Anda di halaman 1dari 20

Imbuhan

Merujuk Kamu
- Kata Dasar
Imbuhan
Proses /cara untuk membentuk
perkataan-perkataan baharu.

3 jenis imbuhan

Awalan Apitan Akhiran


Kata Dasar
Perkataan yang boleh berdiri sendiri.
( wujud sendiri)
* Mesti ada makna.

Imbuhan + Kata Dasar = Kata Terbitan


ber jalan = berjalan
me nyanyi = menyanyi
ter jatuh = terjatuh
di basuh = dibasuh
Kata Dasar
Contoh :
Kata Terbitan = Imbuhan + Kata Dasar
mendapat men dapat
bercerita ber cerita
melukis me lukis
disuruh di suruh
pembantu bantu
menyusun
pem
susun
men
Imbuhan - Awalan

Imbuhan diletakkan di depan Kata Dasar.


Contoh :

Imbuhan + Kata Dasar = Kata Terbitan


Ber jalan = berjalan
Me nyanyi = menyanyi
Ter jatuh = terjatuh
Di basuh = dibasuh
Imbuhan - Akhiran

Imbuhan diletakkan di belakang Kata Dasar.


Contoh :

Kata Dasar + Kata Imbuhan= Kata Terbitan


makan an = makanan
nyanyi an = nyanyian
kasih i = kasihi
hantar kan = hantarkan
Imbuhan - Apitan

Imbuhan diletakkan di hadapan dan belakang


Kata Dasar.
Contoh :

Kata Dasar + Kata Imbuhan = Kata Terbitan


lancong pe+an =pelancongan
bersih ke+an =kebersihan
kembiri di+kan =dikembirikan
basah mem+i =membasahi
Cuba-Cuba
Permainan 1
Kata Imbuhan

katakan , persamaan, meminjam , keperluan berkata , susunan , kotoran,


melompat, perhatian, memeriksa , bangunan, mencatatkan kutipkan ,
diperintah, pemandu

Awalan Akhiran Apitan


meminjam katakan keperluan
berkata susunan perhatian
melompat kotoran mencatatkan
memeriksa bangunan
persamaan
diperintah
kutipkan
pemandu
Imbas Kembali

Apa itu Kata Imbuhan ?


Ada berapa jenis Kata Imbuhan?
Sebutkan jenis-jenis Imbuhan
tersebut?
Apa itu Kata Dasar ?
Mari Kita
Cuba
Menjawab soalan
Seerti/Berlawan/Melengkapkan Klausa

Cari perkataan seerti/berlawan tersebut.

Baca ayat sebelum dan selepas


perkataan tersebut.

Jawapan kamu mesti bersesuaian dengan


isi cerita.
Berikan perkataan seerti bagi perkataan
berikut

1) Waktu= A

2) Habis = L I

3) Dekat =
A
Menjawab soalan Mencari
Maksud Perkataan/ Frasa
Kenalpasti Kata Dasar bagi perkataan yang
diberi.
Camkan kelas Kata ( KN,KK,KA)
Cari perkataan tersebut di dalam kamus.

Camkan penggunaan kata di dalam petikan


Mari Kita
Cuba
Rumah baru kami jauh lebih cantik daripada rumah
yang lama dahulu. Sebenarnya kami baru dua
bulan berpindah ke situ. Dari rumah ini, kami dapat
melihat laut yang meluas dan pulau-pulau di selatan
Singapura. Rumah kami tidak bising kerana ia
terletak jauh dari jalan raya dan pasar. Tidak jauh
dari blok kami ada sebuah taman yang agak besar.
Saya dan abang selalu pergi berlari-lari anak dan
berbasikal di taman itu. Ibu bapa saya juga senang
hati kerana kata mereka, udara di sini tidak
tercemar dan pemandangannya indah.
Nampaknya kami akan lebih sihat tinggal di sini.
Berikan perkataan seerti bagi perkataan berikut

cantik =

meluas

bising=

tercemar=