Anda di halaman 1dari 3

ASPEK KONSEP MATLAMAT TUMPUAN

PENDIDIKAN

MAZHAB

PRORESVISME Manusia berupaya Menghasilkan individu yang Kurikulum: Kebebasan


menyesuaikan diri terhadap sedia menghadapi perubahan memilih mata pelajaran yang
perubahan. dalam kehidupan seharian. diminati.
Guru: Pembimbing dan
pengurus ;
Kaedah mengajar: Induktif;
Murid: Mencari ilmu dan
bersifat aktif.

REKONSTURKTIVISME Sekolah merupakan landasan Mengasaskan corak budaya Kurikulum :bidang sains sosial;
untuk membentuk masyarakat baru. Guru :Agen perubahan;
baru. Kaedah mengajar :berpusatkan
murid;
Murid :Berani mencuba dan
bersifat aktif.

EKSISTENTIALISME Manusia bertanggungjawab ke Tidak digariskan. Kurikulum :Bidang estetik dan


atas diri sendiri. falsafah.
Guru :pemangkin ilmu.
Kaedah mengajar :Berpusatkan
murid.
Murid :Penerima ilmu dan
bersifat aktif.
KONSEP MATLAMAT TUMPUAN
ASPEK PENDIDIKAN

MAZHAB
PERENIALISME Secara semulajadi, ciri Mengajar ilmu dan nilai Kurikulum: Bidang
manusia bersifat sejagat bersifat sejagat dan Kemanusiaan dan
dan tidak berubah-ubah. abadi. kesusasteraan;
Guru: penyampai ilmu
yang pakar;
Kaedah mengajar:
Didaktik;
Murid: penerima ilmu
yang bersifat pasif.
ESENSIALISME Penekanan diberi Mengajar ilmu dan Kurikulum :Kemahiran
kepada perkara-perkara budaya yang bersifat asas (3M).
asas. asas sahaja. Guru :penyampai ilmu
yang mahir.
Kaedah mengajar
:didaktik
Murid :Penerima ilmu
yang bersifat pasif.