Anda di halaman 1dari 4

GEOLOGIC TIME SCALE

Skala Masa Geologi


Skala waktu geologi (geological time
scale) adalah sebuah ukuran waktu
berdasarkan peristiwa geologi seperti
gunung meletus, gempa bumi, dan
sebagainya.
Digunakan oleh ahli geologi dan
cendekiawan lain untuk menjelaskan
masa dan hubungan antara peristiwa
yang terjadi sepanjang sejarah Bumi.
Meliputi seluruh sejarah geologi bumi
dari mulai terbantuknya hingga saat
ini.
Terdapat peristiwa-peristiwa utama
seperti kepupusan besar-besaran.
Teori adalah bahawa lapisan batu
akan ditetapkan berturut-turut, dan
setiap lapisan mewakili tempoh
masa.