Anda di halaman 1dari 59

SELAMAT DATANG

KE
SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA
CAWANGAN
NEGERI KELANTAN
MAJLIS TAKLIMAT
Alamat Ibu Pejabat Negeri

Tingkat 8, Wisma Persekutuan,


Jalan Bayam, 15608 Kota Bharu,
Kelantan

Tel: 09-748 2090, Fax: 09-747 9454


Alamat SKM Wilayah Kota Bharu,
Wilayah Bachok/ Puteh
dan Wilayah Negeri

Tingkat 8, Wisma Persekutuan,


Jalan Bayam, 15608 Kota Bharu,
Kelantan

Tel: 09-748 2090, Fax: 09-747 9454


Alamat SKM Wilayah Pasir Mas

Jalan Ibu Sawat TELEKOM,


17000 Pasir Mas,
Kelantan

Tel: 09-790 5971, Fax: 09-790 9387


Alamat SKM Wilayah Machang

Jalan Tok Chanor,


18500 Machang,
Kelantan

Tel: 09-975 1144, Fax: 09-975 5644


Alamat SKM Wilayah Gua Musang

Tingkat 2, Bangunan Kerajaan


Persekutuan,
13300 Gua Musang,
Kelantan

Tel: 09-912 2040, Fax: 09-912 4414


FUNGSI / TANGGUNGJAWAB SKM
NEGERI KELANTAN :
Penubuhan Koperasi
Memproses Permohonan Pendaftaran Koperasi
Memproses Permohonan Pindaan Undang-undang
Kecil
Memproses Permohonan Bantuan Pembangunan
Memproses Permohonan Pembiayaan TMP-JPK
Pengauditan Akaun Koperasi
Pengendalian Aduan
Pelikuidasian Koperasi
Bimbingan Perakaunan (Klinik Akaun)
Penyeliaan & Khidmat Bimbingan Perniagaan
Khidmat Bimbingan Pengurusan Koperasi
Program Latihan & Bimbingan Perundangan
PENUBUHAN KOPERASI

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


NOTA: Permohonan Penubuhan On-Line
PENUBUHA
dilancarkan pada 19 Julai 2011 N 80 71 91 123 136 56 64
PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN
KOPERASI
PRESTASI PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Baki Awal 491 548 602 649 685 736 783


Pendaftaran
57 59 47 38 51 47 55
Koperasi
Pembatalan
0 5 0 2 0 0 20
Koperasi
Koperasi Asas Tani 0 0 0 0 0 0 0

Baki Akhir 548 602 649 685 736 783 818


PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI
KOPERASI BERDAFTAR KELANTAN
(2010 2016)
PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI
KEANGGOTAAN
(2010 2016)
PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI
MODAL SYER/YURAN ANGGOTA
(2010 2016)
PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI
ASET KOPERASI
(2010 2016)
PERKEMBANGAN GERAKAN KOPERASI
PEROLEHAN KOPERASI
(2010 2016)
TABURAN KOPERASI MENGIKUT WILAYAH
Modal
Wilayah Koperasi Anggota Syer/ Aset Perolehan
Yuran

Bachok / Pasir Puteh 94 39,065 2,660,315 13,692,989 13,335,487

Gua Musang 50 13,282 4,490,567 23,456,194 49,508,741

13,756,65
Kota Bharu 207 71,553 6 53,586,775 39,605,242

Machang / Kuala Krai / 20,260,23 234,499,14


Jeli 109 52,717 0 5 83,190,566

276,824,1 1,522,170,4
Negeri 174 102,035 31 12 829,207,630
Pasir Mas / Tumpat /
Tanah Merah 184 71,398 9,455,091 40,706,802 65,252,215

327,446,9 1,888,112,3
JUMLAH 818 350,050 91 16 1,080,099,882
TABURAN KOPERASI MENGIKUT WILAYAH
TABURAN ANGGOTA MENGIKUT WILAYAH
TABURAN SYER/ YURAN MENGIKUT WILAYAH
TABURAN ASET MENGIKUT WILAYAH
TABURAN PEROLEHAN MENGIKUT WILAYAH
TABURAN KOPERASI MENGIKUT FUNGSI
Modal
Fungsi Koperasi Anggota Syer/ Aset Perolehan
Yuran

251,370,9 1,450,007,0
Kredit 45 81,933 56 43 801,641,711

Pembinaan 30 3,972 1,309,843 9,049,200 3,440,928

Pengangkutan 21 5,062 1,659,761 14,548,388 36,178,942

24,199,74
Pengguna 400 189,526 9 105,870,785 123,883,249

Perindustrian 33 1,560 868,488 2,672,398 1,289,043

23,857,57
Perkhidmatan 117 10,322 5 56,496,736 12,832,679

22,722,03
Pertanian 132 54,997 9 240,562,572 97,463,483
TABURAN KOPERASI MENGIKUT FUNGSI
TABURAN ANGGOTA MENGIKUT FUNGSI
TABURAN SYER/ YURAN MENGIKUT FUNGSI
TABURAN ASET MENGIKUT FUNGSI
TABURAN PEROLEHAN MENGIKUT FUNGSI
TABURAN KOPERASI MENGIKUT KLUSTER

Modal
Kluster Koperasi Anggota Aset Perolehan
Syer/ Yuran

219,830,07 1,601,765,8
BESAR 17 84,095 4 14 945,740,238

KECIL 103 93,160 21,433,175 73,340,890 38,247,344

MIKRO 661 122,770 17,537,336 56,583,291 18,185,332

156,422,32
SEDERHANA 37 50,025 68,646,406 1 77,926,969

327,446,99 1,888,112,3 1,080,099,8


JUMLAH 818 350,050 1 16 82
TABURAN KOPERASI MENGIKUT KLUSTER
TABURAN ANGGOTA MENGIKUT KLUSTER
TABURAN SYER/ YURAN MENGIKUT KLUSTER
TABURAN ASET MENGIKUT KLUSTER
TABURAN PEROLEHAN MENGIKUT KLUSTER
KOPERASI BERKLUSTER BESAR
NEGERI KELANTAN
TAHUN 2016
SYER/
BIL KOPERASI FUNGSI KUM SASAR ANGGOT ASET PEROLEHA UNTUNG
YURAN
A N / RUGI
1 KOPERASI WAWASAN MALAYSIA KREDIT LAIN-LAIN
BERHAD ORANG
AWAM 55,464,25 1,102,390,4 457,438,15 4,868,99
37,839 6 87 3 7
2 KOPERASI PERMODALAN KREDIT PEKERJA
KELANTAN BERHAD BERKANUN
250,300,00 1,146,65
288 1,520,811 6,665,132 0 9
3 KOPERASI PENDIDIKAN PERTANIA LAIN-LAIN
USAHAWAN BERHAD N ORANG
AWAM 13,434,77 2,070,54
9,385 1 213,547,496 70,118,142 6
4 KOPERASI GURU MELAYU KREDIT GURU-GURU
KELANTAN BERHAD
69,875,67 3,637,00
10,834 7 96,884,174 23,515,636 4
5 KOPERASI KKGLM MALAYSIA KREDIT GURU-GURU
BERHAD 45,906,36
9,182 5 67,500,000 20,546,180 800,829
6 KOPERASI KELUARGA NIK PENGGUN KELUARGA
SALLEH PASIR PEKAN BERHAD A
21 4,200 2,127,149 15,576,051 75,562
7 KOPERASI KAKITANGAN DAN PENGGUN PEGAWAI
KELUARGA AIR KELANTAN A KERAJAAN
BERHAD 1,068,30
915 3,383,804 16,792,036 15,410,576 2
8 KOPERASI PEGAWAI-PEGAWAI PENGGUN PEKERJA
KESEDAR BERHAD A BERKANUN
481 2,114,411 5,957,080 13,730,319 153,104
9 KOPERASI WARGA UNIVERSITI KREDIT UNIVERSITI
SAINS MALAYSIA KELANTAN
BERHAD 2,446 6,405,414 19,972,622 12,216,455 413,778
10 KOPERASI PESERTA-PESERTA PENGANG FELCRA
RANCANGAN FELCRA -KUTAN
PERANGKAAN AM KOPERASI MENGIKUT NEGERI 2016

BIL. NEGERI KOP SYER/YURAN ASET PEROLEHAN


ANGGOT
A
1
JOHOR 1,324 481,298 298,550,702 917,825,392 843,176,059
2
KEDAH 961 300,343 339,734,629 728,783,216 352,601,688

3 1,080,099,88
KELANTAN 818 350,050 327,446,991 1,888,112,316 2
4
MELAKA 476 173,487 100,969,297 414,019,520 138,020,204
5
NEGERI SEMBILAN 743 210,108 109,537,067 340,731,174 142,405,612
6
PAHANG 1,066 299,178 219,442,516 899,949,213 659,249,576
7
PERAK 1,449 377,398 525,984,185 1,240,747,614 594,106,258
8
PERLIS 198 70,122 67,624,344 172,565,127 74,431,698

9 1,383,210,32
PULAU PINANG 725 224,142 617,436,326 3,102,826,725 2
10
TABURAN KOPERASI MENGIKUT NEGERI
TABURAN ANGGOTA MENGIKUT NEGERI
TABURAN SYER/ YURAN MENGIKUT NEGERI
TABURAN ASET MENGIKUT NEGERI
TABURAN PEROLEHAN MENGIKUT NEGERI
43
KOPERASI PESERTA FELCRA
GUGUSAN BUKIT TANDAK
BERHAD
KOPERASI PESERTA FELCRA
GUGUSAN GUAL DALAM
BERHAD
KOPERASI PENEROKA FELDA
KEMAHANG SATU BERHAD
KOPERASI PERMODALAN
KELANTAN BERHAD
KOPERASI SRI NILAM
BERHAD
SEKIAN
TERIMA KASIH