Anda di halaman 1dari 11

PENGENALAN KEPADA

KOMPUTER
KELAB KOMPUTER
SK SUNGAI MANILA
KOMPUTER
Perkataan komputer berasal dari bahasa
latin iaitu computare yang bermaksud
menghitung atau memperhitung,
menggabungkan bersama-sama
Dalam bahasa inggeris disebut sebagai
to compute yang bererti menghitung
ABACUS

DIGUNAKAN
OLEH
MASYARAKAT
DAHULU UNTUK
MEMBUAT
PENGIRAAN
DEFINISI KOMPUTER HARI
INI
TERKOORDINAS
KUMPULAN I YANG DAPAT MENERIMA
ALAT DATA,
ELEKTRONIK MENGOLAH
DATA DAN
MENGHASILK
AN SATU
KELUARAN
GENERASI 1
TABUNG VAKUM (1940-1959)

Digunakan untuk
memproses dan
menyimpan data
Namun ianya menjadi
cepat panas dan cepat
terbakar
GENERASI 2
Menggantikan
TRANSISTOR (1959-1964)tabung vakum
di radio,
televisyen dan
komputer
Lebih cepat ,
menjimatkan
tenaga dan
ukurang yang
lebih kecil
daripada
generasi 1
GENERASI 3
IC (INTERGRATED CIRCUITS) 1964-1970
Mempunyai tahap
operasi yang lebih
baik
Ukuran lebih kecil,
kelajuan semakin
tinggi, kapasiti lebih
besar dan boleh
berinteraksi sesama
komputer
GENERASI 4
VLSI (VERY LARGE SCALE IC)1970-
SEKARANG

Menggunakan
microprosser
Dapat menyimpan
ribuan ic kedalam
sebuah chip
komputer
GENERASI 5
Masih dalam
perancangan
Menggunakan
perisian
Artificial
Inteligence (AI)
AI dapat
memberi
respon
terhadap
keperluan
pengguna.