TAKLIMAT PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

Disediakan Oleh MOHD NAZIR B MOHD GHAZALI LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

ULBS
 Dasar

ULBS  Pengoperasian  Perancangan  Penataran  Pemantauan  Penyelarasan  Jadual Kerja  Kes-Kes Lain  Perekodan

DASAR ULBS

Calon yang mendaftar mata pelajaran 1103 Bahasa Melayu dan 1119 Bahasa Inggeris wajib mengambil Ujian Lisan Berasaskan Sekolah Calon yang cacat pendengaran boleh dikecualikan daripada Ujian Lisan dengan syarat mengemukakan permohonan kepada Pengarah Pelajaran semasa pendaftaran peperiksaan Gred keputusan calon akan terjejas jika calon tidak hadir atau tidak melaksanakan Ujian Berasaskan Sekolah bagi kedua-dua mata pelajaran berkenaan

DASAR
 Calon

yang ingin menduduki 1103 Bahasa Melayu dan 1119 Bahasa Inggeris tidak perlu menduduki ujian lisan sekali lagi sekiranya mendaftar untuk mengulang menduduki keduadua mata pelajaran berkenaan. yang belum mendapat sijil SPM sekiranya ingin mengulang mata pelajaran Bahasa Melayu wajib mengulang ujian lisan

 Calon

DASAR
 Keputusan

Ujian Lisan Berasaskan Sekolah Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris tidak dicatatkan pada keratan keputusan atau sijil yang dikeluarkan. Kelulusan mata pelajaran 1103 Bahasa Melayu dan 1119 Bahasa Inggeris adalah termasuk kelulusan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah tersebut  Pelaksanan ujian lisan bagi sekolah hendaklah berpandukan Buku Pengendalian Ujian Lisan Berasaskan Sekolah kepada calon sekolah.

DASAR
 Pelaksanaan

ujian lisan bagi calon persendirian dikendalikan oleh Jabatan Pelajaran Negeri ( JPN ), Jabatan Pelajaran Negeri akan mengeluarkan sijil Ujian Lisan Bahasa Melayu dan Ujian Lisan Bahasa Inggeris bagi calon persendirian

A. PERANCANGAN
Perancangan pelaksanaan melibatkan: •Lembaga Peperiksaan Malaysia, •Jabatan Pelajaran Negeri, •Pejabat Pelajaran Daerah dan; •Sekolah

Pengoperasian
 A.

Perancangan  B. Pelaksanaan  C. Penyelarasan  D. Pemantauan  E. Pengesanan

: : : : :

LPM / JPN / PPD JPN / PPD KPN / KPKw PPD / JPN LPM / NAZIR

….sambungan Dalam proses pelaksanaan 2 aspek penting wajib diambilkira: 1. Pengoperasian Pentadbiran (Proses Pengurusan dan Pengendalian)
    

Perancangan Penataran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan

2.

Proses Pentaksiran
• • • • • • •

Perancangan Dokumen Pelaksanaan Penyelarasan Pemantauan Pengesanan Pelaporan

JAWATANKUASA ULBS 1 2 3 4 5 6 7 8 LPM
KPK JPN KPN PPD/PPB PKw KPS PS

CARTA ALIR PENGOPERASIAN ULBS

PERANCANGAN DI PERINGKAT LPM PENATARAN DI PERINGKAT PUSAT PENATARAN DI PERINGKAT JPN PELAKSANAAN ULBS

PENAMBAHBAIKAN

PENYELARASAN LAPORAN

PEMANTAUAN LAPORAN LAPORAN DAN CADANGAN

PENGESANAN LAPORAN

PEMBENTUKAN JAWATANKUASA PENTAKSIR ULBS

JAWATANKUASA PETUGAS PENTAKSIRAN LPM KPK JPN KPN JPKKKw JPKKS KPKw KPS PS KP PCP

PERANCANGAN JAWATANKUASA PENTAKSIR PBS
PENGETUA ( Pengerusi ) GPK ( Naib Pengerusi ) SU PEPERIKSAAN GURU KANAN ( Setiausaha ) KETUA PANITIA ( Pen. setiausaha) KETUA PENTAKSIR SEKOLAH
NAMA PENTAKSIR SEKOLAH TING : NAMA PENTAKSIR SEKOLAH TING : NAMA PENTAKSIR SEKOLAH TING :

B. PENATARAN
Penataran oleh •Lembaga Peperiksaan Malaysia 19 FEB - 22 FEB 2008 •Jabatan Pendidikan Negeri

C. PELAKSANAAN ULBS

CARTA ALIRAN TINDAKAN SEKOLAH

/ KPS

Kemasukkan Markah Secara Sistem Online

Sistem Online dan Borang Markah Induk

SELEPAS PENTAKSIRAN
 KPS

mesti memasukan markah dan dibantu oleh SUP sekolah mengeluarkan sijil kepada calon

 Memastikan

D. PEMANTAUAN
Pemantauan ialah • satu proses mendapatkan maklumat dan; • memastikan program ULBS dilaksanakan • mengikut prosedur yang telah ditetapkan

Pemantauan
 Jadual

Kerja Pentaksiran Kerja Pentaksiran Pentaksiran

 Prosedur

 Pengendalian

UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH

OUTPUT

SEKOLAH HASILKAN SKOR ULBS UNTUK LPM PELAKSANAAN DI PERINGKAT SEKOLAH

PROSES

PERANAN KPN/KPKw/ PEMANTAU PERANAN UPP JPN

INPUT

PERANAN LPM

OUTPUT

SEKOLAH HASILKAN SKOR PBS UNTUK LPM PELAKSANAAN DI PERINGKAT SEKOLAH

- Bagaimana skor dihasilka (kaedah)? - Sah / tidak? - Adil / tidak

PROSES

PERANAN KPN/KPKw/ PEMANTAU PERANAN UPP JPN

INPUT

PERANAN LPM

OUTPUT

SEKOLAH HASILKAN SKOR PBS UNTUK LPM

PELAKSANAAN -Jelas / tidak objektif ULBS? DI PERINGKAT - Tahu / tidak cara laksana ULBS? SEKOLAH

PROSES

PERANAN KPN/KPKw/ PEMANTAU PERANAN UPP JPN

-Sebagai fasilitator -Sebagai pemantau -Sebagai penyelaras ** -Sebagai Pengurus

INPUT

PERANAN LPM

OUTPUT

SEKOLAH HASILKAN SKOR PBS UNTUK LPM PELAKSANAAN DI PERINGKAT SEKOLAH

PROSES

PERANAN KPN/KPKw/ PEMANTAU PERANAN UPP JPN

INPUT

PERANAN LPM

-Sebagai pembuat dasar - ++++?

OUTPUT

SEKOLAH HASILKAN SKOR PBS UNTUK LPM

- Bagaimana skor dihasilka (kaedah)? - Sah / tidak? - Adil / tidak

PELAKSANAAN -Jelas / tidak objektif ULBS? DI PERINGKAT - Tahu / tidak cara laksana ULBS? SEKOLAH

PROSES

PERANAN KPN/KPKw/ PEMANTAU PERANAN UPP JPN

-Sebagai fasilitator -Sebagai pemantau -Sebagai penyelaras ** -Sebagai Pengurus -Sebagai pembuat dasar - ++++

INPUT

PERANAN LPM

 Apa itu pemantauan ?

Pemantauan ialah satu proses untuk melihat dan memastikan sesuatu program PS dilaksanakan mengikut prosedur dan jadual yang telah ditetapkan.

Mengapa dilaksanakan pemantauan ?
Untuk mengelakkan penyelewengan dalam sistem pentaksiran berasaskan sekolah di mana pentaksir melakukan pentaksiran tidak mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan.

 Siapa melaksanakan pemantauan ?
1. Pengurus Pemantauan: - Pegawai LPM, - Pegawai JPN, - Pegawai PPD

2. Guru yang dilantik sebagai pemantau yang menepati kriteria berikut : o guru tetap dan telah disahkan dalam jawatan o guru yg. mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun

o guru yg. mempunyai kepakaran dalam mata pelajaran berkenaaan. o guru yang sedang mengajar mata pelajaran berkenaan.

 Proses pemantauan melibatkan perkara berikut :

o Pengurus Pemantauan Negeri menyediakan jadual pemantauan o Pengurus Pemantauan Negeri memberi taklimat kepada Pemantau

o Pemantau memantau mengikut jadual pemantauan yang ditetapkan o Pemantau mengambil tindakan yang berupa teguran, nasihat atau cadangan untuk memastikan perjalanan PS mengikut jadual dan prosedur yang

o Pemantau merekodkan dapatan pemantauan serta tindakan yang telah diambil dan melaporkan kepada Pengurus o Pemantauan Negeri Pemantau akan melakukan
lawatan kali kedua sekiranya terdapat masalah pada lawatan pertama. Jika masalah masih berlarutan Pengurus Pemantauan Negeri akan

 Masa Pelaksanaan
o Pemantauan mula dijalankan pada peringkat sepertiga tempoh pelaksanaan PS dalam tahun semasa.

 Modus Operandi
memantau secara individu  sekolah dipantau sekurangkurangnya sekali sepenggal  bil sekolah ditetapkan JPN  guna borang pemantauan

 Pegawai pemantau luar :
- Pegawai LPM - Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri
* Unit Kurikulum

* Unit Penilaian dan Peperiksaan

- Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah / Pejabat Pendidikan Bahagian - Nazir Sekolah - Ketua Pentaksir Negeri

- Ketua Pentaksir Kawasan

 Pegawai pemantau dalaman :  Pengetua
 Penolong Kanan  Guru Cemerlang ( BM/BI )  Ketua Bidang Bahasa / Ketua Panitia

Proses Kerja Pemantauan
 Pra-Lawatan pemantauan: menghubungi sekolah memaklumkan tarikh pemantauan kepada sekolah menerima maklum balas drp sekolah

 -

Semasa Proses Pemantauan berjumpa dengan Pengetua bertemu dengan KPS dan Pentaksir yg. terlibat menyemak dokumen/bahan bukti yang berkaitan mencerap proses pentaksiran ( jika sedang berlaku )

Selepas Pemantauan

- menyampai dapatan kepada pihak pentadbir sekolah secara lisan - memberi nasihat, teguran dan cadangan kepada pusat yang dipantau - menghantar borang pemantauan yang telah dilengkap kepada Urus setia JPN

Mesyuarat Pasca Pemantauan Mengkaji dapatan/laporan pemantauan Tindakan susulan Hantar laporan ke LPM

Kandungan Borang Pemantauan
 Maklumat Sekolah/Pusat/Pentaksir  Senarai Semak  Komen/Catatan  Maklumat Pemantau

CARTA ALIRAN PROSES KERJA PEMANTAUAN
Membentuk Urus setia

PELANTIKAN PEMANTAU TAKLIMAT PEMANTAUAN JADUAL PEMANTAUAN LAWATAN PEMANTAUAN

MENYEDIAKAN LAPORAN PEMANTAUAN LAPORAN KE JPN JPN HANTAR LAPORAN KE SEKOLAH MESYUARAT PASCAPEMANTAUAN MASALAH? YA
TIDAK

LAPORAN KE LPM

FAIL DOKUMENTASI PBS
1. FAIL PENGURUSAN PBS – 1.1 BAHASA MELAYU 1.2 BAHASA INGGERIS
2. FAIL SKOR PBS (BMI DAN PROFIL INDIVIDU) 2.1 BAHASA MELAYU 2.2 BAHASA INGGERIS

KANDUNGAN FAIL PENGURUSAN
- BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PBS - LPM - PEKELILING DRP. LPM DAN UPP JPN - SENARAI JAWATANKUASA PBS SEKOLAH - SURAT LANTIKAN PENTAKSIR SEKOLAH - JADUAL PELAKSANAAN PBS

SENARAI SEMAK PEMANTAUAN

 Jadual

ULBS Profil Individu Markah Induk

 Borang  Borang  Bahan

Bukti

KANDUNGAN FAIL PENGURUSAN

JADUAL PELAKSANAAN PBS SURAT LANTIKAN KPS & PS SENARAI JK ULBS SEKOLAH

PEKELILING LPM & JPN

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PBS LPM

KANDUNGAN FAIL SKOR ULBS

PROFIL INDIVIDU TINGKATAN 4

BORANG MARKAH INDUK TINGKATAN 4

PROFIL INDIVIDU TINGKATAN 5

BORANG MARKAH INDUK TINGKATAN 5

E. PENYELARASAN
Penyelarasan ialah untuk memastikan pentaksiran ULBS dilaksanakan dengan: •cara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor •diurus dengan betul dan seragam

E. PENYELARASAN

PENGURUSAN

1. PETUGAS PENYELARAS

1. PENYELARAS DALAMAN

KETUA PENTAKSIR SEKOLAH

2. PENYELARAS LUAR
-

KETUA PENTAKSIR KEBANGSAAN KETUA PENTAKSIR NEGERI KETUA PENTAKSIR KAWASAN

2. SKOP PENYELARASAN

1. DARI SEGI PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN ULKCP PENTADBIRAN 2. SERAGAM DARI SEGI KEFAHAMAN PERATURAN PENSKORAN DAN PENGGUNAAN PERATURAN PENSKORAN SERTA PEMBERIAN MARKAH – BPI DAN BMI

3. ASPEK PENYELARASAN

• Penyelarasan dari aspek pentadbiran mencakupi keselarasan dari segi dokumen, panduan pentaksiran, kaedah dan borang pentaksiran. • Manakala penyelarasan dari aspek penskoran bertujuan memastikan penggunaan konstruk, aspek, elemen, gred, markah dan skala skor yang seragam dan betul.

4. TUJUAN PENYELARASAN

• Penyelarasan perlu dilaksanakan bagi menjamin keadilan bagi setiap calon dan kewibawaan institusi. • Pentaksiran yang lebih telus dan menyeluruh adalah perlu untuk menggambarkan pencapaian atau kebolehan sebenar pelajar dalam sesuatu bidang. • Penyelarasan juga memastikan prestasi pelajar ditaksir dengan merujuk kepada tahap atau standard yang ditetapkan untuk diiktiraf sebagai cekap dan layak.

5. ETIKA PEYELARASAN

• Tahu bidang kuasa dan tanggung jawab • Kerahsiaan • Ikut Prosedur • Protokol dan ketrampilan diri
MALAYSIALEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKLEMBAGA PEPERIKSAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERISAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN PEPERIKLEMBAGA PEPERIKSAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERISAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA LEMBAGA PEPERIK -CGMAI

KPW001-NS

6. ALIRAN KERJA RANCANG PENYELARASAN
T/jwb JPN Proses Kenalpasti sekolah Dan MP PBS Bentuk Kawasan PBS / ULBS LPM / JPN Pelantikan KPN / KPKw Agihan Kawasan / Sekolah JPN / PPB-D LPM/JPN/KPN / KPKW KPN / KPW Dapat Tarikh ULBS Sekolah Tentukan Tarikh Lawatan Maklumkan ke Sekolah Lawatan Ke Sekolah Perantara Borang BMM Data Pusat / Calon Surat Pelantikan Surat Kpd Pengetua Surat Pelaksanaan Borang Penyelarasan Surat Penyelarasan Nota Taklimat Borang Penyelarasan

7. BIDANG TUGAS

Pengetua :  Tubuhkan jawatankuasa dan buat pelantikan (ikut prosedur)  Selaras jadual pentaksiran PBS / ULBS dgn Kerja Kursus lain  Mengesahkan dokumen Borang Gred Induk  Penasihat Kes Khas Sekolah  Melaporkan Kes Khas Sekolah ke PKw dan UPP JPNNS Ketua Pentaksir Sekolah :  Merancang jadual pentaksiran dan menyelaras pentaksiran  Mendokumentasikan Pentaksiran dan Laporan  Merekodkan Markah DAN Pelaporan  Menyelesaikan Kes Khas Sekolah  Memberi bahan pentaksiran/rekod BPC kepada SUP untuk calon pindah Pentaksir Sekolah :  Melaksana pentaksiran  Merekod Markah dalam Borang skor/gred/markah Individu dan Borang Pentaksiran Induk (BPI)  dan memasukkan markah  Mendokumentasi  Ahli Jawatankuasa Kes Khas

KENALPASTI SKOP DAN BIDANG TUGAS

Setiausaha Peperiksaan :  Setiausaha Peperiksaan cuma bertindak sebagai perantara untuk akses dalam Sistem Kemasukkan Markah yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia  Setiausaha Peperiksaan hendaklah bersama Pentaksir sekolah ketika proses kemasukkan markah dilakukan oleh Petaksir sekolah  Dapatkan rekod dari Ketua Pentaksir Sekolah untuk Calon Pindah  Menghantar semua dokumen PBS kepada PPD

E. PENYELARASAN

SKOR

PENYELARASAN PENTAKSIR
CONTOH Penyelaras memilih sampel produk Pentaksiran dilakukan oleh penyelaras Penyelaras membandingkan skor Jika terdapat perbezaan markah lebih daripada d>5 5 atau jika min perbezaan markah melebihi 3, Md>3 penyetaraan perlu dibuat. Buat graf untuk menunjukkan “Regression” Dengan berpandukan graf itu buat penyetaraan markah Skor penyelaras adalah muktamad.

PENYELARASAN SEMASA PENTAKSIRAN
 Penyelarasan

Semasa Pentaksiran bergantung kepada jenis evidens (Jika ada) yang dipamerkan oleh calon  Evidens boleh dalam bentuk produk, proses dan proses-produk (jika perlu)

EVIDENS
 Lawatan

ke pusat peperiksaan  Penghantaran evidens (produk) berserta skor kepada penyelaras (jika perlu)  Penyelarasan dilakukan – nisbah 4:3:3 (R, S dan T ) (CONTOH)  Persampelan dilakukan oleh penyelaras  Penyelaras menskor sampel  Melakukan penyesuaian skor

EVIDENS
• Perbezaan melampaui had terima, penyelaras perlu menyelaras semua produk • Semua skor terselaras dihantar ke JPN

EVIDENS
 Lawatan

ke pusat peperiksaan  Penyelarasan berdasarkan persampelan  Pemilihan sampel berdasarkan konstruk mudah, kritikal dan kompleks  Pentaksir dan penyelaras menskor serentak  Pentaksir dan Penyelaras membandingkan skor – dapatkan skor terselaras  Menghantar skor ke JPN

EVIDENS
Penyelarasan Semasa Pentaksiran Untuk Evidens Berbentuk Proses – Produk berdasarkan mana-mana prosedur yang berkaitan (jika perlu)

PENYELARASAN SELEPAS PENTAKSIRAN
 Untuk

memastikan semua calon mempunyai skor  Memastikan skor tidak mempunyai elemen yang disyaki atau dipertikaikan  Memuktamadkan skor

LANGKAH-LANGKAH
• Penyelaras menyemak semua skor • Mengenal pasti calon yang tidak mempunyai skor atau skor meragukan • Menghubungi pihak pentadbir sekolah • Tindakan sewajarnya

Masa Pelaksanaan
Masa melaksanakan bagi setiap fasa penyelarasan pada bila-bila masa yang sesuai dalam tempoh pentaksiran dijalankan di peringkat sekolah.

PENYELARASAN PBS
A. Sebelum Pergi ke Pusat Peperiksaan  Menghubungi pentadbir pusat peperiksaan  Menghubungi Ketua Pentaskir Sekolah  Memaklumkan kepada Ketua Pentaksir Sekolah - Borang Profil Individu - Menyediaan bahan bukti aktiviti lisan - Memaklumkan kepada pelajar

PENYELARASAN PBS
B. Semasa di Pusat Peperiksaan  Berjumpa dengan pihak pentadbir sekolah  Berjumpa dan berbincang dengan KPS  Menjalankan kerja-kerja penyelarasan  Menguji pelajar untuk mendapatkan skor  Menggunakan model individu dan aktiviti yang sesuai

 Mengisi

Borang Penyelarasan Skor  Melakukan penyelarasan dan penyetaraan skor  Markah toleransi +2 dan –2 bagi BM untuk setiap konstruk  Markah toleransi +5% dan –5% bagi BI untuk setiap konstruk  Sekiranya penghafalan berlaku bagi Bahasa Melayu “Kurang memuaskan” akan diberikan  Sekiranya penghafalan berlaku bagi Bahasa Inggeris “memuaskan” akan diberikan

PENYELARASAN PBS

Selepas Penyelarasan
 Berbincang

dengan KPS  Memberi komen dan cadangan  Membuat perakuan kepada pihak sekolah  Penskoran diterima sepenuhnya  Penskoran diterima dengan pengubahsuaian  Pengujian semula perlu dilakukan

PENGURUSAN SKOR CALON
 Pentaksir

mentaksir sesuatu aspek berdasarkan kriteria/konstruk/elemen yang ditetapkan dan dilakukan dengan sempurna oleh calon.  Gred Skor diberi dengan membandingkan pernyataan kriteria/konstruk/elemen bagi setiap aspek yang ditaksir menggunakan maklumat yang terdapat dalam Buku Panduan Pentaksiran.

PENGURUSAN SKOR CALON

Semua skor untuk setiap aspek yang ditaksir dicatat dalam Borang Penilaian Individu (BPI) /Borang Markah Calon (BMC) untuk setiap calon. Skor keseluruhan untuk Konstruk/Elemen dimasukkan ke dalam Borang Kelompok (BK)

PENGURUSAN SKOR CALON

Borang Penilaian Individu (BPI)/Borang Markah Calon (BMC) dan Borang Kelompok hendaklah diperbanyakkan oleh pihak sekolah. Borang BPI/BMC dan BK yang telah lengkap dengan Skor perlu disimpan dan dipastikan keselamatannya kerana skor merupakan data peperiksaan di peringkat SPM.

PENGURUSAN SKOR CALON
 Skor

calon disimpan di tempat yang selamat dan mematuhi prosedur keselamatan  Evidens calon disimpan seperti ketetapan dalam Dokumen Pentaksiran PBS mata pelajaran yang berkaitan  Evidens produk calon yang berpindah hendaklah disimpan di bawa ke sekolah baru

PENGURUSAN SKOR CALON
 Tempoh

penyimpanan fail-fail ulbs ialah enam (6) bulan selepas keputusan diumumkan  Tempoh penyerahan evidens produk (jika ada) kepada calon ialah 30 hari selepas tempoh penyimpanan tamat  Pengetua berhak melupuskan evidens yang tidak dituntut oleh calon selepas tamat tempoh penyerahan

PENGURUSAN SKOR CALON
PENGHANTARAN MARKAH KE LPM
Pihak sekolah memasukkan data gred markah calon yang telah diselaraskan secara On-Line pada bulan Ogos dan menghantar hasil cetakan komputer ke Jabatan Pelajaran Negeri pada pertengahan bulan September. Jabatan Pelajaran Negeri menyimpan hasil cetakan tersebut selama enam (6) selepas pengumuman keputusan.

SELEPAS PENYELARASAN
 Menghantar

salinan Borang Penyelarasan kepada pentaksir yang lebih tinggi

CARTA PENGOPERASIAN PENYELARASAN
Menghadiri Taklimat Penyelarasan

Merancang Jadual Penyelarasan

Membuat Lawatan Penyelarasan

Menyediakan Laporan Penyelarasan

Menghantar Laporan ke Sekolah dan JPN

Menghadiri Mesyuarat Pasca penyelarasan

Masalah? Tiada Menghantar Laporan ke LPM

Ada

KERJA SAMA JPN
1. 2. 3.

Perlantikan Penyelaras Kawasan Taklimat Pentaksiran dan Penyelarasan peringkat Negeri Pemantauan

Penyelarasan Jadual Pentaksiran
a. Jadual Induk ( dari LPM) b. Jadual Pentaksiran c. Jadual Pengumpulan Skor dan Kemasukan Markah

F. JADUAL KERJA

BIL 1

JADUAL KERJA INDUK PBS
BULAN JAN TARIKH PERKARA
Pendaftaran

SEMAK

Calon Terima Surat Pekeliling Terima Bahan Kerja Kursus
Pelaksanaan

2

FEB 28 Feb

Kerja kursus Edarkan semua sijil Pbs kpd calon tahun sebelum Pendaftaran SPM Tutup / Keputusan SPM diumumkan
Pemantau

3 4 5 6 7

MAC 15 Mei JUN JULAI 31 Julai OGOS 1-7 Ogos 15 Ogos SEPT 15 Sept 15 Sept

/ Penyelarasan Fasa 1 Pindah Pusat Calon Peperiksaan
Semua

Kes Khas tamat

Pemantau

/ Penyelarasan Fasa 2 Semua pbs tamat dilaksanakan
Penyelarasan

Skor Oleh KPK (untuk siri 3) Tarikh Akhir Kemasukkan Markah ON line
Hantar

Semua Borang Pentaksiran Induk ke JPN Semua dokumen pentaksiran pelajar Ting 4 diserah kepada KPS/PEGETUA

NOTA: Sila Rujuk Surat Pekeliling terkini

2

08 0
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jadual Kerja ULBS
TARIKH 14 – 28 FEB 1 – 28 MAC FEB – JUN FEB - SEPT JUN 1 JULAI 15 JULAI 23 OGOS 30 OGOS 7 SEPTEMBER 5 OKTOBER PERKARA Pendaftaran Calon Sekolah Pendaftaran Calon Persendirian Pentaksiran Calon Ting 5
Pentaksiran Kes

Calon Ting 4

Khas Tamat ULBS Ting 5
Kemasukkan KPKW

Markah KPS hantar laporan ke KPKW hantar laporan ke KPN KPN hantar laporan ke UPP/KPK KPK hantar laporan ke LPM

JADUAL PELAKSANAAN PENTAKSIRAN ULBS
  

Jadual kerja hendaklah mengikut jadual yang ditetapkan oleh LPM / UPP Perancangan yang dibuat peringkat sekolah mesti akur kepada Jadual Kerja LPM / UPP Wujud Penyelarasan dalam melaksanakan ; Ujian Lisan Berasaskan Sekolah di antara Pentaksirasn Bahasa Melayu dan Pentaksiran Bahasa Inggeris Misalnya; Minggu 1 dan 3 untuk ULBS BM Minggu 2 dan 4 untuk ULBS BI CONTOH atau 1 Mac hingga 15 April untuk ULBS BM 16 April hingga 31 Mei untuk ULBS BI

A. Tempoh Pentaksiran Keseluruhan (Jadual Tetap Pentaksiran)

TAHAP TING. 4

TAKSIRAN Taksiran 1 April– Jun Taksiran 3 Jan - Mac

TARIKH SERAH MARKAH

Taksiran 2 15 Okt Julai – Sept Taksiran 4 1 Julai Kes Khas April - Jun

TING. 5

C. PERANCANGAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN MENGIKUT MODEL, AKTIVITI DAN TAJUK

1 Senaraikan Model ULBS a. ULBS BM – Ada 5 model b. ULBS BI – Ada 4 model 2 Membincangkan Aktiviti disesuaikan dengan Model 3 Membentuk Tajuk berdasarkan Aktiviti 4 Lokasi Pentaksiran 5 Proses Kerja Pelaporan Pentaksiran

1. Model 2. Aktiviti 3. Tajuk

4. Lokasi 5. Lapor

a. Model ULBS - BM
 Terdapat

lima model  Model 1 : Individu  Model 2 : Individu dan pendengar  Model 3 : Individu dan penggalak  Model 4 : Kumpulan  Model 5 : Kumpulan

b. Model ULBS - BI
 Terdapat

lima model  Model 1 : Individu [INDIVIDUAL]  Model 2 : Individu dan guru [ Teacher / Assessor - Candidate ]  Model 3 : Kumpulan / Pasangan [ Pair Work ]  Model 4 : Kumpulan [ Group Work ]

c. Aktiviti lisan - BM
 Aktiviti
1

lisan berasaskan 5 model  Calon Sekolah MESTILAH berasaskan 2 model;
Model aktiviti individu (model 1 – 3) 1 Model berasaskan aktiviti kumpulan (model 4 -5)

Nota:
 Pentaksir

dan calon boleh berbincang untuk tentukan

aktiviti  Aktiviti boleh dilakukan semasa proses P & P atau aktiviti luar  Pentaksir memaklumkan kepada calon selewatnya sehari sebelum pentaksiran dibuat

d.Aktiviti lisan - BI
 Aktiviti
1

lisan berasaskan 4 model  Calon Sekolah MESTILAH berasaskan 2 model;
Model aktiviti individu (model 1 – 2) 1 Model berasaskan aktiviti kumpulan (model 3 - 4)

Nota:
 Pentaksir

dan calon boleh berbincang untuk tentukan

aktiviti  Aktiviti boleh dilakukan semasa proses P & P atau aktiviti luar  Pentaksir memaklumkan kepada calon selewatnya sehari sebelum pentaksiran dibuat

Perancangan Pentaksiran
KENAL PASTI MODEL TENTUKAN AKTIVITI MEMBENTUK TAJUK CALON MEMILIH MODEL, AKTIVITI DAN TAJUK PENETAPAN MODEL, AKTIVITI DAN TAJUK LENGKAPKAN JADUAL INDUK AKTIVITI LENGKAPKAN JADUAL INDUK PENTAKSIRAN SERAHKAN DOKUMEN PERANCANGAN KPS DAN KPW

G. KES-KES LAIN

 Calon  Calon  ???

Menumpang Pindah

PENGURUSAN SKOR CALON
CALON PINDAH Memastikan sekolah baru yang dipilih menawarkan PBS yang sama dengan pilihan PBS yang diambil oleh calon. Jika tidak calon perlu gugur. Sekolah asal calon bertanggungjawab untuk memastikan rekod, butiran pentaksiran dan skor calon diterima oleh sekolah baru calon.

PENGURUSAN SKOR CALON
CALON PINDAH Sekolah baru bertanggungjawab memastikan rekod, butiran pentaksiran dan markah calon diterima daripada sekolah asal, menghantar surat ingtan sebanyak 3 kali ke sekolah asal Sekolah baru bertanggungjawab memasukkan markah/skor calon secara on-line bersama-sama skor calon lain

Calon Daftar Lewat
 Calon

hanya dinilai dalam tempoh pelaksanaan PBS (Jawatankuasa Kes Khas) calon hanya akan diambil kira dalam tempoh calon melaksanakan kerja kursus

 Markah

Pengecualian PBS
Calon yang ingin mendapat pengecualian PBS hendaklah mengemukakan permohonan kepada Pengarah Peperiksaan

H. PEREKODAN

PEREKODAN

Semua dokumen WAJIB disimpan sehingga 6 bulan selepas keputusan SPM diumumkan - Jadual Kerja Pentaksiran - Borang Profil Individu - Borang Markah Induk
SEMUA DOKUMEN MESTI DISIMPAN DI TEMPAT YANG SELAMAT SESUAI DENGAN STATUSNYA

DOKUMEN CALON PINDAH

Senarai Semak Calon Pindah
     

Borang Pindah ( 5 salinan ) Kebenaran Pindah Bayaran Pindah Pindah Pusat Secara On line Cetak Permohonan Pindah Senaraikan Mata pelajaran yang diambil calon mempunyai kerja kursus Bahan Projek dan markah semua kerja kursus

ENAM ISU
1.

Kecekapan pengendalian di sekolah
 

Kemahiran pentaksiran – Latihan guru Bagaimana mentaksir & menterjemah

1.

Sejauh mana guru boleh berperanan dalam menilai

Markah ULBS tak selaras dengan peperiksaan berpusat Ilmu Pentaksiran

ENAM ISU
3. 4.

Ketelusan/ Kesedaran sebagai penilai & bersedia dinilai org luar Integriti

Sek.mempunyai pentaksir profesional dan tak dipersoal tentang validiti Kewibawaan dapat dipertahankan

ENAM ISU
5.

Sistematik cara pelaksanaan Kerjasama dan keseriusan

semua pihak 6. Wajaran yang perlu diberi pada ULBS (Penyelarasan Skor)

Kita ada tugas. Kita ada tanggungjawab. Kita ada amanah yang perlu dilaksanakan. Ayuh kita! Kembalikan martabat guru.

SEKIAN. TERIMA KASIH PENGHARGAAN KEPADA: EN. MEGAT AFFANDI HAJI ISMAIL (JPN N9)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful