Anda di halaman 1dari 9

Kaedah Pembelajaran

Kontekstual
APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ?
Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang
menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu,
masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran
secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on dan minds on.

Pengalaman Harian Individu

Kehidupan Masyarakat
Persekolahan

Alam Pekerjaan 7
Teori pembelajaran secara kontekstual

Pengetahuan sedia ada

Pengetahuan baru

Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau


pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka.

8
APAKAH KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN
KONTEKSTUAL?

Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, murid akan melalui satu atau
lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut :

Belajar dalam konteks


R
Relating
(Menghubungkait) menghubungkaitkan
pengetahuan baru dengan
pengalaman hidup

E Experiencing
(Mengalami)
Belajar dalam konteks
penerokaan,
penemuan dan reka cipta

Belajar dalam konteks


A Applying
(Mengaplikasi)
bagaimana pengetahuan atau
informasi boleh digunakan
dalam situasi lain.

Belajar dalam konteks


C Cooperating
(Bekerjasama)
bekerjasama, memberi
maklum balas dan
berkomunikasi
Belajar dalam konteks

T Transfering
(Memindahkan)
pengetahuan sedia ada
dengan menggunakan atau
membina daripada apa
28 yang telah diketahui
Relating (Menghubungkait)

Murid melakukan lakonan kronologii


kemerdekaan negara. Menerusi
pengalaman ini murid dapat mengaitkan
aktiviti yang dilakukan dengan
kemerdekaan negara kini yang membawa
kepada keamanan negara.

Experiencing (Mengalami)
Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan
barang-barang tinggalan Sejarah di muzium.
Pengalaman ini membantu murid memahami dan
mengingati lebih mudah fakta Sejarah mengenai
cara hidup masyakarat zaman prasejarah.

29
Applying (Mengaplikasi)

Murid mempelajari sejarah 13 Mei 1969. Dengan


mengamalkan pengetahuan yang ada, murid semakin
menghayati erti perpaduan, toleransi dan keamanan
antara masyarakat berbilang kaum.

Cooperating (Bekerjasama)
Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk
menyelesaikan isu kelemahan penguasaan
Bahasa Malaysia dalam kalangan masyarakat.
Hasil yang diperolehi adalah lebih baik
disebabkan mereka menyelesaikan masalah
secara bekerjasama.

Transfering (Memindahkan)
Murid mempelajari mengenai kaum dan etnik di
Malaysia. Murid memindahkan pengetahuan yang
dipelajari dalam kehidupan seharian dengan
menghormati budaya setiap masyarakat.
30
Bagaimana
Melaksanakannya ?

32
Bagaimanakah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
kontekstual ?
Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelajaran mesti
memenuhi keperluan strategi berikut:

MOTIVASI

Pengenalan
Isu
perbincangan PEMAHAMAN
Alat bantu Penerangan
mengajar konsep dan
perbincangan
kelas KEMAHIRAN
Bacaan dan APLIKASI
melakukan
Contoh kajian Aktiviti Hands-
On IMBASAN
Penyelesaian KEMBALI DAN
masalah PENILAIAN

Ingat kembali
fakta utama
Penilaian
kemajuan
33
Teks dan
Bahan Kurikulum
Sokongan

Pengajaran Guru

Suasana Bilik
Penilaian
Darjah

Persekitaran Luar
Sekolah

46