Anda di halaman 1dari 41

AMALANPEDAGOGI

ABAD KE-21
Tranformasi pendidikan tetap
berlaku untuk terus bersaing di
peringkat dunia

KLSR
KBSR (1983)
KBSM (1989)
MALAYSIA
KSSR (2011)
PIPP (2006 -
2010)
PPPM (2013
2025)
7 TERAS UTAMA DALAM PEDAGOGI
ABAD KE-21

Perancangan Pengajaran,Kandungan dan
Penyampaian
Mencipta Persekitaran Pengajaran yang
Positif
Pentaksiran Untuk Pembelajaran
Pembelajaran Kolaboratif dan Koperatif
Kemahiran Penyoalan dan Berfikir
Pembezaan
Pengetahuan Profesional dan Refleksi
PENENTU KEJAYAAN AMALAN PEDAGOGI ABAD-
21
Pengurusan
kepimpinan kepimpinan organisasi, pengurusan sumber
manusia, pengurusan persekitaran dan
(Leadership kemudahan fizikal, pengurusan kewangan,

AMALAN PEDAGOGI ABAD KE-21


pengurusan kurikulum, pengurusan
Management)

AMALAN PEDAGOGI ABAD KE-21


kokurikulum, pengurusan hal ehwal murid dan
pengurusan perhubungan luar
Peningkatan
kualiti
pembelajaran strategi pembelajaran secara langsung dan
secara tidak langsung
dan pengajaran persekitaran yang kondusif bersifat
futuristik,fleksibel, dinamik dan autentik
(High quality
learning and
teaching)
Penglibatan mewujudkan kerjasama dan sinergi yang padu
pihak yang memanfaatkan hubungan dan komunikasi yang
baik dengan pihak sekolah
berkepentingan
(Stakeholders
engagement)
Peningkatan
kualiti BILIK DARJAH
pembelajaran
dan
pengajaran
(High quality PEDAGOGI
learning and
teaching)
strategi
pembelajaran PERALATAN MEDIA
secara langsung
dan secara tidak
langsung
persekitaran
yang kondusif
bersifat
futuristik,fleksib
el, dinamik dan
Pelaksanaan
Pengurusan Bilik Pembinaan modul pedagogi
Darjah Abad Ke- kreatif dan Inovatif

21
Penandaarasan sekolah rintis bilik
darjah abad ke-21

2016
Membudayakan
2015 sepenuhnya bilik
darjah abad ke-21
Pemantapan LDP / PLC
pedagogi inovatif dan
kreatif oleh pasukan
guru kreatif
2014
Rujukan
Penjelasan hala
tuju bilik darjah Sekolah Bestari
abad ke-21 Sekolah Amanah
LDP / PLC
1

6 2

5 3

4

TERAS
PEDAGOGI: 2

MENCIPTA
PERSEKITARAN
PEMBELAJARAN
YANG POSITIF


BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN
PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH
:
1. SUSUNAN BILIK DARJAH:

Susunan bilik darjah yang membenarkan guru memantau
dengan mudah dan cepat.
Susunan tidak menghalang pergerakan guru ke tempat duduk
murid.
Memberikan peluang kontak mata antara guru dan murid.

2. KEDUDUKAN GURU.
Kedudukan guru berhampiran murid supaya dapat memberikan
peluang kepada guru berinteraksi dengan muridnya.

3. PEMANDANGAN MURID.
Pemandangan murid mesti jelas dan tidak terhalang untuk
melihat persembahan guru tanpa mengalih kerusi ataupun
berdiri.
BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN
PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH
:

4. RUANG PERGERAKAN (TRAFIK) YANG
SELESA.
Susun atur di dalam bilik darjah mesti memberikan
peluang kepada guru dan murid untuk bergerak
dengan mudah tanpa halangan.

5.RUANG PADA DINDING.


Dilekatkan Jadual Tugas/Jadual Waktu
Kelas/Peraturan Bilik Darjah / Hasil Kerja Murid dan
segala maklumat lain.
Situasi ini sekali gus dapat menimbulkan perasaan
kesepunyaan kepada murid dalam kelas.
Model Bilik
Darjah
Transformasi Bilik Darjah

SUSUNAN DALAM KUMPULAN KECIL


BEBERAPA GARIS PANDUAN BERKENAAN
PENGGUNAAN RUANG BILIK DARJAH
:
KEDUDUKAN KERUSI MEJA DALAM KUMPULAN KECIL :

+ CARA MEMUDAHKAN PEMBELAJARAN BERPUSATKAN
MURID.

+ MURID BOLEH BERTUKAR MAKLUMAT / BERINTERAKSI /


BERBINCANG DAN BERTUKAR PENDAPAT.

+ GURU HARUS SENTIASA MEMANTAU AKTIVITI MURID


KERANA CARA INI MUDAH MENGALIH PERHATIAN MURID.

+ MURID-MURID BOLEH DITEMPATKAN DALAM KUMPULAN


MENGIKUT PENCAPAIAN / KEBOLEHAN MEREKA.
MENCIPTA PERSEKITARAN
PENGAJARAN YANG POSITIF

mengarah kepada dua aspek iaitu;

Perkembangan Persekitaran
Fizikal
Perkembangan Persekitaran
Emosi
BEBERAPA KEPERLUAN FIZIKAL
DALAM KELAS


Peraturan Am Kelas
Peraturan Murid semasa Pengajaran & Pembelajaran
Peraturan yang ditetapkan oleh guru semasa pengajaran
dan pembelajaran
Kenyataan Rutin Harian Kelas
Traffic Light Card
Papan Ganjaran
Sudut Bacaan
Paparan Hasil Kerja Murid
Papan Putih
Lain-lain paparan kreatif guru

Peraturan yang ditetapkan oleh guru
Mengetahui Kehadiran Murid
semasa sesi pembelajaran dan
pengajaranTRAFFIC LIGHT CARD Boleh digunakan bagi mengetahui
tahap pemahaman murid dalam pembelajaran mereka.


PAPAN GANJARAN


SUDUT
BACAAN

HASIL KERJA MURID DIPAMERKAN

PERKARA-PERKARA YANG PERLU ADA DI PAPAN PUTIH

OBJEKTIF
PELAJARAN
TAJUK PDP TARIKH:
HARI:
KEHADIRA
N

KRITERIA
KEJAYAAN

BILA BOLEH DIMULAKAN ?
APAKAH HALANGAN YANG DIHADAPI ?
BAGAIMANA NAK MEMULAKAN?
BILA BOLEH DIMULAKAN ?


APAKAH HALANGAN YANG DIHADAPI ?


Kekurangan usaha dalam kalangan
Pengurusan Sekolah
Komitmen dan Kesungguhan guru
Budaya Guru di sekolah berkenaan
Budaya dan persekitaran murid
Kekurangan sumber kewangan
Kekurangan dan Pendedahan kepada guru
BAGAIMANA NAK MEMULAKAN?
Mengubah Budaya !

- Sukar dan perlu berhati-hati

Melentur buluh biarlah dari rebunnya!


- Semakan Semula DSK Sains Tahun
1 mulai 2017
- Tanamkan Budaya Pedagogi Abad 21
- Tingkatkan usaha pihak pengurusan sekolah
- Ubah Budaya dan Persekitaran kelas murid
- Latihan, dorongan, ganjaran kepada guru.

SEKIAN
TERIMA KASIH
BUAT REFLEKSI DIRI UNTUK SLOT INI

1. Apa telah saya pelajari dari slot ini
2. Nyatakan perasaan anda terhadap apa-apa
sahaja bahagian dalam slot ini
3. Berikan cadangan untuk tindakan
penambahbaikkan yang boleh dilaksanakan pada
masa akan datang