Anda di halaman 1dari 60

TAJUK 9

Isu dan Trenda


Berkaitan Personaliti
Identiti
gender
Kebimbangan
Kemurungan
Kelangsangan dan keganasan
Kecelaruan personaliti
IDENTITI GENDER
Identiti gender
Gender adalah satu perkataan yang digunakan
masyarakat moden bagi menggambarkan
kecenderungan pemikiran dan tingkahlaku,
personaliti dan orientasi serta peranan dan
identiti berkaitan kewanitaan atau kelelakian
seseorang individu.
Gender ini unik kerana penggunaannya
berbeza dengan penampilan jantina seseorang
individu.
Ini kerana gender menerangkan tentang
identiti dan peranan seseorang individu itu
secara sosial, yang tidak tertakluk kepada
biologi jantina mereka, atau jenis jantina yang
mereka miliki.
Identiti Gender
Manakala jantina pula adalah istilah biologi yang
digunakan bagi menggambarkan fizikal jantina
seseorang sama ada lelaki atau perempuan, atau
khunsa, juga bergantung kepada organ reproduksi
yang mereka miliki.
Terdapat individu itu secara biologinya adalah wanita,
tetapi peranan dan orientasi gender mereka adalah
lelaki.
Malah, terdapat juga sekelompok individu yang mana
peranan dan orientasi kehidupan mereka adalah
pelbagai, boleh jadi lelaki, mahupun wanita dalam
waktu yang sama, yang semakin menggambarkan
konflik dan pertembungan yang amat jelas di antara
naluri gender dan struktur biologi mereka.
Identiti Gender
Identitigender tidak ditentukan oleh alat
kelamin kita, tetapi otak kita. Identiti gender
merujuk kepada cara kita melihat diri kita
dan naluri serta perasaan kita
Seorang yang diberikan jantina dan/atau
gender lelaki semasa lahir yang mendapati
pengalaman hidupnya, naluri, perasaan dan
cara dia melihat diri sendirinya tidak selaras
dengan gender yang diberikan ketika lahir,
serta merasakan dirinya perempuan dikenali
sebagai mak nyah, trans woman,
transgender woman.
Identiti Gender
Seorang yang diberikan jantina dan/atau
gender perempuan semasa lahir yang
mendapati pengalaman hidupnya, naluri,
perasaan dan cara dia melihat diri sendirinya
tidak selaras dengan gender yang diberikan
ketika lahir, serta merasakan dirinya lelaki
dikenali sebagai trans man, transgender man.
Transeksual merupakan istilah lama yang
merujuk secara khusus kepada individu yang
mahu menjalani transisi secara perubatan,
iaitu menjalani terapi hormon dan/atau
pembedahan untuk mengukuhkan identitinya.
KEBIMBANGAN
Kebimbangan
Kebimbangan adalah keadaan perasaan yang
bercirikan perasaan bimbang yang melampau disertai
dengan simptom somatik seperti ketegangan fizikal
(Feldman, 1990).
Pada masa yang sama seseorang itu juga mengalami
kecemasan atau kekhuatiran akibat daripada jangkaan
bahawa kemungkinan suatu malapetaka atau
kecelakaan akan berlaku.
Kebimbangan boleh digambarkan melalui 3 aspek iaitu:
perasaan yang kurang menyenangkan
tingkah laku yang menunjukkan keadaan
cemas,bimbang,gelisah dan gugup
tindak balas fisiologi seperti peningkatan kadar
denyutan jantung dan ketegangan otot.
Kebimbangan
Faktor Penyebab kebimbangan
Pengaruh Genetik
Pengaruh Neurobiologi
Pengaruh Psikologi
Pengaruh Sosial
Kebimbangan
Pengaruh Genetik
Seolah-olah menyediakan
kerangka untuk seseorang
mendapat kebimbangan jika
dalam masa yang sama wujud
tekanan psikologi dan sosial
Kebimbangan
Pengaruh Neurobiologi

Bahagian otak yang banyak


dikaitkan dengan kebimbangan
adalah sistem limbik.
Litar otak dalam sistem limbik yang
dikenali sebagai sistem penghalang
tingkah laku akan diaktfikan apabila
menerima isyarat tentang
perubahan fisiologi badan yang
menandakan kemungkinan
Kebimbangan
Pengaruh Psikologi
Menurut Freud, kebimbangan
sebagai reaksi psikik terhadap
keadaan sekeliling yang
berbahaya.
Reaksi psikik ini menyebabkan
pengaktifan semula ketakutan
yang pernah dialami sewaktu
zaman kanak-kanak.
Kebimbangan
Pengaruh Sosial
Faktor yang mencetuskan
kecenderungan biologi untuk
mengalami kebimbangan adalah
kejadian harian yang mengakibatkan
tekanan.
Kebanyakan kejadian harian berbentuk
masalah interpersonal seperti masalah
perkahwinan, penceraian, masalah
dengan rakan sekerja, kematian orang
yang disayangi dan sebagainya.
Kebimbangan
DSM-IV mengkategorikan kebimbangan kepada
sembilan kategori iaitu:
1.Agorafobia
2.Kecelaruan panik tanpaagorafobia
3.Kecelaruan panikdenganagorafobia
4.Kecelaruan kebimbangan am
5.Fobia khusus
6.Fobia sosial
7.Kecelaruanobsesif-kompulsif
8.Kecelaruan tekanan post-trauma
9.Kecelaruantekanan aku
Kebimbangan
Agorafobia
Kecelaruanjenisinimelibatkanketakutan
pada suasana atautempatyangmungkin
memalukannya bagi melepaskan diri apabila
memerlukan pertolongan semasa
berlakunya seranganpanik.Sebagai contoh
individu yang menghidap kecelaruan ini
selalunya berasa takut berada ditempat
awam, kawasan kota yang sesak dengan
orang ramai, melintasi jambatan atau
makan direstoran.
Kebimbangan
Panik
Kecelaruan panik
melibatkanreaksiyangdisertaiolehsimptom
fizikalsepertijantungberdebar-debar,pernafasan menjadi
cepat, kesukaran bernafas, tubuh badan lemah atau
pening.serangan panik biasanya disertaidengan perasaan
mahu melepaskan diri daripada suasana yang dianggap
bahaya.

Disertaidengan fikiran hilang kawalan atau berasa akan


mati. Individu yang mengalami pengalaman
panikselalunyaberwaspadapadaperubahankadardenyuta
njantungnya.Seseorangyangdiserangkecelaruan ini juga
selalunya percaya dia mendapat serangan jantung walaupun
sebenarnya tiada apayang salah dengan jantungnya.
Kebimbangan
Kebimbangan Umum
Kebimbangan umum merupakan kebimbangan normal yang
dihadapi oleh orang awam dalam kehidupan seharian
mereka. Rapee(1991) di dalam Azizi etal., (2006)
menyatakan kecelaruan jenis ini dikaitkan dengan ciri-ciri
seperti bimbang pada suasana kehidupan kewangan, anak-
anak danhubungan sosial.

Salah satu ciri yang berkait dengan kebimbangan adalah


mudah letih, sukar menumpukanperhatian, fikiran menjadi
buntu, otot-otot menjadi tegang dan mengalami gangguan
tidur. Kebimbangan umum ini melibatkan perasaan resah,
bimbang dan gangguan fizikal yang kemudiannya
menyebabkan gangguan emosi seperti ketegangan.
Kebimbangan
Fobia Khusus
DSM-IV (APA, 1994) menjelaskanfobia khusus kepada5
kumpulan
iaitu:
Jenisfobiabinatang iaitu takut pada serangga atau
binatang.
Jenis fobia persekitaran iaitu takut pada ketinggian, kilat
ataupun laut.
Jenisfobiadarahsepertisuntikandankecederaan.Iaadal
ahketakutanyangmempunyahubungan kekeluargaan
yang kuat merujuk kepada fobia yang dicetuskan akibat
melihat darah,menerima suntikan atau prosedur
perubatan lain.
Jenis fobiasuasanaiaitu ketakutanyangdisebabkan
Kebimbangan
Fobia Sosial
Individuyangmengalamifobiasosialselalunya
mempunyaiketakutanyangtinggipada
suasanasosial yang menyebabkandia menjauhi
orangramai ataupun bersama dengan
merekadalam keadaan tertekan.

Oleh itu, menurut Woody (1996), individu itu akan


memiliki perasaan sentiasa takut
melakukansesuatuperdebatan yangmungkin
memalukannya. Diajuga berasaada beribu-
ribumata memberikan tumpuan kepadanya dan
selalu sensitif pada perawakan diri melalui cara
berinteraksinya dengan orang lain serta bimbang
orang lain memberi penilaian negatif padanya.
Kebimbangan
Kecelaruan Obsesif-Kompulsif
Menurut Nevid et al., (2000) obsesif ialah pemikiran atau idea yang
kelihatan melampaui kemampuan individu bagimengawalnya.
Inibermaknabahawa iaadalah perasaan takut yangberkait
rapatdengankepercayaan,bayangandanfikiranyangtidaklogik
danrasional.
Obsesifboleh menyebabkan gangguan hidupdalam bentuk
keraguan danimej mental yang kurangmenyenangkan.I I
Individuyangobsesifmenurutnyalagibolehmendatangkanbahay
akepadaoranglainataupasangannya.Kompulsif pula adalah
tingkah laku yang berulang seperti berulang kali membasuh
tangan atausentiasa memeriksa pintu berkunci.
Kompulsif terbahagi kepada dua kategori iaitu ritual memeriksadan
ritual membersih. Kompulsif sentiasa diiringi oleh obsesif apabila ia
muncul sebagai melepaskan kebimbangan yang ditimbulkan oleh
pemkiran obsesif.
KEMURUNGAN
Kemurungan
Kemurungan merupakan satu keadaan emosi
yang sangat mendalam dan perasaan sedih yang
tidak realistik.

Mereka yang mengalami kemurungan mungkin


mempunyai petanda-petanda yang berikut, iaitu
berasa hilang tenaga untuk melakukan sesuatu,
hilang minat dengan aktiviti harian seperti
makan dan minum, berasa diri tidak berdaya,
berasa sunyi sepi,suka bersendiriandan cuba
mengelakkan diri daripada berinteraksi dengan
orang lain.

Berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2


Kemurungan
Lazimnya, kemurungan disebabkan oleh
faktor luaran terutama kehilangan
sesuatu yang mempunyai pengertian
yang mendalam dalam kehidupan kita.
Antara perkara yang boleh
menyebabkan kemurungan ialah
.CONTOH???
Terdapat beberapa ciri kemurungan iaitu
lebih ramai wanita yang mengalami
perasaan ini daripada lelaki.
Punca Kemurungan
Perubahan kimia dalam otak iaitu berlaku
ketidakseimbangan kimia
(Neurotransmitter Serotonin dan
Neropinephine)
Baka keturunan : seseorang yang
mempunyai keluarga yang pernah
menghidapinya
Persekitaran : Peristiwa hidup dan
kekurangan sokongan keluarga sosial
Ubat-ubatan : Sesetengah jenis ubat
darah tinggi boleh mencetuskan episod
Punca Kemurungan
Penyakit-penyakit lain : Seseorang penyakit lain
seper ti gangguan fungsi thyroid hypothyroidsm
boleh menyebabkan kemurungan
Corak pemikiran : terdapat corak ter tentu dalam
pemikiran yang boleh mencetus kemurungan. Ini
termasuklah bagaimana persepsi kita kepada diri
sendiri, kehidupan dan dunia keseluruhannya.
Stressor : stressor (punca stres) juga berupaya
mencetuskan episod kemurungan sekiranya tidak
dikawal.
Peristiwa lain yang boleh mencetuskan
kemurungan termasuklah penyalahgunaan dadah
atau ketagihan arak, menghidapi penyakit serius/
tinggal dengan orang yang menghidap penyakit
tersebut.
Ciri-ciri Kemurungan
Kesedihan atau kekosongan perasaan yang
berpanjangan
Hilang minat atau keseronokan terhadap hobi
dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya
mendatangkan keseronokan
Cepat rasa letih dan tidak bertenaga
Perasaan pesimistik dan mudah putus asa
Perasaan bersalah
Rasa diri tidak berguna
Gangguan tidur, bangun terlalu awal atau
berlebihan tidur
Hilang selera makan dan penurunan berat
badan
Ciri-ciri Kemurungan
Rasa lebih baik mati, kadangkala disertai
dengan percubaan bunuh diri
Rasa tidak tenteram dan mudah marah
Kurang daya tumpuan dan ingatan
Sukar membuat keputusan
Simptom fisiologi seperti sakit kepala, sakit-sakit
badan dan gangguan penghadaman
Kurang nafsu seksual
Pergerakan menjadi terhad/ kaku atau menjadi
resah gelisah
Mudah cemas atau fobia
KELANGSANGAN
DAN KEGANASAN
Kelangsangan dan
Keganasan
Tingkah laku langsang/agresif
merupakan tingkah laku yang lumrah,
berada di sekitar kita.
Kita sendiri mungkin hari ini telah
bertingkah laku langsang.
Di tv, radio, majalah, surat khabar
setiap hari menceritakan tentang
tingkah laku langsang peperangan,
pembunuhan, penderaan,
penyeksaan, etc.
Kelangsangan dan
Keganasan
Baron dan Byrne: Apa sahaja tingkah
laku yang diarahkan ke matlamat
untuk merosak, mencelaka, menyakit
dan mencederakan manusia lain, yang
mana manusia lain itu cuba mengelak
daripada tindakan dan perlakuan
tersebut.
Jenis-Jenis Langsangan
Langsangan emosi-instrumental
Langsangan emosi: tingkah laku langsang yang didorong oleh
emosi (marah) dan bertujuan untuk mencederakan orang lain.
Langsangan instrumental: langsangan sebagai alat
(instrumen) untuk mengawal/mempengaruhi tingkah laku
orang lain; memukul anak, menembak pencuri etc.
Langsangan sah tidak sah
Langsangan sah: langsangan yang dilakukan secara sah
seperti seorang polis membunuh perompak (tindakan
disahkan / legal oleh masyarakat). Kedudukan pelaku
disahkan oleh masyarakat.
Langsangan tidak sah: kesemua tingkah laku langsang yang
tidak diterima oleh masyarakat, kemungkinan status pelaku
tidak disahkan/diterima oleh masyarakat (perompak
membunuh etc).
Tingkahlaku langsang berkait rapat dengan
keganasan berlaku di merata dunia
(pergaduhan kaum etc)
Bentuk kelangsangan yang berkaitan
dengan keganasan (Forsyth):
Keganasan jenayah
Serangan seksual
Keganasan domestik
Keganasan belia
Keganasan kolektif
Apakah punca tingkah laku
langsang? Mengapa tingkah laku
langsang terjadi?
Pendekatan Psikoanalisis
Psikoanalisis
Berasal daripada gerakuasa yang tersimpan
dalam bahagian prasedar yang boleh dibawa
kepada sedar.
Ia merupakan dorongan asas primitif (seksual,
ganas, etc yang menunggu untuk keluar.
Dua dorongan asas:
Eros naluri hidup, berseronok, nikmat
Thanatos naluri untuk membinasakan diri
(naluri maut).
Oleh kerana manusia ingin nikmat (eros)
dengan demikian manusia mangalihkan tinglah
laku membinasakan diri kepada tingkah laku
membinasakan orang lain.
Faktor Kelangsangan
Faktor Diri Individu Peranan
Otak
Bahagian dalam otak: sistem limbik
(amigdala) berperanan sama ada
seseorang itu menyerang atau cabut lari
fight or flight.
Sekiranya amigdala dirangsang atau
dirosakkan seseorang bertingkah laku
langsang atau sebaliknya.
Sekiranya anda terserempak dengan
harimau dalam hutan apa yang anda
lakukan? Bagaimana kalau harimau itu
dalam kandang di Zoo Negara?
Hormon dan Kromosom
Peranan sistem endokrin (hormon) dan
kromosom dalam merangsang tingkah laku
langsang.
Hormon testosteron (lelaki): kelebihan
hormon ini merangsang untuk bertingkah
laku langsang.
Sindrom XYY: kromosom pasangan ke 23
(penentuan jantina XY untuk lelaki) terlebih
kromosom Y, i.e lebih kelelakiannya, lebih
langsang (ramai nisbah mereka dipenjara).
Faktor Situasi, Emosi dan Motif
Kekecewaan
Teoriklasik: frustration and aggression:
Kekecewaan sentiasa membawa kepada langsangan
Langsangan sentiasa berasal daripada kekecewaan.

Kritikan teori:
Kekecewaan tidak sentiasa membawa kepada langsangan
kerana ada halangannya.
Manusia yang kekecewa mungkin berusaha untuk mengatasi
kekecewaan dengan cara tertentu (misalnya
memendamkannya).
Kekecewaan hanya salah satu faktor sahaja daripada banyak
faktor.
Kekecewaan boleh membawa kepada langsangan sekiranya:
Kekecewaan adalah hebat.
Sekiranya tingkah laku dipersepsi sebagai sembarangan,
bukan salahnya (layanan yang tidak adil etc).
Reaksi Kesakitan
Manusia marah apabila dirinya disakiti
atau merasa disakiti.
Emosi marah ini bioleh mendorong
manusia/haiwan untuk
menyerang/bertingkah laku.
Provokasi lisan dan fizikal
Mengapa manusia marah?
Mungkin diprovok secara lisan (ejek,
cela) atau fizikal (tolak).
Apa faktor/situasi yang memulakan
sesuatu pergaduhan, peperangan
tingkah laku langsang?
Contoh dalam perlawanan bola sepak!
Provokasi menyumbang kepada TL
bergantung kepada proses atribusi
sosial, sama ada provokais itu secara
sengaja (faktor dalaman), atau tidak
Ancaman dan Persaingan
Ancaman sama ada dalam bentuk fizikal
atau sudah cukup menimbulkan sesuatu
reaksi (marah atau bimbang) dan
mendorong TL.
Kadang kala ancaman itu bukan
sebenarnya; ia hanya hanya dalam
bentuk persepsi (rasa dirinya diancam).
Persaingan antara manusia boleh
membawa langsangan; persaingan
politik, kuasa, harta etc
Persekitaran Fizikal
Rangsangan fizikal berperanan dalam mendorong
tingkah laku langsang.
Persekitaran fizikal:
Kesesakan (jalan raya!)
Suhu-panas dan sejuk.
Kebisingan

Bau-bauan

Rangsangan erotik.
Kesaratan kognitif: telalu banyak rangsangan yang akan
diproses menyebabkan seseorang tidak mampu
marah.
Kajian Kes: penjara yang sesak; sekolah yang sesak
KEADAAN PENCETUS LANGSANGAN:
Marah
Rangsangan daripada persekitaran mendorong tingkah laku
langsang sekiranya ia dapat merangsang wujudnya perasaan
marah.
Marah bertindak sebagai penghubung rangsangan dengan TL.
Dengan demikian, orang yang cepat marah lebih cenderung ber
TL. Siapa dia orang tersebut?
Teori Personaliti Jenis A dan Personaliti Jenis B.
Ciri Personaliti Jenis A : bersaing, sensitif, mementingkan masa,
tergesa-gesa, ingin mendahului orang lain, kurang sabar
(dikaitkan dengan faktor penyakit kardiovaskular). Mereka
cenderung terlibat dalam tingkah laku langsang (permusuhan,
penentang, pergelutan/persaingan, kurang mempercayai orang
lain etc).mudah marah apabila diprovokasi.
Ciri Personaliti Jenis B: lawan kepada personaliti jenis A.
KECELARUAN
PERSONALITI
Kecelaruan Personaliti
Kecelaruan personaliti menurut DSM-
IV
Kecelaruan personaliti boleh
didefinisikan sebagai ketidakstabilan
dan ketak suaian trait personaliti yang
menyebabkan gangguan. Ia juga
merupakan satu pola tingkah lakuyang
telah lama ada dalam diri seseorang
dan melencong daripada kebiasaan
budaya.
Kecelaruan Personaliti
Dari segi diagnosisnya, kecelaruan
personaliti terbahagi kepada4 rumpun
iaitu :

Rumpun 1 : Aneh dan Eksentrik


Rumpun 2 : Dramatik dan Emosional
Rumpun 3 : Kerisauan dan Ketakutan
Rumpun 4 : Individu ini mmpunyai
hampir kesemua ciri-ciri rumpun 1,2
dan 3
Kecelaruan Personaliti
Kecelaruan Rumpun I : Aneh & Eksentrik
Paranoid
Kecelaruan personaliti ini menunjukan tahap syak
wasangka dan sangat mencurigai orang lain.
Individu yang paranoid biasanya memandang serong
dan menganggap motif orang lain sebagai jahat
terhadapnya.
Mereka ini sangat obses dan tidak mempercayai orang
lain dan sukar untuk berkongsi rahsia dengan orang
lain.
Selain itu, mereka yang paranoid selalu sahaja
bersangka buruk kepada orang lain , cemburu buta, dan
berasa seperti setiap masa ada sahaja orang
mengkhianatinya. Contoh paranoid :- "Rasa seperti
terancam dengan ajakan jiran rumah untuk makan
bersama. Merasakan jirannya seolah-olah ada muslihat
Kecelaruan Personaliti
Schizoid
kecenderungan untuk bersendirian dan kurang
menunjukan reaksi emosi.
Mereka seperti ini biasanya tidak banyak bergaul dan
tidka mempunyai ramai kawan. Ini disebabkan
mereka sentiasa mengelak untuk perhubungan rapat.
Disebab kurang reaksi emosi, individu skizod didapati
sukar untuk menzahirkan perasaannya. Mereka
seolah-olah tidak mempunyai perasaan dan tidak
kisah mengenainya pun. Sama ada marah, gembira
ataupun sedih ia seperti biasa sahaja. Ada
sesetengah kes, mereka ini sayang terhadap haiwan
tetapi kurang terhadap manusia.
Kecelaruan Personaliti
Schizotipal
Schizotipal adalah lebih komplek
berbanding skizod dan paranoid. Ini
kerana schizotipal seperti pakej yang
agak lengkap di mana individu yang
mengalaminya kemungkinan besar
mengalami skizophernia + paranoid +
skizod.
Tingkahlaku dan penampilan aneh.
Kepercayaang aneh, pemikiran aneh
dan pertuturan aneh. Mereka juga risau
terhadap sosial. Walaubagaimanapun,
Kecelaruan Personaliti
Kecelaruan Personaliti Rumpun II : Dramatik &
Emosional
Anti-Sosial
Individu yang anti-sosial tidak menghormati hak orang
lain dan tidak suka untuk mematuhi peraturan.
Mereka ini cenderung untuk menipu, impulsif dan tedensi
menjadi seorang penjenayah.
Anti-sosial biasanya berpersonaliti agresif, tak bertangung
jawab dan menyesal. Mereka juga kurang sentuhan emosi
sehingga tidak mempedulikan keselamatan orang lain
seperti merempit, membawa kereta dengan laju, dan
perkara-perkara ekstrem yang membahayakan nyawa
orang lain.
Tingkahlaku anti sosial sukar diubah dan ini ianya ada
kaitan dengan kesan trauma yang dialami semasa zaman
kanak-kanak. Mereka juga cenderung kearah
Kecelaruan Personaliti
Histrionik
Ini merupakan kecelaruan yang sangat dramatik dari segi
tingkahlaku di mana individu yang histrionik sangat-
sangat emosional seolah-olah apabila melahirkan
perasaan seperti lakonan drama.
Ini kerana mereka mahukan lebih perhatian, suka dipuji
dan pandai dalam memanipulasikan orang lain.
Mereka yang histironik cenderung melihat diri sendiri
sebagai mudah 'sociable', meransang dan menawan
kepada orang lain.
Walaubagaimana pun, mereka ini mudah untuk berasa
bosan, mudah marah dan mudah teruja. Selain itu,
mereka yang histrionik ini agak berlagak, suka menggoda
dan suka mengadakan gosip mengenai perhubungan.
Mereka juga tertarik dengan bidang kerja seperi model
atau pelakon.
Kecelaruan Personaliti
Narsistik
Ciri-ciri narisistik hampir sama dengan histrionik
iaitu suka berlagak, tingkahlaku yang terlalu
dramatik, suka dipuji, dan suka berdampingan
dengan orang lain.
Mereka ini juga tidak suka bergantung pada orang
lain tetapi suka mengambil kesempatan untuk
mendapatkan kuasa. Ini disebabkan mereka amat
mengidamkan kejayaan dan merasakan diri
sungguh istimewa dan perlu disanjung.
Dari aspek interpersonal, mereka ini suka mencaci
orang lain, sombong, terlalu mementingkan diri.
Kecelaruan Personaliti
Sempadan(Boderline)
Kecelaruan sempadan atau boderline ini sebenarnya
bermaksud kecelaruan dimana personaliti itu berada diantara
garis sempadan psikosis dengan neurosis.
Jadi tidak hairanlah jika kecelaruan personaliti jenis ini dilihat
tidak mempunyai mood yang stabil dan konsisten. Dalam erti
kata lain, individu dalam kelompok ini mempunyai imej kendiri
yang bertukar-tukar.
Kesan negatifnya membawa kepada tindakan untuk ke arah
bunuh diri, mencederakan diri sendiri, penyalahgunaan
dadah, kaki judi dan makan dengan banyak.
Antara individu popular yang mengalaminya termasuklah
Hitler dan Marylyn Moore. Mereka yang mengalami
kecelaruan sempadan(boderline)ini kerap merasa
kekosongan dalam diri mereka dan seringkali memilikibad
mood.
Kecelaruan Personaliti
Kecelaruan Personaliti Rumpun III : Kerisauan &
Ketakutan
Pengelakan
Kecelaruan personliti mengelak ini seringkali mengalami
keterbatasan sosial.
Individu dalam kategori ini menunjukkan neurotisme yang
tinggi. Mereka dilahirkan dan dibesarkan sebagai pemalu
dan takut kepada orang lain.
Sangat sensitif kepada persekitarannya terutama dalam
situasi yang mengacam mereka.
Mereka juga biasanya berasa rendah diri dan rasa tidak
berguna apabila membandingkan diri dengan orang lain.
Antara faktor yang boleh dikaitkan adalah mereka ini
semasa kecil suka menangis dan susah dijaga.
Pengelakan cenderung kepada mereka yang dibesarkan
Kecelaruan Personaliti
Obsesif-Komplusif

Kategori ini menunjukkan ciri-ciri tak fleksibel,


terlalu moral, dan percaya bahawa tidak boleh
terlalu 'rasa seronok'.
Individu yang obsesif komplusif terlalu mencari
kesempurnaan sehingga tidak mahu memberi
tangungjawab kepada orang lain.
Selain itu, mereka ini begitu terperinci dan cerewet
orangnya dan adakalanya disebabkan perkara kecil
kerja tidak siap.
Seperti pengelakan, mereka juga mengelak
terhadap perhubungan intim kerana terlalu terikat
dengan peraturan diri yang ketat dimana bertujuan
meningkatkan hargai diri dan mengawal diri. Ini
Kecelaruan Personaliti
Kebergantungan
Kecelaruanjenis ini dimana seseorang itu tidak mampu
membuat keputusan atau pilihan secara bebas.
Individu yang bergantung kelihatan takut akan ditinggalkan
dan berpisah.
Ini menyebabkan mereka hanya mengikut sahaja keputusan
orang lain. Faktornya dipasti sama ada kerana genetik atau
disebabkan persekitaran.
Mengikutkajian, kanak-kanak yang ditinggalkan ibu bapa lebih
cenderung untuk mengalami kecelaruan ini, beitu juga dengan
mereka yang dibesarkan oleh ibu bapa yang terlalu melindungi.
Lain-lain faktor yang mungkin termasuklah mempunyai adik
beradik yang agresif terhadap dirinya sehingga dia menjadi
tidak asertif (tegas diri).
Kecelaruan Personaliti
Kecelaruan personaliti rumpun iv
individu ini mempunyai hamper
kesemua ciri-ciri rumpun 1,2 dan 3.
Kecelaruan jenis keempat ini berbeza
dari yang lain. Kadang2 individu itu
mempunyai ciri-ciri yang bercampur
antara setiap kumpulan di atas. Ada juga
kecelaruan yang tiada dlm kategori lain.
Sekianterima
kasih

Anda mungkin juga menyukai