Anda di halaman 1dari 21

jsu

jsi
Analisis item
Skema jawapan
Apa itu jsu?
JSU MENGHURAIKAN ASPEK-ASPEK
PENCAPAIAN YANG HENDAK DIUKUR
SERTA MEMBERIKAN PANDUAN
UNTUK MENYEDIAKAN SATU SAMPEL
ITEM-ITEM SOALAN PENTAKSIRAN
Apa itu jsI?
JSI MERUJUK KEPADA JADUAL
PENYEDIAAN SOALAN
PENTAKSIRAN MENGIKUT
BILANGAN ARAS KESUKARAN
SOALAN SECARA TERPERINCI
KEPENTINGAN JSU
1. MEMBERI PANDUAN MEMBENTUK SOALAN
2. MENSTABILKAN ARAS KESUKARAN UJIAN DARI TAHUN KE TAHUN
3. AMBIL KIRA BILANGAN MASA YANG DIPERUNTUKKAN UNTUK SESUATU TOPIK
4. MEMBANDING ANTARA SATU UJIAN DENGAN UJIAN YANG LAIN
5. ELAK MEMBINA UJIAN SECARA SEMBARANGAN
6. MENJAMIN KEESAHAN ISI KANDUNGAN SESUATU UJIAN
7. TIMBULKAN RASA KEPENTINGAN TOPIK DAN ARAS KEMAHIRAN
8. MENENTUKAN PERTIMBANGAN ANTARA TOPIK DENGAN ARAS
9. KEMAHIRAN YANG DIUJI.
10. KERTAS PENTAKSIRAN DAPAT DIGUBAL SECARA SISTEMATIK
11. KESALAHAN DARI ASPEK PERSAMPELAN SUKATAN PELAJARAN ADALAH
TERJAMIN
LANGKAH-LANGKAH
PENYEDIAAN SOALAN
PENTAKSIRAN

1. MENYEDIAKAN KERANGKA JSU


2. MEMINDAHKAN MAKLUMAT KE JSI
(JSI LEBIH TERPERINCI BERDASARKAN
NOMBOR SOALAN DAN TAJUK)
Bentuk-bentuk soalan
KEMAHIRAN
ARAS SOALAN RENDAH
Mengingati
Memahami
ARAS SOALAN TINGGI

Mengaplikasi
Menganalisis
Mencipta
Menilai
Contoh soalan: mENGINGAti

LABELKAN..
SENARAIKAN
NYATAKAN
MANAKAH?
APAKAH?
SIAPAKAH?
BILAKAH?
Contoh soalan:
mEMAHAMI
TERANGKAN.
JELASKAN ..
HURAIKAN..
TUKARKAN.
MENGAPAKAH.
Contoh soalan: MENGAPLIKASI
BINAKAN.,
CARIKAN.,
TUNJUKKAN.,
KIRAKAN.,
DEMONSTRASIKAN.,
SUSUNKAN..,
TANYA PENDAPAT..
Contoh soalan: MENGANALISIS
CERAKINKAN.,
MENGUPAS FAKTA.,
MEMBANDING..,
MEMBEZA..,
MENGUJI..,
KENALPASTI ISI TERSIRAT DAN TERSURAT.,
Contoh soalan: MENCIPTA

MERAMALKAN
MEMERLUKAN CALON MERANCANG @
MEREKA SESUATU
Contoh soalan: menilai
RINTIS PELAKSANAAN JSU/ JSI/
SKEMA JAWAPAN DAN ANALISIS
ITEM

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN
TAHUN 2016
TAHUN 1- TAHUN 6
1.BM PENULISAN
2.B.INGGERIS KERTAS 1
3.B.INGGERIS KERTAS 2
4.MATEMATIK
5.SAINS
6.PENDIDIKAN ISLAM
SEKIAN TERIMA
KASIH