TERANGKAN MENGENAI KONSEP NEGARA MAJU YANG INGIN DICAPAI MALAYSIA DALAM WAWASAN 2020 ?

SATU WAWASAN (VISION) STRATEGIK JANGKA PANJANG SEBAGAI PANDUAN ARAH DASAR YANG LUAS MELIPUTI PELBAGAI ASPEK BERKAITAN PEMBANGUNAN NEGARA DALAM HUBUNGAN DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA KESELURUHANNYA

‡ SATU KONSEP YANG TELAH DIBENTANGKAN OLEH YAB PERDANA MENTERI DI MESYUARAT MAJLIS PERDAGANGAN MALAYSIA PADA 28 FEBRUARI 1991. ‡ BELIAU MENEGASKAN BAHAWA MATLAMAT PEMBANGUNAN NEGARA IALAH MENJADIKAN MALAYSIA .. SEBAGAI SEBUAH NEGARA INDUSTRI DAN ... PEMBENTUKAN SEBUAH NEGARA MALAYSIA YANG BENAR-BENAR MAJU MENJELANG TAHUN 2020 ... MENURUT ACUAN KITA SENDIRI ... . ‡ KEMAJUAN YANG DIMAKSUDKAN MELIPUTI ASPEK EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, KEROHANIAN DAN SEKTOR KEBUDAYAAN.

PEMBANGUNAN SATU GENERASI DALAM ERA TANPA SEMPADAN DAN PERSAINGAN YANG PESAT (30 tahun)

SATU ERA PEMISAH PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DUNIA

BERSAMA DALAM MEGATREND (Ditentukan oleh pembangunan sains, teknologi dan komunikasi) JANGKA MASA YANG MUNASABAH DAN PRAKTIKAL (Berasaskan kemajuan dan pembangunan yang telah dicapai).

Yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

MEWUJUDKAN SEBUAH NEGARA YANG BERJIWA BEBAS, TENTERAM DAN MAJU DENGAN KEYAKINAN TERHADAP DIRI SENDIRI, BANGGA DENGAN APA YANG ADA, DENGAN APA YANG DICAPAI, GAGAH MENGHADAPI PELBAGAI MASALAH. MASYARAKAT MALAYSIA YANG MUDAH DIKENALI DARI SIKAP INGIN MENCAPAI KECEMERLANGAN, SEDAR SEMULA KEMAMPUANNYA, TIDAK MENGALAH KEPADA SESIAPA DAN DIHORMATI OLEH RAKYAT NEGARA LAIN.

Yang bertujuan untuk MEWUJUD DAN MEMBANGUNKAN MASYARAKAT DEMOKRATIK DAN meningkatkanSATU BENTUK MENGAMALKAN Malaysia PERSEFAHAMAN MATANG IAITU menjadi sebuahYANG BOLEH DEMOKRASI MALAYSIA negara MENJADI CONTOH perindustrian KEPADA BANYAK dan NEGARA MEMBANGUN. negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Yang bertujuan untuk MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERMORAL DAN BERETIKA, KUKUH meningkatkan Malaysia DALAM NILAI AGAMA DAN KEJIWAAN DAN DIDORONG OLEH negara menjadi sebuahTAHAP ETIKA YANG TINGGI. perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Yang bertujuan untuk MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG LIBERAL DAN BERTOLAK ANSUR, DI MANA meningkatkan KAUM DI MALAYSIA MASYARAKAT PELBAGAI Malaysia BEBAS MENGAMALKAN ADAT, KEBUDAYAAN DAN KEPERCAYAAN AGAMA negara MEREKA DAN menjadi sebuahMELETAKKAN PADA MASA YANG SAMA KESETIAAN MEREKA perindustrianPADA SATU NEGARA. dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

MEWUJUDKAN MASYARAKAT SAINTIFIK Yang bertujuan untuk DAN PROGRESIF, MASYARAKAT YANG MEMPUNYAI DAYA PERUBAHAN TINGGI meningkatkan Malaysia DAN MEMANDANG KE HADAPAN YANG BUKAN sebuah PENGGUNA menjadiSAHAJA MENJADInegara TEKNOLOGI TETAPI JUGA PENYUMBANG KEPADA TAMADUN SAINTIFIK perindustrian dan DAN TEKNOLOGI MASA DEPAN. negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

MEWUJUDKAN MASYARAKAT PENYAYANG Yang bertujuan untuk DAN BUDAYA MENYAYANGI, IAITU SATU SISTEM SOSIAL YANG MANA KEPENTINGAN meningkatkan Malaysia MASYARAKAT ADALAH LEBIH UTAMA DARIPADA DIRI SENDIRI, MANA menjadi sebuahYANGBERKISAR negara KEBAJIKAN INSAN TIDAK AKAN KEPADA ORANG PERSEORANGAN TETAPI perindustrian dan DISEKELILING SISTEM KELUARGA YANG KUKUH. negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Yang bertujuan untuk meningkatkan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

MEMASTIKAN MASYARAKAT YANG ADIL DALAM BIDANG EKONOMI. IAITU MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN PENGAGIHAN KEKAYAAN NEGARA SECARA ADIL DAN SAKSAMA, YANG MANA WUJUD PERKONGSIAN SEPENUHNYA BAGI SETIAP RAKYAT DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI. MASYARAKAT SEDEMIKIAN TIDAK AKAN WUJUD JIKA MASIH ADA PENGENALAN KAUM BERDASARKAN FUNGSI EKONOMI DAN KEMUNDURAN EKONOMI BERDASARKAN KAUM.

Yang bertujuan untuk MEMUJUDKAN MASYARAKAT MAKMUR meningkatkanEKONOMI YANG YANG MEMPUNYAI Malaysia BOLEH BERSAING, DINAMIK, GIAT DAN menjadi sebuah negara BERDAYA TAHAN. perindustrian dan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

EKONOMI POLITIK SOSIAL KEROHANIAN KEBUDAYAAN

1. Perkongsian sepenuhnya sektor ekonomi oleh rakyat pelbagai kaum. 2. Kekayaan diagih secara adil & saksama. 3. Saki baki pengenalan kaum berasaskan ekonomi dihapuskan. 4. Masyarakat makmur dengan ekonomi yang berdaya saing, dinamik, giat & berdaya tahan. 5. Sains & teknologi sebagai teras pembangunan sosio-ekonomi.

1. Masyarakat mempunyai kesedaran politik & setia pada negara. 2. Masyarakat yang matang tentang politik secara demokrasi malaysia. 3. Kematangan politik negara menjadi contoh kepada negara lain.

1. Masyarakat harmoni & bekerjasama. 2. Mempunyai matlamat untuk dikongsi bersama. 3. Masyarakat berjiwa bebas, tenteram & maju. 4. Masyarakat yang yakin pada diri sendiri & berbangga dengan diri sendiri.

1. Masyarakat bermoral, beretika & berakhlak tinggi. 2. Masyarakat kukuh agamanya & didorong nilai etika yang tinggi.

1. Masyarakat Malaysia yang menjadi penyumbang kepada kebudayaan ilmu saintifik. 2. Masyarakat bebas mengamalkan adab, budaya & kepercayaan.

‡ MENJADIKAN MALAYSIA SEBAGAI SEBUAH NEGARA MAJU YANG MEMPUNYAI KUALITI HIDUP YANG TINGGI MALAYSIA HARUS MEMPELAJARI KELEMAHAN DAN KEKUATAN YANG BERLAKU DI NEGARA MAJU. ‡ WAWASAN 2020 TIDAK MEMINTA MALAYSIA MENJADI NEGARA BARAT ATAU JEPUN TETAPI SEBUAH NEGARA BARU DAN LEBIH MANTAP DALAM SEMUA ASPEK KEHIDUPAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.