.
Di samping, membantu melatih minda untuk
menjadi lebih cerdas.
Mengaplikasi
pengetahuan
sedia ada

Menggunakan
Murid Mengaplikasikan maklumat pada
menggunakan konsep yang masa dahulu
pengetahuan mereka pelajari untuk
sedia ada dalam untuk menjelaskan
pembelajaran di menyelesaikan tindakan
sekolah. masalah baru mereka pada
masa kini.
KEPENTINGAN HABITS OF MIND
1. MENDENGAR DENGAN EMPATI
-Kemahiran ini penting bagi pelajar dalam proses
pengajaran dan pembelajaran kerana mampu
menerapkan nilai dan sifat yang baik terutamanya
dalam matapelajaran sejarah
-Penyelidik British Christopher Portal(1987),
menegaskan bahawa empati merupakan satu cara
pemikiran imaginative yang memerlukan
kemahiran kognitif untuk melihat nilai-nilai
kemanusiaan dalam peristiwa Sejarah.
-Disamping itu, kemahiran empati juga
membolehkan pelajar untuk bersikap positif di
2. BERFIKIR SECARA FLEKSIBEL
-Hal
ini selaras dengan pengenalan konsep
pemikiran KBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi.
Dalam proses pdp, pemikiran ini akan menggalakkan
pelajar untuk berfikir secara di luar kotak dan
akhirnya menghasilkan sesuatu kesimpulan atau
pemahaman dari aspek pandangan mereka.
Bukan itu sahaja, pemikiran ini juga berupaya
membantu pelajar untuk memikirkan apa yang
sepatutnya dilakukan ataupun mempengaruhi
mereka dalam membuat satu keputusan.
3. MENGGUNAKAN PENGETAHUAN
LEPAS KE SITUASI BARU
Pemikiran ini juga sangat membantu pelajar dalam
proses pengajaran dan pembelajaran di mana mereka
akan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari untuk
masa depan ataupun situasi tertentu.
Selain itu, terdapat juga satu tahap di mana pelajar
dapat menghasilkan sesuatu yang baru melalui
pengetahuan lepas.
Mengambil contoh lain, dalam ujian, proses
pembetulan sangat penting agar pelajar tidak
mengulang kesalahan yang dilakukan dalam masa
depan.
SEKIAN TERIMA KASIH