Anda di halaman 1dari 24

Dasar, institusi, dan

kurikulum pendidikan
Pendidikan
Proses pendidikan bermula serentak sejak kelahiran dan
berterusan sehingga sepanjang hayat
Pendidikan merupakan satu seni yang membolehkan
manusia mengumpulkan segala pengalaman yang
diperoleh dalam kehidupan mereka dan selanjutnya
menyampaikan pengalaman itu kepada generasi baru
Pandangan sarjana terhadap pendidikan
Education),
- pendidikan merupakan
suatu proses
membentuk abliti dan sikap
manusia.
- Merupakan suatu proses
(Maria Montessori)
Pendidikan sebagai proses (Ahli falsafah
sosial
membentuk dan mengembangkan
dalam mana seseorang
intelek, jasmani, rohani dan sosial
yunani, plato)
individu Pendidikan sebagai
kanak-kanak
memperoleh keyakinan dan sesuatu yang
pertumbuhan individu yang memberikan
dijalankan melalui suatu (John Dewey)
keindahan dan
keadaan Pendidikan ialah
kesempurnaan kepada
yang dipilih dan dikawal Spenser) usaha menyusun
(Herbet jasmani dan rohani
serta pengetahuan
mengatakan pendidikan untuk membantu
diinstitusikan mempersiapkan manusia
dan
supaya dapat hidup dengan menambahkan
sempurna lagi pengetahuan
semula jadi yang
ada pada diri
seseorang
Sekolah
Dasar pend. Mesopotamia melahirkan
Melatih scribes
Selaras dengan sarjana sarjana
(jurutulis) bgi
perkembangan dan dlm bidang sains,
menjalankan
kemajuan kurikulum, teologi,
Mencapaibotanical,
pentadbiran &
sekolah menjadi zoological,
kemahiran yg
menguruskan ekonomi,
pusat budaya dan mineralogy
tinggi dlmdansistem
ladang ladang yg
pembelajaran lingustik
tulisan kuneiform
Sbg pusatoleh
dimiliki bagi rumah
penulisan kreatif.
berhala dan istana & memahami
- Karya karya klasik tatabahasanya.
SEKOLAH DI
dikaji dan disalin - Guru akan bimbing
SUMERIA
semula pelajar utk menulis
- Karya karya baru di atas kepingan tnh
dicipta liat supaya dpt
Jurutulis :
mngembangkan
Kuneiform : - Menghasilkantekstekssasteradankeagamaan
bakat pelajar.
Satu jenis tulisan
- Sebagaipegawaitinggikerajaan:gabenor,paderi,
- Pelajar yg telah
kuno berbentuk pentadbir,doktordansarjana2.
- Berkhidmatsbgsetiausahadlmkegiatanekonomi mencapai kemahiran
paku yg dituliskan
di ats lempengan rumahberhala,istana&mahkamah tinggi, akan
tnh liat - Mengikutirombonganketenteraan,menulissurat, mnduduki
menyenaraikanbanduandanhartarampasan pperiksaan.
Institusi pendidikan tamadun
mesopotamia
Pada peringkat awal, sekolah-sekolah di Sumeria terdiri
daripada rumah-rumah berhala.
Institusi-institusi diasaskan oleh golongan paderi.
Tugas paderi :
- Menghasilkan dokumen-dokumen yang mengandungi
maklumat
tentang sejarah dan teknologi
- Memainkan peranan dalam penubuhan dan pengurusan
perpustakaan
yang terdapat di dalam rumah berhala
- Mengumpulkan teks-teks klasik untuk disimpan sbg koleksi
perpustakaan
Kurikulum tamadun
mesopotamia
Terdapat dua jenis kurikulum di Mesopotamia

Berbentuk Saintifik Berbentuk Sastera Kreatif

Matapelajaran yang dipelajari Para pelajar digalakkan


ialah zoology, geografi, menyalin karya-karya
matematik dan botanikal sastera berbentuk puisi

Kurikulum pelajar Mesopotamia termasuklah membaca dan


menyalin pelbagai sastera, linguistic, geografik,
matematik, geologi serta biologi
Pemerintahan Hammurabi, orang Mesopotamia mengkaji
kedudukan bintang dan melibatkan diri secara serius dalam
bidang ilmu falak.
Dasar pendidikan Mesir
Faktor asas untuk mendapatkan pekerjaan dalam bidang
professional.
Oleh itu, mereka digalakkan untuk untuk belajar skrip-skrip hieroglyph
dan hieratic
Pelajar-pelajar sekolah digalakkan menyalin skrip-skrip lama yang
menyebut tentang kelebihan menjadi seorang jurutulis berbanding
pekerjaan lain.
Cth : Satire on Trades
Pendidikan adalah alat untuk menjadi masyur dan dikenali oleh
seluruh dunia bagi selama-lamanya (In Praise of Learnes Scribes)
Pelajar yang berpendidikan berpeluang untuk bekerja sebagai
setiausaha
kerani di bidang ketenteraan, pentadbiran, perbendaharaan dan
istana.
Untuk berkhidmat dalam bidang professional seperti perubatan,
paderi atau arkitek perlu mendapat latihan praktikal yang secukupnya
Institusi dikawal dan dilaksanakan oleh golongan
pendeta
Terdapat institusi di Mesir iaitu sekolah jurutulis dan
sekolah pendeta
Sistem Pendidikan Mesir
Sistem pendidikan kuno di Mesir terbahagi kepada dua
peringkat
Peringkat rendah Peringkat tinggi khas
Kanak-kanak umur 6tahun Kanak-kanak berusia 9 dan 10
tahun(golongan bangsawan)
Belajar selama 6hari dalam
seminggu
Golongan berada :
Menjemput guru-guru khas bagi
mengajar anak-anak mereka di
rumah

Tujuan : Melatih untuk menguasai Tujuan : Membolehkan


bidang membaca dan menulis. penuntutnya menjalankan tugas
seharian disamping mendapat
Diajar teknik menghafal, ilmu dalam bidang pertukangan
mengingati lambang atau objek tangan dan kesenian.
Kurikulum tamadun mesir
Peringkat Peringkat Peringkat tinggi :
permulaan : menengah :

Pelajar dikehendaki Bermula ketika Digubal bagi


menghafal huruf pelajar berumur 9 membolehkan
dan menyalin tahun atau 10 pelajar memiliki
semula teks-teks tahun. pelbagai ilmu
sastera lalu Mereka belajar pengetahuan.
menterjemahkann bagaimana Matapelajaran
ya ke dalam bentuk membina ayat yang diajar pada
prosa atau surat, peringkat ini
menulis berdasarkan
dokumen kepada kehendak
undang-undang dan
dan mempelajari kecenderungan
Dasar pendidikan indus Matlamat Pnd:
- Menghadapi kehidupan selepas mati
Sistem Kasta :
Kasta bawahan : Kasta
- Mendidik pelajar tentang hukum Sudra
sistem tulisan
agama & mengajar mereka
piktograf Tidak dibenarkan
mempraktikkan nilai2 agama dlm
menandakan kemunculan mendapat pndidikan.
kehidupan.
sistem pendidikan di Jika ssorng mmberi
- Melahirkan insan yang alim.
kalangan masyarakat pndidikan kpd kasta Sudra,
- Pndidikan juga merupakan alat untuk
Sekolah rendahIndus
: mncapai kesempurnaan dlm ilmu
maka mnjadi satu
kesalahan
- Merupakan institusi penting dalam keagamaan.
Tugas : Pekerja bawahan &
memberikan kemahiran asas dlm - Pndidikan untuk memelihara serta Sistem Kastakpd
orang suruhan : kelas
pendidikan. memperkukuh sistem kasta yg mnjadi atasan
tunjang kpd agama Hindu Kasta Atasan :
- Sekolah ini terdapat di setiap
- Brahmin - paderi paderi yg
kampung & dijalankan di bawah
Smua kasta kecuali kasta mempunyai
pokok
Sudra dibenarkan: pengetahuan tnggi dlm
- Pelajar didiedahkan dgn cerita - mempelajari kemahiran bidang
rakyat Pnd.
& mengandungi unsur
Tinggi : Kolej didaktik
menulis, mengira dan membaca. agama
Brahman - Mempelajari adat dan hukum - Khastriya diberikan ilmu
Brahmin yg menamatkan agama yang dipraktikkan oleh ketenteraan-
pengajian, harus mnghafal setiap kasta
- Vaisya Diberikan pengetahuan
buku-buku suci agama tentang
Vedakhususnya
mngandungiVeda: Zaman Pertengahan pertanian &
Peraturan ritual, Matlamat utama pnd : perdagangan.
mantera, lagu2 suci Menambahkan ilmu - Gol. Penting & dihormati
yg dibaca smsa pngetahuan dan mngatasi krn
upacara msalah buta huruf menjamin bekalan mknn
Institusi pendidikan tamadun
indus
Sistem pendidikan india diperkenalkan pada zaman
vedik.
Kasta Brahmana Kasta Khastriya Kasta Vaisya
Mula bersekolah Mula bersekolah Mula bersekolah
ketika kanak-kanak ketika kanak-kanak ketika kanak-kanak
berusia lapan berusia 11 dan 12 berusia 11 dan 12
tahun tahun tahun

Subjek utama ialah veda.

Semasa belajar, pelajar-pelajar dikhendaki melayan


segala keperluan guru mereka dan mengikuti arahan
dan perintah guru
Kurikulum pendidikan indus
Kurikulum pendidikan indus berteraskan pelajaran yang terkandung
dalam kitab Veda.
Pendidikan diwajibkan kepada semua yang ingin menjadi pendeta.
Kanak-kanak dihantar ke sekolah dan diletakkan di bawah jagaan
seorang guru (selama 12tahun)
Setelah melalui upacara, bermulalah penerimaan pendidikan secara
formal kepada kanak-kanak. Dikehendaki belajar matapelajaran
Veda dan astronomi.
Setelah bangsa Aryan dari Lembah Ganges Berjaya menguasai
bahagian barat dan selatan india, matapelajaran sains dan agama
berkembang.
Matapelajaran bertambah dgn pengenalan kesusasteraan dan hal-
hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia.
Kesusasteraan terkenal : Dharma Sutra yang berkait rapat dgn
undang-undang semasa, tingkah laku dan adat istiadat
Pelajaran pada zaman awal india adalah :

Kasta Brahmin :
Mempelajari Veda, Anga, Purana dan Karmaknda

Kasta Khastriya:
Mempelajari bidang astronomi, drama, matematik, nahu, senjata, logic, metric
dan catan.

Kasta Vaisya:
Mempelajari bidang matematik dan perdagangan

Sistem pelajaran adalah secara hafalan.


Matapelajaran yang diajar termasuk juga teks-teks sastera termasuk
vedengas (upacara korban, tatabahasa, astronomi dan etimologi)
Dasar pendidikan tamadun
hwang ho
Orang china dikenali sbg
bangsa yg menghormati Sejak zamal awal,
golongan Intelektual. kerajaan China
bertanggungjawab
menyediakan keperluan Tujuan pendidikan
keperluan asas untuk masyarakat cina:
pendidikan - untuk pelajarnya lulus
dalam peperiksaan

Tsun Tai Chun Jen Chin Shih

- Setaraf
- Setaraf
-Setaraf IJAZAH DOKTOR
SARJANA
FALSAFAH
Institut pendidikan tamadun
china
Sekolah (anak Sekolah (anak orang
bangsawan) : biasa) :
Sekolah-sekolah
Maharaja Wu
untuk orang
Dinasti Chou Barat, Ti dalam
biasa
sekolah-sekolah telah Dinasti Han
disediakan di
diwujudkan di ibu kota
negeri-negeri
Chou dan bandar- - mendirikan
feudal iaitu
bandar ibu kota yang sekolah tinggi
kampung-
lain di ibu negara.
kampung
Dinasti Ming telah Dinasti Sung telah
mendirikan sebuah kolej memperkenalkan
bagi pendidikan satu sistem Maharaja Yan Kuan dari
golongan belia, sebuah persekolahan yang Dinasti Sui telah
universiti kebangsaan berkembang dari menggalakkan penubuhan
pusat dan sebuah ibu negara ke sekolah dan perpustakaan
sekolah awam di setiap semua bahagian sekolah dan perpustakaan
wilayah, daerah dan pentadbiran imperial
kampung empayar.
Kurikulum tamadun china
Kurikulum pendidikan china adalah berasaskan falsafah legalisme
Pendidikan bertujuan memenuhi kehendak negara

Peringkat rendah Peringkat tinggi

Bermula ketika kanak-kanak


mencapai usia 7 tahun
Dihantar ke sekolah tokong, Menyediakan pelajar untuk
kampung, atau persendirian menghadapi peperiksaan kerajaan
Mempelajari huruf-huruf dan mereka yang mengisi jawatan
penting dan menghafal penting dalam kerajaan.
9buah buku suci Matlamat: melahirkan warganegara
Sebaik sahaja memasuki yang akan berkhidmat dalam
kelas, dikehendaki pentadbiran kerajaan dan memelihara
menyembah gambar keamanan negara.
Confucius & kemudian
memberikan penghormatan
yang sama kepada guru.
Dasar pendidikan Yunani
Sparta Athens

Tujuan pnd : Melahirkan


individu yang boleh Tujuan pnd : Perkembangan
memberi jasa kepada tubuh dan minda secara
negara harmoni

Orang Sparta mementingkan


individu yg setia kepada
negara, sebagai tentera dan Matlamat :
pahlawan yang hebat
Melahirkan manusia
seimbang dari segi aspek
OrNg Sparta memberi bidang sukan, muzik,
tumpuan lebih kpd sastera, pidato, membaca,
latihan fizikal menghafal, menulis
Institusi pendidikan yunani
Wajib
Athens
bagi kanak-kanak lelaki diajar untuk
Sparta berenang dan membaca
Peringkat awal :
Bayi akan diserah kepada
mengadakan latihan gimnastik dan muzik
COUNCIL OF
OLDER PEOPLE
Kanak-kanak lelaki usia 7tahun
diajar latihan-latihan fizikal yang ringan
Selepas usia lapan tahun :
Kanak-kanak akan tinggal di
Usia 12 tahun ataun 13 tahun
berek awam
Latihan gimnastik
Usia 8 tahun
Usia 15 tahun
melalui tahap latihan iaitu
Mencari kemahiran sendiri. Terdiri dari 5
berlari,
khusus:
melompat, bergusti, bertinju dan
lompatan, larian, tinju, lumba lari,
sebagainya
lompat pagar,
membaling cakera, tarian
Usia 19 tahun
menjadi epheni(kadet) untuk
Usia 18 tahun
bertugas
Bersedia untuk pendidikan awam
dalam perkhidmatan penyiasat
(university)
KurikulumSparta
tamadun yunani Athens
kurikulum pendidikan Sparta tertumpu kepada mempelajari muzik, membaca
latihan fizikal
Latihan fizikal
19 tahun
- Dilatih tentang taktik dan strategi membaca, reorik, pidato,
peperangan. mengira dan tatabahasa
- bersedia melayakkan diri menjadi
warganegara yang Tamat 19 tahun
mempunyai ketahanan yang tinggi Layak menjadi kakitangan awam
- berguna kepada negara.
20 tahun hingga 30 tahun
20 tahun mempelajari ilmu sains,
kehidupan sebagai anggota tentera selama geometri,
10tahun astronomi dan matematik.

Wanita Sparta 35 tahun hingga 50 tahun


- Menerima pendidikan di rumah Melibatkan diri dengan kerja-kerja
- berlari, melompat, merejam lembing, melontar kebajikan
cakera,
menari dan menyanyi
Dasar pendidikan melayu

Perkembangan sistem pendidikan


Dibahagikan kpd 2peringkat :

Zaman sebelum kedatangan agama islam


sistem pendidikan yang wujud memperlihatkan pengaruh agama Hindu-Buddha
Istana sebagai pusat pengajian
Bahasa Sanskrit sebagai bahasa istana dan digunakan dalam penulisan rekod rekod rasmi
Muncul sebuah pengajian agama Buddha di Nusantara

Zaman selepas kedatangan agama islam


Lebih menekankan konsep rasionalisme dan akhlak.
Diperluaskan kepada rakyat jelata (selaras dengan konsep persamaan antara manusia)
Pendidikan secara formal mula diperkenalkan
Pendidikan tidak Pendidikan formal
formal
Pendidikan diterima Masjid
daripada ibu bapa mempelajari pelajaran membaca al-quran, mendalami ilmu fardu
atau ahli keluarga ain, dan menyanyi qasidah.
Pada waktu malam, mempelajari ilmu fikah, usulussin, tasawuf,
Kemahiran berkait tafsir dan sebagainya.
rapat dengan
kegiatan dan kerja- Madrasah
kerja seharian Matapelajaran yang diajar : membaca al-Quran, tajwid,fiqah dan
mereka ibadat-ibadat lain.

Kanak-kanak Pondok
perempuan Menekankan pelajaran agama seperti nahu, fiqah, al-Quran dan
pandai menjahit, hadis
memasak, Dikendalikan oleh guru-guru yang menerima pendidikan di
melakukan kerja- Makkah.
kerja kraftangan, Jika lulus di sekolah pondok, akan melanjutkan pelajaran ke
menari tarian Makkah
tradisional

Kanak-kanak lelaki