Anda di halaman 1dari 11

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS DARULAMAN
06000 JITRA, KEDAH

ELMK 3043

ISU MORAL DAN PERANAN AGEN-

AGEN MORAL
NAMA PENSYARAH:
EN. MOHD NADZRI BIN MOHD KHIR @ MT AKHIR

NAMA PELAJAR:
`AISYAH HAKIMAH BINTI KHAIRUL AZMAN
NURIEN AQIELAH BINTI ABD RAZAK
DEFINISI STRATEGI
ANALISIS NILAI
Strategi Analisis Masalah merupakan
salah satu strategi yang menganalisa
segala nilai yang wujud di dalam
konflik moral dan membuat
keputusan yang terbaik.
Tujuan strategi ini dihasilkan adalah
untuk menangani konflik secara
analitikal dengan mengesan unsur-
unsur fakta dan nilai yang terdapat
dalam konflik tersebut
PENDEKATAN PENYELESAIAN

Apakah sebenar yang berlaku ?


Konflik
Adakah ia satu konflik ?

Pengenalpast Apakah nilai-nilai yang berkonflik ?


ian (kejujuran)
Mengumpul Senaraikan fakta yang sedia ada
fakta dalam konflik
Kebenaran Nilai setiap fakta, adakah benar
Fakta atau tidak ?
Relevan
Mencari Alternatif yang sesuai
Fakta
Membuat keputusan yang
Keputusan
muktamad
Menguji Menguji Prinsip Moral yang
Prinsip terdapat dalam tindakan/elternatif
Moral yang dijalankan
ISU KONFLIK MORAL

PERGAULAN BEBAS

Diselesaikan
menggunakan
Strategi Analisis Nilai
KELEBIHAN STRATEGI ANALISIS
NILAI
Individu akan menggunakan pemikiran
logikal dalam penyelesaian konflik
berdasarkan fakta yang relevan dalam
membuat pertimbangan nilai.
Dalam membuat analisis nilai,individu
akan meneliti banyakfakta dan kesan-
kesan terhadap setiap alternatif yang
dikenalpasti. Ini akan meningkatkan
kefahaman dan hormat kepada semua
yang terlibat.
KELEMAHAN STRATEGI ANALISIS
NILAI
Ia terlalu mementingkan fakta dan
logik sahaja.
IMPLIKASI PERGAULAN BEBAS

Pembuangan bayi
Mencemari nilai-nilai murni
kesopanan dan kesusilaan
Hilang sifat budi bahasa
Cuba mencari kepuasan dengan
melakukan apa-apa jua tindakan
yang boleh menyeronokkan tanpa
mempedulikan larangan agama, adat,
dan kesusilaan
KONFLIK
Pergaulan yang melampau melanggar budaya-
budaya Ketimuran
PENGENALPASTIAN
Kelalaian vs Kesopanan
MENGUMPULKAN FAKTA
Kes-kes yang melibatkan pergaulan bebas
seperti Pembuangan bayi, tersebarnya
penyakit-penyakit yang membawa mautdan
lain-lain.
KEBENARAN FAKTA
Fakta-fakta ternyata benar kerana disokong
oleh statistik.
RELEVAN FAKTA
Alternatif tindakan- Mengurangkan program-
program yang memaparkan pergaulan bebas
KEPUTUSAN
Mengawal program-program yang
memaparkan pergaulan bebas dengan
mengikis budaya kuning keluar dari
masyarakat.
MENGUJI PRINSIP MORAL
Dengan keputusan itu, program yang
disajikan kepada masyarakat tidak berlebihan
dan melampau.
KEPUTUSAN ANALISIS NILAI