Anda di halaman 1dari 10

PERATURAN PUSAT SUMBER

Semua murid mestilah


memakai pakaian
seragam sekolah
dengan kemas
PERATURAN PUSAT SUMBER

Murid-murid tidak
dibenarkan
membuat bising
PERATURAN PUSAT SUMBER

Semua beg
mestilah diletakkan
di luar pusat
sumber
PERATURAN PUSAT SUMBER

Susun semula buku


yang dibaca di rak
yang betul dengan
kemas
PERATURAN PUSAT SUMBER

Murid tidak dibenarkan


membawa makanan
dan minuman masuk
ke pusat sumber
PERATURAN PUSAT SUMBER

Murid tidak
dibenarkan masuk
tanpa kebenaran
guru
PERATURAN PUSAT SUMBER

Murid mestilah
menyusun semula
kerusi dan peralatan
di tempat yang betul
PERATURAN PUSAT SUMBER

Tutup semula suis


kipas atau lampu
sebelum keluar dari
pusat sumber
PERATURAN PUSAT SUMBER

Semua murid
mestilah menjaga
kebersihan pusat
sumber
PERATURAN PUSAT SUMBER

Pastikan buku yang


dipinjam dihantar
pada masa yang
ditetapkan