Anda di halaman 1dari 8

KESIHATAN FIZIKAL

DAN
MENTAL
KESIHATAN FIZIKAL
CIRI-CIRI KESIHATAN FIZIKAL
SEMPURNA ANGGOTA TUBUH BADAN
KESUBURAN
TIADA PENYAKIT BERJANGKIT
S E M PU R N A A N G G O TA
TUBUH BADAN

INDIVIDU YANG SEMPURNA , GOLONGAN


KURANG UPAYA DAN KECACATAN AKIBAT
KEMALANGAN BUKAN PENGHALANG BAGI
MENBINA KELUARGA SENDIRI .
HAL INI KERANA FAKTOR YANG MENJADI
PENENTU UNTUK MENJADI ISTERI/SUAMI
YANG BAIK ADALAH SIFAT TANGGUNGJAWAB ,
KASIH SAYANG DAN MEMPUNYAI KEDUDUKAN
EKONIMI YANG KUKUH
KESUBURAN
INDIVIDU SEPATUTNYA MENGETAHUI TAHAP
KESUBURAN DIRI MASING-MASING
HAL INI KERANA , SETIAP PASANGAN
PASTINYA MAHU MENGEMBANGKAN
KELUARGA ( MEMPEROLEH ZURIAT SENDIRI )
KNI ,TERDAPAT TEKNOLOGI YANG DAPAT
MENENTUKAN KESUBURAN DAN RAWATAN
YANG BERKAITAN
T I A D A P E N YA K I T
BERJANGKIT

PENYAKIT SEPERTI AIDS , PENYAKIT KELAMIN


DAN HEPATITIS MAMPU MENGGUGAT
KEHARMONIAN KELUARGA
OLEH ITU , KERAJAAN MENGGALAKKAN
INDIVIDU MEMBUAT PEMERIKSAAN
KESIHATAN SEBELUM MENDIRIKAN RUMAH
TANGGA
KESIHATAN MENTAL

CIRI CIRI KESIHATAN MENTAL


KEWARASAN MINDA
KESTABILAN EMOSI
KEWARASAN MINDA
FIKIRAN YANG WARAS MEMBOLEHKAN
INDIVIDU BERTINDAK SECARA RASIONAL
MENGELAKKAN KONFLIK ATAU
MENYELESAIKAN MASALAH MEMERLUKAN
PEMIKIRAN YANG MATANG DAN SEMPURNA
KESTABILAN EMOSI
RUMAH TANGGA AKAN BERGOLAK APABILA
ANGGOTA KELUARGA MENGAMBIL TINDAKAN
MENGIKUT EMOSI
SESEORANG INDIVIDU PERLU BIJAK
MENGAWAL EMOSI UNTUK MENGHADAPI
TEKANAN YANG MUNGKIN TIMBUL