Anda di halaman 1dari 1

SIFAT-SIFAT NEGATIF YANG

HARUS DIJAUHI

Islam melarang umatnya daripada bersifat nagatif


(mazmumah).Terdapat beberapa sifat negatif yang dijelaskan
oleh Rasulullah (S).Antaranya:-
LEMAH : Islam melarang umatnya bersifat lemah samada
jasmani atau rohani kerana ia boleh melemahkan umatnya.
MALAS : Sikap malas bolaeh menghalang umat Islam daripada
mencapai kemajuan diri , keluarga dan negara .Mereka perlu
rajin dan berusaha , gigih dan suka berdikari .Ini menjadikan
umat Islam yang maju .
PENAKUT : Pada zaman Rasulullah (S) dan para sahabat , tidak
wujud sifat penakut dalam jiwa mereka . Baginda serta para
sahabat sanggup menghadapi musuh Islam walaupun bilangan
musuh lebih ramai seperti dalam peperangan Badar .Dalam
peperanagn tersebut , tentera Islam berjaya kerana mempunyai
kekuatan dari aspek rohani dan jasmani.
KEDEKUT : Umat Islam dilarang bersifat kedekut kerana setiap
sesuatu itu adalah milik ALLAH yang mutlak . Orang yang