Anda di halaman 1dari 11

TAX AMNESTY

SEMINAR AKUNTANSI

James
James Sager
Sager -- July
July 23,
23,
PENGERTIA
N
UU NOMOR 28
PAJAK TAHUN 2007

A UU TAX AMNESTY
WAJIB
B PAJAK
NOMOR 11 TAHUN
11 TAHUN 2016

C
UU TAX AMNESTY
TAX NOMOR 11 TAHUN
AMNES 11 TAHUN 2016
TY
TAX MANFAAT
AMNESTY Menghasilkan
Menghasilkan penerimaan
penerimaan pajak
pajak yang
yang belum
belum
atau
atau kurang
kurang bayar
bayar
Meningkatkan
Meningkatkan kepatuhan
kepatuhan membayar
membayar pajak
pajak
Meningkatkan
Meningkatkan subyek
subyek dan
dan obyek
obyek pajak
pajak

TEORI KEBERHASILAN TAX


Bergantung
Bergantung pada
pada peningkatan
peningkatan
AMNESTY
pemeriksaan
pemeriksaan pajak
pajak
Efisiensi
Efisiensi penegakan
penegakan pajak
pajak
Hukum
Hukum terkait
terkait

LIMA KUNCI
Tax
Tax reform
reform Durasi
Durasi yang
yang
Data
KEBIJAKAN singkat
Data akurat
akurat dan
dan singkat
administrasi
administrasi yang
yang Diikuti
Diikuti dengan
dengan
efektif
efektif penindakan
penindakan
Bersifat
Bersifat mengikat
mengikat hukum
hukum

KELOMPOK PENDUKUNG DAN


KELOMPOK TIDAK
MENDUKUNG
TAX AMNESTY DI DUNIA

AMERIKA AFRIKA INDIA IRLANDIA ITALIA


SERIKAT SELATAN
Diterapkan Antusiasme Diterapkan pada Menetapkan Beberapa kali
dihampir semua masyarakat tahun 1997 dan kebijakan tax menerapkan
negara bagian tinggi, mampu berhasil amnesty untuk kebijakan tax
sejak tahun 1980. mencapai 2,2 mencapai dana pertama dan amnesty, yaitu
mampu miliar And pada repatriasi sebesar terakhir pada tahun 1982, 1984
meningkatkan tahun 2003 2,5 miliar USD tahun 1988 yang dan 2001/2002
penerimaan berhasil dengan hasil 80
pajak hingga mencapai dana miliar euro
ratusan juta dolar sebesar 750 juta
USD
TAX AMNESTY DI
INDONESIA DARI MASA KE
MASA
1 Tahun
Tahun 1960an
Mengalami
1960an
Mengalami kegagalan
kegagalan

2 Tahun
Tahun 1964
1964 dan
Dilaksanakan
model
dan 1984
1984
Dilaksanakan pengampunan
pengampunan pajak
pajak
model investigation
investigation amnesty
amnesty

Tahun
Tahun 2008
2008
3 Pemerintah
Pemerintah menyelenggarakan
menyelenggarakan sunset
policy
policy
sunset

Tahun
Tahun 2015
2015
4 Tax
Tax amnesty
amnesty sebagian
mengejar
sebagian untuk
mengejar penerimaan
untuk
penerimaan pajak
pajak
LATAR BELAKANG
PENERAPAN TAX 1 Pajak
Pajak merupakan
merupakan
sumber
sumber APBN
APBN
AMNESTY DI
INDONESIA a
a iikkii
e
e rrbb
pp iissii
ee m
m n dd i
i aann
M kkoon noom
M m
kkoo n

2
e

M
r e

Mee ooggrra uunnaa


ppeer

ppee eem
pprr aanngg ttaahh
m
mbb am
m
mbb eerriinn
pp

aann
m

ttuu
m nn
M
Mee biilli maakk
eekk
sstta m
oonn

m
mbb ittaass rroo
a
5
oom
b
aann
ii m

ttuu aahh
b
aambn
m
e nn aan
3 mm e aa
imm
kaann neerri N
AA peen PPBBN
k
Salah
Salah satu
satu cara
cara p AA
memaksimalkan
4
memaksimalkan
pemungutan
pemungutan
pajak
pajak
TUJUAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY
DI INDONESIA

REPATRIASI
1
MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN 2
NASIONAL
MENINGKATKAN
3 BASIS PERPAJAKAN
NASIONAL
MENINGKATKAN
4 PENERIMAAN PAJAK
YANG DIKENAI TAX
AMNESTY

SEMUA WAJIB PAJAK YANG


MEMPUNYAI KEWAJIBAN
MENYAMPAIKAN SPT PAJAK
PENGHASILAN

PENGECUALIAN UNTUK ORANG


PRIBADI PETANI, NELAYAN,
PENSIUNAN, TKI DAN SUBJEK PAJAK
WARISAN YANG BELUM TERBAGI
TAX AMNESTY DI INDONESIA

Periode
Periode II
Juli
Juli 2016
2016 30
30 sept
sept 5
5 fasilitas
fasilitas yang
yang Harta
Harta yang
yang
2016
2016 didapat
didapat oleh
oleh wajib
wajib direpatriasi
direpatriasi wajib
wajib
Periode
Periode IIII pajak
pajak yang
yang diinvestasikan
diinvestasikan keke
1
1 Oktober
Oktober 31
31 Des
Des mengikuti
mengikuti program
program dalam
dalam negeri
negeri 33 tahun
tahun
2016
2016 tax
tax amnesty
amnesty sejak
sejak dialihkan
dialihkan
Periode
Periode III
III
11 Jan
Jan 31
31 Maret
Maret
2017
2017

PERIODE
PERIODE TAX
TAX FASILITAS
FASILITAS TAX
TAX REPATRIASI
REPATRIASI
AMNESTY
AMNESTY AMNESTY
AMNESTY
TARIF UANG TEBUSAN

Harta
Harta didalam
didalam negeri
negeri atau
atau yang
yang akan
akan d d alihkan
alihkan keke dalam
dalam negeri
negeri
PERIODE 2%
2%
Harta
Harta diluar
diluar negeri
negeri yang
yang tidak
tidak dialihkan
dialihkan keke dalam
dalam negeri
negeri
I
4%
4%
WP
WP UMKM
UMKM dengan
dengan nilai
nilai harta
harta Rp
Rp 10
10 M
M 0,5%
0,5%
WP
WP UMKM
UMKM dengan
dengan nilai
nilai harta
harta >> RP
RP 10
10 MM 2%
2%
Harta
Harta didalam
didalam negeri
negeri atau
atau yang
yang akan
akan d d alihkan
alihkan keke dalam
dalam negeri
negeri
3%
3%
Harta
Harta diluar
diluar negeri
negeri yang
yang tidak
tidak dialihkan
dialihkan keke dalam
dalam negeri
negeri PERIODE
6%
6% II
WP
WP UMKM
UMKM dengan
dengan nilai
nilai harta
harta Rp
Rp 10
10 MM 0,5%
0,5%
WP
WP UMKM
UMKM dengan
dengan nilai
nilai harta
harta > > RP
RP 10
10 MM 2%
2%
Harta
Harta didalam
didalam negeri
negeri atau
atau yang
yang akan
akan d d alihkan
alihkan keke dalam
dalam negeri
negeri
5%
5%
Harta
Harta diluar
diluar negeri
negeri yang
yang tidak
tidak dialihkan
dialihkan keke dalam
dalam negeri
negeri
PERIODE 10%
10%
III WP
WP UMKM
UMKM dengan
dengan nilai
nilai harta
harta Rp
Rp 10
10 MM 0,5%
0,5%
WP
WP UMKM
UMKM dengan
dengan nilai
nilai harta
harta > > RP
RP 10
10 M M 2%
2%
TINGKAT
Pajak Tax KEPATUHAN
Amnes
ty
Wajib pajak Periode
terdaftar pertama
sekitar 30 ada
juta orang 405.405
(11% dari WP
total wajib melapor
pajak di SPH
Indonesia Jumlah
Kurang dari uang
10 juta tebusan
iorang yang Rp. 93,49
melapor triliun
SPT PPh Total