Anda di halaman 1dari 9

TEORI-TEORI KEDATANGAN

AGAMA ISLAM KE ASIA TEN


GGARA
CHINA
INDIA

TEORI KEDATANGAN
ISLAM KE ASIA
TENGGARA

ARAB
TEORI KEDATANGAN ISLAM DAT
ANG DARI INDIA

1. G.P. MOUQUETTE

2. SNOUCH HURGRONJE

3. S.Q FATIMI
G.P. MOUQUETTE

Penemuan batu nisan di Pasai bertarikh 1428M dan di


Gerisik bertarikh 1419M.

Kesamaan bentuk pada nisan-nisan tersebut menyaki


nkan Moquette bahawa nisan itu diimport dari India.

Dengan demikian, Islam di Indonesia, menurutnya be


rasal dari India
SNOUCH HURGRONJE

Asia Tenggara sentiasa memandang kepada India utk m


endapatkan ilmu pengetahuan

Hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tengg


ara sudah lama wujud

Memberi peluang kepada pedagang Islam menyebar Isl


am

Islam telah berkembang ke Asia Tenggara menerusi Guj


erat.
S.Q FATIMI

berdasarkan huraian Tomes Pires menyatakan


Sultan Malik al-Salih di Pasai adalah berketuru
nan India dari Benggala

Pasai memeluk agama Islam

Menurut tanggapan Fatimi, beliau mengandai


kan juga Islam dibawa dari Benggala

Teori ini tidak dapat diterima


KEDATANGAN ISLAM DATANG D
ARI CHINA

1. EMANUEL GODINHO ERADIA

2. DINASTI TANG
EMANUEL GODINHO ERADIA
Seawal kurun ke-8M, wujud penempatan masyarakat Ara
b di Canton

Khan Fu/Canton ( Kini dikenali sebagai Guang Zhou) me


rupakan pusat perniagaan terkenal

Agama islam disebar ke China melalui para pedagang ar


ab

Pedagang Cina yang berada di Asia Tenggara pula sebark


an agama Islam kepada masyarakat Asia Tenggara
DINASTI TANG
Pemberontakan di Canton memyebabkan ramai orang Arab di
bunuh.

Ramai yg melarikan diri ke Kalah ( Kedah) dan Palembang.

Penemuan Batu Bersurat di Terengganu mangatakan Islam da


tang ke Nunsantara dari China

Terengganu terletak di panati timur Tanah Melayu, maka deng


an terjumpanya batu tersebut di situ menunjukkan bahawa Isl
am telah sampai dari arah Timur, dan sarjana setuju menyata
kan ianya datang dari China, Hainan atau Champa.