Anda di halaman 1dari 14

Pembelajaran

Secara Kontekstual
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual menyimpulkan
bahawa murid-murid akan belajar dengan baik
jika apa yang dipelajari berkaitan dengan apa
yang berlaku dipersekitaran. (Dewey, 1916)
Pembelajaran ini menekankan pada:
daya fikir yang tinggi,
pemindahan ilmu pengetahuan,
pengumpulan dan penganalisis data,
pemecahkan masalah2 tertentu
samada secara individu atau
berkumpulan.
Teori Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran hanya berlaku apabila pelajar
memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru
dengan cara tertentu sehingga ia membawa maksud
atau makna kepada mereka dalam kerangka rujukan
mereka sendiri.

minda akan mencari maksud dalam konteks


dengan cara semula jadi, iaitu berkait
dengan persekitaran semasa
pendidik memilih dan membina persekitaran
pembelajaran yang menggabungkan atau
mevariasikan pelbagai bentuk pengalaman
yang boleh melibatkan aspek-aspek sosial,
fizikal, psikologikal untuk mencapai hasil
pembelajaran yang diinginkan.
Pendekatan Kontekstual

Pendekatan kontekstual adalah


teknik pembelajaran yang
melibatkan pelbagai bentuk
penemuan yang menjangkau kaedah2
jenis latih tubi, rangsangan dan
tindak balas.
pembelajaran yang bercirikan
penemuan dan pencarian.
mendorong pelajar mencari
hubungan dan cara penyelesaian
berdasarkan persekitarannya.
Mengapa Pendekatan Kontekstual?

Pelajar menemui perhubungan yang


bermakna antara idea abstrak dan
aplikasi praktikal dalam konteks alam
yang nyata. Penghayatan konsep
diperolehi melalui proses penemuan,
pengukuhan dan menghubungkaitkan.
Perbandingan Pengajaran Kontekstual dan
Tradisional
Pengajaran Tradisional Pengajaran Kontekstual

Bergantung pada penghafazan


Bergantung pada memori spatial
(ruang)
Lazimnya tertumpu pada satu Lazimnya mengintegrasikan pelbagai
subjek tertentu subjek
Nilai maklumat diasaskan pada
Nilai maklumat ditentukan oleh guru
keperluan perseorangan
Melengkapkan pelajar dengan cara Mengaitkan maklumat dengan
sogokan maklumat apabila pengetahuan dan pengalaman sedia
diperlukan ada
Penilaian pembelajaran semata-mata Penilaian yang tulen melalui
berasaskan tujuan akademik secara ketetapan praktikal atau
formal seperti peperiksaan dan penyelesaian masalah realistik
ujian
Konsep Pengajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual
mengambil kira pelbagai gaya
pembelajaran.
Individu mengekalkan
maklumat dgn lebih berkesan
melalui pengalaman sendiri.
Individu memiliki pelbagai
jenis kecerdasan.
Proses Pembelajaran Kontekstual
(a) Kebanyakan murid belajar dgn berkesan
melalui pengalaman penglibatan peribadi,
aktiviti hands-on dan peluang utk penemuan
kendiri.
(b) Pembelajaran lebih bermakna apb konsep
disampaikan dlm konteks hubungan yg
tidak asing kpd murid.
(c) Kebanyakan murid belajar dgn lebih
berkesan melalui komunikasi interpersonal,
belajar dlm kumpulan, berkongsi maklumat,
saling membantu dan maklum balas yg
positif.
(d) Pemindahan pembelajaran dari satu situasi
ke situasi yg lain adalah satu kemahiran yg
perlu dipelajari.
Proses Pembelajaran
Kontekstual
Faedah Pembelajaran Kontekstual
(a) Faedah kepada Murid:
i. Mengaitkan pembelajaran dgn
pekerjaan.
ii. Mengaitkan pembelajaran
kehidupan harian.
iii. Mengaitkan kandungan
pembelajaran dgn pengalaman
harian.
iv. Memindahkan kemahiran.
Meneroka dan mendapatkan
bukti.
v. Menguasai perkara abstrak
melalui pengalaman konkrit.
vi. Belajar secara bekerjasama
(akt. berkumpulan).
Faedah Pembelajaran Kontekstual

(b) Faedah kepada Guru


i. Pengajaran sebagai satu
pengalaman yang berjaya
ii. Kebolehan mengaitkan
prinsip pembelajaran dgn
dunia pekerjaan
iii. Sebagai penghubung
antara pihak akademik
dan vokasional atau
industri.
Faedah Pembelajaran Kontekstual
(c) Faedah kepada Industri
i. Memperolehi tenaga kerja
yang berpotensi
ii. Sebagai penggerak industri ke
dalam pendidikan.
iii. Menggerakkan industri ke
dalam pendidikan sebagai
rakan kongsi.
iv. Mengujudkan interaksi murid
dengan pengeluar bahan-bahan
keperluan yang berkaitan.
v. Tenaga kerja yang berpotensi
untuk dilatih atau dilatih
semula secara berkesan
mengikut keperluan.
Faktor Yang Membantu Proses P&P Kontekstual

I. Pembelajaran Murid.
- gaya pembelajaran
II. Pengajaran Guru.
- gaya pengajaran
III.Sokongan Pentadbiran
Sekolah.
- Motivasi
- Profesionalisme
IV. Sokongan Masyarakat
- Kerjasama
Komunikasi