Anda di halaman 1dari 30

MARIAM BINTI NORDEN

2015272340047
TMKS3072 TMK DALAM
PEMBELAJARAN ABAD KE-21
Soalan :
Apakah yang
dimaksudkan dengan
kemahiran
komunikasi ? Bincangkan
secara jelas berserta
contoh.

Disediakan oleh :
Mariam Binti Norden
Definisi & Konsep
Komunikasi
Komunikasi adalah pemindahan
maklumat dan makna dari satu
pihak (pengantar) kepada pihak
yang lain (penerima).

Penghantar Penerima
5 LANGKAH PROSES
KOMUNIKASI
MODEL-MODEL
KOMUNIKASI
KEPENTINGAN
KEMAHIRAN
Hubungan
KOMUNIKASI
Memudahkan berkawan dan bergaul dalam
Insan masyarakat
(Kemasyarakat Mencapai komunikasi berkesan
an) Mengadaptasikan diri dengan situasi

Membina hubungan pelajar dengan pensyarah


Akademik. -berinteraksi untuk menyiapkan tugasan kursus.

Mahasiswa menguasai teknik penulisan akademik,


penulisan saintifik atau penulisan ilmiah
- menyiapkan kerja kursus yang diberikan oleh
pensyarah.
Mempelajari cara menulis surat lamaran pekerjaan
Kerjaya yang baik.
Tampil yakin dalam mencari peluang pekerjaan
Anda hendaklah sentiasa beretika ketika
berkomunikasi.
Komponen Kemahiran
Komunikasi
Pesanan Pesanan bukan Pesanan
Verbal verbal Paraverbal
(lisan) (bahasa (cara sebut)
tubuh) Pesanan yang
- Ringkas - Mimik muka yang sampai melalui nada,
- Tersusun betul intonasi dan suara
- Bebas daripada - Gaya yang sesuai
jargon Pesanan yang
- Mudah difahami disampaikan diterima
dengan makna yang
berbeza-beza jika
disampaikan dalam
nada dan intonasi
yang berbeza-beza.
JENIS KOMUNIKASI
KOMUNIKASI
VERBAL
Pengolahan kata dan penguasaan
PERBENDAHARA perbendeharaan kata yang luas
AN KATA Pemilihan perkataan yang sesuai dan difahami
oleh semua
Kelajuan berbicara yang baik (tidak terlalu
KELAJUAN cepat atau lambat)
Intonasi yang dipilih akan mempengaruhi erti
INTONASI mesej.
Maksud mesej berbeza apabila diucapkan
dengan intonasi yang berbeza.
Mesej dalam bentuk humor dapat
HUMOR mengurangkan beban penerima.
Suasana santai dan dapat diterima baik oleh
penerima.
SINGKAT Senang difahami akan menghasilkan
& komunikasi yang berkesan.
JELAS
KOMUNIKASI BUKAN
VERBAL
Komunikasi berkesan atau sebaliknya.
EKSPRESI Sumber yang kaya dengan komunikasi
WAJAH dan mencerminkan suasana hati & emosi
seseorang.
Isyarat untuk berkomunikasi.
PANDANGAN Contoh : Pandangan mata sewaktu
MATA berinteraksi bererti menghargai rakan
komunikasi dengan memberi perhatian
Mesej seperti perhatian, sokongan
SENTUHAN emosi, kasih sayang atau simpati dapat
diwujudkan dengan sentuhan.

GAYA TUBUH Posisi tubuh dan gaya berjalan


& memperlihatkan ekspresi, mencerminkan
GAYA emosi, konsep diri dan tahap kesihatannya.
BERJALAN
GERAK ISYARAT Isyarat seperti mengerakkan tangan dan
mengetuk-ngetuk kaki ketika berbicara,
sebagai bahagian keseluruhan merupakan
ekspresi keadaan seseorang.

Penggunaan ruang.
PROKSEMIK Penentuan jarak bergantung pada
tingkat keakraban antara komunikator.

Contoh : Kemungkinan besar anda akan


berdiri lebih rapat dengan seseorang yang
anda kenali lama dari seseorang yang baru
anda kenal.

ARTIFAK Penampilan untuk manipulasikan


pandangan orang
Penggunaan pakaian, wangi-wangian,
alat solek dan lain-lain.
KOMUNIKASI
BERTULIS Pandangan yang didapati dari teori-teori, prinsip,
FAKTA falsafah dan ideologi merupakan bahan yang dapat
penulis ilmiah gunakan sebagai fakta.
Pengetahuan tatabahasa & keupayaan
GAYA menggunakan perkataan yang tepat dan sesuai serta
olahan bahasa yang menarik dapat menghasilkan
penulisan yang berkesan.
Penggunaan bahasa mengikut bidang-bidang yang
LARAS tertentu dan berdasarkan konteks dan situasi yang
tertentu.
Melibatkan penggunaan bahasa secara
PENGOLAHA berkesan,menggunakan format dan bentuk penulisan
N yang ringkas,padat,mengalir,bersinambungan dan
bertaut.
Bahasa yang berasaskan prinsip-prinsip tatabahasa.
BAHASA Ia haruslah mudah dibaca, difahami dan dinikmati.
JENIS TEKS
KOMUNIKASI
BERTULIS
CONTOH KARANGAN
BERFORMAT KHUSUS
CONTOH KARANGAN
BERFORMAT UMUM
BENTUK-BENTUK
KOMUNIKASI
1. KOMUNIKASI INTRAPERSONAL
2. KOMUNIKASI INTERPERSONAL
3. KOMUNIKASI BERKUMPULAN
4. KOMUNIKASI ORGANISASI
5. KOMUNIKASI AWAM
6. KOMUNIKASI SILANG BUDAYA
7. KOMUNIKASI BERASASKAN
TEKNOLOGI
1. KOMUNIKASI
INTRAPERSONAL
Berkomunikasi bersendirian tanpa
melibatkan orang lain. Berlaku dalam
fikiran individu.
Contoh : membuat keputusan

Tujuan
i) Individu lebih memahami kelemahan serta
kelebihan dirinya sendiri.
ii) Memperkuat emosi dari segi pemujukan,
penerimaan dan pembangunan diri.
2. KOMUNIKASI
INTERPERSONAL
Komunikasi yang dilakukan dengan orang lain.
Komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih
Contoh : memperkenalkan diri

Tujuan;
i) Untuk sharing atau berkongsi maklumat,
pendapat, gagasan, mengajak, menawarkan
sesuatu, dan lain lain.
ii) Dapat dilakukam baik secara langsung (face to
face) maupun dengan media
3. KOMUNIKASI
BERKUMPULAN
Melibatkan lebih daripada dua orang individu.
Komunikasi kumpulan kecil boleh melibatkan
kelompok hingga 25 orang malah lebih lagi

Ciri-cirinya
- saiz kumpulan yang sesuai
- tingkat interaksi
- peranan ahli dan kesepakatan
- faham matlamat yang perlu dicapai.
4. KOMUNIKASI
ORGANISASI
Kelompok kumpulan kecil yang bebas, berwibawa dan berpusat
di bawah suatu pemusatan kuasa yang lebih besar. Jumlah
yang sangat besar dan mempunyai protokol yang tertentu.

Arah aliran komunikasi


- Komunikasi atas bawah: Pemakluman arahan, dasar,
pengumuman serta tunjuk ajar daripada pihak atasan kepada
perigkat bawahan.
- Komunikasi bawah atas: Maklum balas, aduan
perbincangan daripada pekerja bawahan kepada pihak
atasan.
- Komunikasi mendatar: Pengaliran idea dan maklumat
antara rakan sekerja yang sama jawatan
5. KOMUNIKASI AWAM

Seorang komunikator dengan sejumlah besar


pendengar (khalayak ramai)

Bentuk pengucapan awam :


- Informatif (memberi maklumat)
- Persuasif (mempengaruhi dan mengubah sikap)
Jenis-jenis
Pengucapan Awam
- Ucapan spontan: disampaikan tanpa
sebarang persediaan.
- Ucapan ekstemporan: seperti ucapan spontan
tetapi pengucap telah bersedia terlebih awal
- Ucapan manuskrip: penyampai membaca
manuskrip ucapan yang telah tersedia.
- Ucapan Hafalan: lazimnya ringkas dan
bertujuan untuk melayan khalayak. Ia lebih
bersifat pengacaraan.
6. KOMUNIKASI
SILANG BUDAYA

Melibatkan individu daripada pelbagai latar


budaya .

Halangan budaya bagi komunikasi silang


budaya;
- Bahasa atau mesej lisan: perbezaan linguistik
- Bahasa atau mesej bukan lisan: terdapat budaya
bangsa yang kaya dengan adat (perbuatan)
- Kesan etnosentrisme: etnorisme adalah
kecenderungan seseorang melihat bangsanya sendiri
lebih baik dari bangsa lain.
- Sterotaip: kenyataan umum
melalui pemerhatian ciri yang lazim
terhadap sebilangan kecil kelompok
suatu bangsa.
- Norma, resam & tuntutan moral:
Kegiatan yang melanggar norma
masyarakat akan menerima risiko
7. KOMUNIKASI
BERASASKAN TEKNOLOGI

Bentuk komunikasi yang menggunakan


teknologi sebagai teknologi
Teknologi komunikasi telah berperanan
dalam hubungan antara pemerintah dan
masyarakat.
Misalnya dengan adanya laman sosial
Facebook dan Twitter, politikus lebih
mudah didekati, dan rakyat lebih mudah
menyampaikan pandangan & kritikan.
HALANGAN-
HALANGAN
KOMUNIKASI
Halangan Persekitaran
Sikap Penghantar
Sikap Penerima
Halangan Bahasa
Maklumat Kurang Tepat dan Jelas
PENGGUNAAN LARAS
BAHASA DALAM
KOMUNIKASI
Laras Biasa/umum: tidak menggunakan bahasa yang
formal atau istilah khusus
Laras Ilmiah: bersifat formal menggunakan istilah dan
format mengikut bidang-bidang berkaitan.
Laras Agama: mengandungi istilah agama kerana ia
melibatkan wancana agama.
Laras Undang-undang: larasnya yang tersendiri kerana
terdapat istilah-istilah perundangan yang khusus bagi
bidang ini.
Laras Sastera: puitis, dramati, figuratif, naratif dan
deskriptif. Kadangkala ia tidak mengikut hukum
tatabahasa.
ASPEK
KEBERKESANAN

BERKOMUNIKASI
Latar belakang penghantar dan penerima
maklumat
Mendengar dengan baik dan efektif
Bersikap positif
Penggunaan laras bahasa yang bersesuaian
BIBILIOGRAFI
Husda. & indah.(2012). Pengertian Komunikasi Publik.[online]. Tersedia:
http://husadaindah.wordpress.com/2012/02/15/pengertian-komunikasi-publik/
Phienout, Ipin.(2011).Komunikasi Kelompok Kecil.[online]. Tersedia:
http://kuliahonlinekomunikasi.blogspot.com/2011/09/komunikasi-kelompok-
kecil.html
Riadi, Muchlisin. (2012).komunikasi interpersonal. [online]. Tersedia:
http://www.kajianpustaka.com/2012/10/komunikasi-interpersonal.html
Yepwidi. (2011). Bentuk Komunikasi Intrapersonal Dan Interpersonal.[online].
Tersedia: http://iyepwidi.blogspot.com/2011/10/bentuk-komunikasi-intrapersonal-
dan.html
Sekian, Terima
Kasih..