Anda di halaman 1dari 23

MPU3052 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

HEGEMONI BARAT:
SOSIAL

Nama Pensyarah:
PN ZABEDAH BINTI ABD
RAZAK

Disediakan oleh:
NOR AMALINA BINTI MOHD
TAMIZI
Hegemoni Barat & Globalisasi

Istilah hegemoni berasal daripada istilah Yunani, iaitu hegeisthai.

Hegemoni dikaitkan dengan konsep hubungan antara kelas-kelas


masyarakat tertentu, iaitu kelas-kelas yang lebih dominan akan
memonopoli kelas-kelas lain dari segi ekonomi, budaya dan moral
(Rosengarten, 1992).

Hegemoni boleh didefinisikan sebagai dominasi oleh sebuah kelompok


terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan
sehingga idea-idea yang ditekan oleh kelompok dominan terhadap
kelompok yang didominasi itu wajar.
Hegemoni Barat & Globalisasi

Kelompok yang mendominasi kelompok lain berhasil mempengaruhi


kelompok tersebut.

Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar, sehingga ideologi


kelompok dominan dapat disebarkan dan dipraktikkan dalam
kehidupan.

Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuang dan dipertahankan oleh


pihak dominan sehingga pihak yang didominasi tetap taat terhadap
kepimpinan kelompok penguasa.
Hegemoni Barat & Globalisasi

Globalisasi merupakan proses yang membolehkan sesuatu aktiviti


seperti ekonomi, kebudayaan, politik, sosial, disebarkan atau
diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia (Kamus
Dewan edisijuga
Globalisasi keempat, 2007) sebagai peruntuhan pagar-pagar yang
didefinisikan
memisahkan antara negara.
2 sifat negara globalisasi:

mengglobal diglobalisas
isasi i
Hegemoni Barat & Globalisasi

Globalisasi boleh ditakrifkan sebagai satu usaha mengubah nilai manusia


seperti cara berfikir dan cara bertindak yang dilakukan oleh satu daerah
dunia kepada satu daerah dunia yang lain.

Usaha globalisasi merupakan penerapan ideologi, budaya dan cara hidup


kuasa-kuasa besar. Ia adalah satu agenda bentuk baru penjajahan Barat
untuk menguasai negara lain dan dunia.
SOSIAL
Hegemoni Barat & Globalisasi:
Sosial dan Budaya
Pengaruh ini lebih kepada cara berfikir yang dianggap moden, iaitu berfikiran
terbuka.
Pemikiran yang terbuka contohnya masyarakat sudah kurang mempercayai
tentang perkara-perkara yang digelar pantang larang, petua dan lain-lain dan
sesetengah orang menganggapnya sebagai karut.
Barat juga mengamalkan sosial kekeluargaan tidak sesuai diamalkan oleh kita.
Sebagai contoh, barat mula mengiktiraf bersekedudukan tanpa nikah, pasangan
sejenis, keibubapaan tunggal dan lain-lain.
Perkara ini tidak sesuai sama sekali dengan masyarakat Islam di Malaysia.
Barat cuba mencari alternatif lain menggantikan institusi kekeluargaan dan
antara alternatif yang dicadangkan ialah bersekedudukan tanpa nikah, pasangan
sejenis, keibubapaan tunggal, kehidupan berkelompok, dan didikan anak secara
professional (Eliot, 1986).
Perkara ini melanda masyarakat timur termasuk Malaysia secara perlahan-lahan.
Hegemoni Barat & Globalisasi:
Sosial dan Budaya
Gejala sosial ditakrifkan sebagai perbuatan atau tindak tanduk dalam kalangan
anggota masyarakat.

Tamadun Barat telah memberikan pengaruh yang besar dalam budaya atau
cara hidup masyarakat dunia.

Terdapat pelbagai aspek budaya yang dibawa oleh Barat terutamanya dari segi
hiburan telah menembusi pasaran dunia, iaitu:

muzik

nyanyian
Hegemoni Barat & Globalisasi:
Sosial dan Budaya
1 Pengeksportan budaya dari Amerika Syarikat telah membanjiri dunia.

2 Berlaku pertukaran dan pernyataan simbol yang mencerminkan kehidupan manusia


dari segi gaya hidup, kepercayaan, cita rasa dan lain-lain.

3 Antara isu globalisasi yang perlu diketengahkan adalah pengaruh Barat dari aspek
sosial budaya.

4 Golongan muda sebahagian besar sudah terheret di dalam proses globalisasi

sosio-budaya.
5 Secara umumnya, golongan belia sudah tidak berasa bersalah dengan gaya

peniruan budaya hidup barat.


Hegemoni Barat & Globalisasi:
Sosial dan Budaya
Nilai eksport melalui komoditi hiburan merupakan satu sumber penting pemerolehan
modal dan keuntungan mutlak Amerika Syarikat.

Negara Barat adalah bersifat kolonialisme (Osman Bakar, 1997)

Menerusi kolonialisme, negara barat berjaya membentuk satu persepsi cultural


superiority dalam kalangan masyarakat dunia.

Tamadun Barat mengamalkan budaya yang bertentangan dengan tamadun lain.

Contohnya,

Seks tanpa ikatan perkahwinan

Seks rambang

Seks sejenis
Budaya Muzik
Muzik-muzik yang tersebar luas ini semakin digilai oleh masyarakat dunia terutamnya
dalam kalangan remaja yang amat menggilai muzik rock, heavy metal, blues, disco, pop
dan lain-lain.

Artis-artis dari Barat mempunyai jutaan peminat di seluruh dan ketaksuban peminat
terhadap artis ini membuatkan mereka sanggup mengukir nama penyanyi tersebut di
badan mereka, menampal poster-poster di dalam bilik, meniru gaya artis tersebut dan
sebagainya.
Budaya Muzik
Budaya Pemakanan
Terdapat pelbagai jenis makanan Barat semakin popular di seluruh dunia.
Contoh jenama makanan yang hampir menyeluruh boleh didapati dalam mana-
mana bandar ialah
Budaya Pemakanan

Pepsi
Budaya Fesyen
Ahmad (2007) berpendapat bahawa fesyen yang ditonjolkan oleh dunia Barat adalah
bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang
merendahkan martabat keinsanan manusia.

Perkembangan dunia fesyen dari pelbagai aspek telah membawa pembaharuan terhadap
gaya hidup remaja kini, namun majoritinya menjurus ke arah impak-impak yang hanya
mengundang musibah.

Fesyen Barat tidak terhad dalam gaya pakaian remaja tetapi begitu meluas liputannya
ibarat kegelapan tanpa sempadan.

Hal ini menunjukkan bahawa golongan remaja semakin ghairah mengikuti segala
perubahan fesyen yang berlaku di Barat.

Bukan sahaja melibatkan pakaian tetapi juga merangkumi penggayaan lain.


Budaya Fesyen

make-up muka, Tindik subang di


hidung
Budaya Fesyen
Dari segi berpakaian dan berfesyen pula, masyarakat dunia berlumba-
lumba mencari pakaian yang berjenama dan mahal menjadi pilihan
mereka (Azhar, 2000).

Contoh barangan berjenama adalah seperti Pierre Cardin, Bonia,


Padini, Polo, Carlo Rino.
Budaya Fesyen
Contoh barangan berjenama adalah seperti Pierre Cardin, Bonia, Padini, Polo, Carlo Rino.
Implikasi Hegemoni Barat terhadap Sosial dan
Budaya
Gejala sosial semakin berleluasa kerana kebanyakan artis dari Barat
mempunyai tingkah laku dan akhlak yang buruk seperti minum arak,
merokok, seks rambang, homoseksual dan sebagainya.

Menghakis nilai moral dalam diri individu

Adab dan etika dilupakan

Menghakis nilai-nilai agama dalam diri individu

Pengamalan budaya yang bertentangan dengan nilai ketimuran dan


adat sesetengah negara
Kesimpulan

Semenjak abad yang lalu, Hegemoni Barat telah banyak mempengaruhi


hala tuju dan dasar negara-negara tertentu, khususnya negara yang
pernah dijajah oleh mereka.

Dasar globalisasi yang dipelopori Barat banyak memberikan kesan


kepada ketamadunan dunia yang meliputi politik, ekonomi, sosial,
budaya, pendidikan dan lain-lain lagi.
Kesimpulan
Sebagai umat Islam, cara untuk menangani perkara ini perlulah dengan cara
Islam iaitu menghayati Islam sebagai satu cara hidup.

Umat Islam perlu bijaksana dalam menghadapi segala bentuk ancaman dan
serangan yang timbul daripada fenomena hegemoni ini.

Ketahanan diri dengan nilai-nilai keagamaan dan keislaman perlu dikukuhkan


dan didampingi persekitaran politik, ekonomi dan sosial yang betul-betul
mengikut landasan Islam sambil berusaha mengembalikan era globalisasi Islam
pada zaman kebangkitan Islam dahulu.

Hegemoni Barat melalui apa bentuk sekalipun seperti globalisasi perlu


ditangani dengan baik agar masyarakat dapat dihindarkan daripada pengaruh
dan corak hidup yang menyeleweng daripada nilai keagamaan dan leka dengan
Rujukan
Ahmad Hj Baharuddin. (2007). Menjadi Survivor dalam Dunia Penuh Cabaran. Kuala Lumpur: PTS
Millenia Sdn. Bhd.
Ahmad Zaki Abd Latiff, Azam Hamzah & Azhar Md Aros (2009). Tamadun Islam dan Tamadun Asia
(TITAS). Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Azhar Hj Mad Aros. (2002). Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Shah Alam: Fajar Bakti.
Hanapi Dollah @ Ajid Che Kob. (2004). NYONYA MELAKA : TRANSFORMASI BUDAYA KERJA. Jurnal
Melayu.Kamus Dewan edisi keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Kamus
Dewan edisi keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Mohd Razimi Husin. (2013). Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Selangor: Oxford Fajar Sdn.
Bhd.
Rosengarten, F. (1992). An Introdution to Gramscis Life and Thought. New York: Borough of
Manhattan Community College.
Seong, T. K. (20 April 2016). Sekolah Vernakular beri Kesan Negatif kepada Negara. Dicapai pada Mac
24, 2017, daripada Sinar Harian Online: http://
www.sinarharian.com.my/nasional/sekolah-vernakular- beri-kesan-negatif-kepada-negara-1.511486
Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai