Anda di halaman 1dari 6

MENGGUNAKAN ALGORITMA

MELALUI
PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR
Algoritma
satu set aturan untuk menyelesaikan sesuatu
masalah
Contoh
Situasi 1:
Anda ingin meminjam sebuah buku dari perpustakaan.
Nyatakan proses yang perlu anda lalui sehingga anda
memiliki buku tersebut.
Contoh algoritma bagi situasi 1:
- Masuk ke dalam perpustakaan
- Cari buku yang dikehendaki
- Jika buku dijumpai, pergi kaunter untuk pinjam
- Keluar dari perpustakaan
PSEUDOKOD

satu set aturan yang ditulis dalam bahasa pertuturan untuk menyelesaikan
sesuatu masalah.

- Contoh
Situasi 2:
- Katakan anda hendak menghantar bahan bercetak, nilai bayaran yang
dikenakan adalah berdasarkan berat bahan yang hendak dihantar itu. Jika
bahan yang dihantar itu beratnya 50 gram, berapakah nilai yang
perlu dibayar?

- Contoh pseudokod bagi situasi 2:


Mula
Timbang berat bahan bercetak ( input )
Set nilai bayaran dikenakan (proses)
Papar nilai bayaran (output)
Tamat
Carta Alir
kaedah grafik yang
menunjukkan langkah-
langkah bagi penyelesaian
masalah dan hubung kait
antara satu sama lain.
Carta alir mengandungi
simbol geometrik yang
dihubungkan
menggunakan anak panah.
Setiap simbol mewakili
aktiviti bagi langkah yang
akan dilaksanakan oleh
program. Aktiviti ini akan
dilaksanakan mengikut
turutan dari atas ke bawah.
TUGASAN
Menyenaraikan satu aktiviti harian (Situasi)
yang
melibatkan urutan atau prosedur. Tuliskan
dalam bentuk
1. Algoritma
2. Pseudokod
3. Carta Alir