Anda di halaman 1dari 10

Penyuasaian Sosial

Disediakan oleh Nur Hidayah


Mostaffa
Penyuasaian Sosial

Kemahiran Kemahiran
Interpersonal Intrapersonal

Kemahiran untuk Kemahiran intrapersonal


memahami seseorang dalam adalah keupayaan kognitif
berinteraksi, berkerjasama seseorang untuk memahami
dan mengenali diri sendiri
dan membimbing
secara mendalam dengan
Menurut Astrid French
mengetahui kekuatan dan
(1996), kemahiran kelemahan diri sendiri.
interpersonal adalah
kemahiran yang digunakan
semasa berkomunikasi atau
berurusan dengan orang lain
secara bersemuka.
Komunikasi yang berkesan
ialah....
komunikasi yang meyakinkan
orang lain terhadap pendapat
atau idea kita.

dan komunikasi berkesan menekankan


perkembangan kemahiran interpersonal
semasa melaksanakan komunikasi yang
meyakinkan.
KOMUNIKASI INTERPERSONAL yang berkesan
memerlukan 3 asas penting

Kepercayaan
-menjadi orang yang dipercayai
-kepercayaan= lisan+suara+penglihatan
Sifat Terbuka
-menerima pendapat
orang lain
-bersedia menerima
kritikkan Faktor Keperibadian
-fleksible - mempunyai sifat peribadi yg
berilmu, jujur, kreatif,
berkeyakinan dan bersemagat
KEMAHIRAN
INTERPERSONAL
Kepimpinan
- mempengaruhi org lain untuk
berkerjasama dlm menjayakan
3 Aspek Penting sesuatu aktiviti

Kerja Berpasukan
- Mampu berkerjasama dgn
ahli kumpulan bagi mencapai
matlamat kumpulan
Jaringan Perhubungan
-mampu menguatkan
hubugan dan menambahkan
hubugan dengan orang lain
PELAJAR YANG MEMPUNYAI KEMAHIRAN INTERPERSONAL
TINGGI DAPAT MENJADI PELAJAR YANG...

Berkerjasama

Bertanggunjawab dan
komited
Bertolenrasi
INDIVIDU YANG MAHIR DALAM
MENGUASAI KEMAHIRAN
INTRAPERSONAL DAPAT...
Mengenali diri sendiri degan lebih
mendalam.. Serta mengenali
kelemahan dan kekuatan diri.

Yakin akan kebolahan diri sendiri

mengetahui hala kehidupan sendiri untuk berjaya


serta mempunyai keazaman yg tinggi dan berdikari
untuk mencapai matlamat hidup
Kemahiran Intrapersonal dapat
diperbaiki dengan...

Menulis Diary Refleksi secara senyap


(catatan harian)

Menyenaraikan kelemahan
dan kekuatan diri.
Pelajar yang dapat menguasai
Kemahiran Intrapersonal dapat..

Mengawal Emosi Menghargai diri sendiri


Sekian, Terima kasih