Anda di halaman 1dari 50

BAHAGIAN

3B

ISLAM
DAN PEMBINAAN TAMADUN

wahibah@upsi.edu.my 1
Islam
Islam munculdan Pembinaan
di kala Tamadun
manusia berada di
tengah-tengah keruntuhan tamadun manusia.
Dua tamadun besar dunia ketika itu; Rom dan
Farsi berada di era keruntuhan. Manakala
tamadun yang lain di timur dan barat
terkapai-kapai tanpa bimbingan panduan
agama yang benar.

Kedatangan Islam tidak menolak segala unsur


ketamadunan yang dibina oleh manusia tetapi
mengisi kerohanian setiap tamadun manusia
wahibah@upsi.edu.my 2
KONSEP TAMADUN ISLAM
Definisi Tamadun Islam
Intisari Tamadun Islam
Asas Tamadun Islam
Ciri-ciri Khusus Tamadun Islam
Sumber Tamadun Islam
Matlamat Tamadun Islam

wahibah@upsi.edu.my 3
DEFINISI

TAMADUN ISLAM

wahibah@upsi.edu.my 4
ASAL PERKATAAN TAMADUN ( )

MADDANA ( )

membuka bandar / kota memperhaluskan budi


( Madinah mudun moden) pekerti (Madani/Hadhari)
- - -
TAMADDANA ( )
Pemilihan sesuatu tempat untuk didiami
Membangunkan sesuatu kawasan sehingga menjadi
bandar
Fenomena perubahan daripada liar kepada maju

MADANI ( )
Pembangunan pembandaran serta kehalusan budi pekerti
yang terpuji wahibah@upsi.edu.my 5
MADANIYYAT ()

FARID WUJDI & MUHAMMAD ABDUH abad ke 20

TAMADUN ( )

DR JURJI ZAIDAN (abad ke 19)

UMRAN ( )

IBN KHALDUN ( abad ke-14 )

HADHARAH ( )

IBN KHALDUN ( abad ke-14)


MALIK BENNABI ( abad ke-20)
wahibah@upsi.edu.my 6
THAQAFAH ( )

kajian dalam aspek pemikiran abad ke-20

MADANI & HADHARI ( ) &

Gambaran ketamadunan kehidupan kota yang


menghasilkan pencapaian tertinggi dalam pelbagai
aspek kehidupan sama ada kerohanian, pemikiran
dan kebendaan atau kata lain merangkumi
spritual, mental dan fizikal

wahibah@upsi.edu.my 7
DEFINISI TAMADUN
MALIK BENNABI
= Kajian pemikiran dan kerohanian

ABU AALA al-MAUDUDI


Gambaran yang tepat tentang kehidupan
dunia dan matlamatnya dalam sistem sosial
wahibah@upsi.edu.my 8
ASAS TAMADUN ISLAM
Tauhid
Keilmuan
Persaudaraan
Kesatuan

wahibah@upsi.edu.my 9
PARADIGMA TAUHID DALAM T. ISLAM

Tauhidmerupakan asas utama tamadun Islam


yang menjadi garis pemisah yang membezakan
tamadun Islam dengan tamadun-tamadun yang
lain.

Menentukan seluruh budaya dan kemajuan hidup


manusia berasaskan kesedaran bahawa Allah s.w.t
adalah penentu corak kehidupan, pengawal &
pemerhati setiap perbuatan manusia, dan
pembalas segala kebaikan dan perlanggaran etika
kehidupan.
wahibah@upsi.edu.my 10
PARADIGMA TAUHID DALAM T.
ISLAM

Temautama dalam proses pembinaan


Tamadun Islam di Mekah.

Pemangkinkecemerlangan Tamadun Islam


di Madinah dan zaman khulafa al Rasyidin

Formulakebangkitan semula Tamadun


Islam daripada ambang kemerosotan dan
kelemahan . wahibah@upsi.edu.my 11
PENGHAYATAN TAUHID DLM TAMADUN ISLAM

SOSIAL Pembentukan peribadi yang beriman, institusi


perkahwinan yang disyariatkan, bertanggungjawab dan
menjaga hak-hak sebagai anggota keluarga, mengamalkan
budaya yang positif dan semangat kasih-sayang, tolong
menolong dan hidup penuh kesejahteraan dalam
masyarakat berbagai agama, kaum dan bangsa

EKONOMI Mengamalkan jual beli dan mengelakkan riba,


menjauhkan penindasan, mengeluarkan zakat dan
bersedekah, merapatkan jurang perbezaan antara
golongan miskin dan berada

POLITIK Melaksanakan tugas kepimpinan dengan penuh


keadilan, mentadbir berpandukan al Quran dan Hadith
dan menyedarinya sebagai tanggungjwab yang akan
wahibah@upsi.edu.my 12

dipersoalkan di hari kemudian dan


PenghayatanTauhid menjadi faktor
kekuatan tamadun Islam.

Pra Syarat kebangkitan semula Tamadun


Islam ialah penyediaan peribadi yang
menjadi role model dan penguasaan ilmu
pengetahuan yang bersepadu

UmatIslam tidak harus hanya berbangga


dengan sejarah kecemerlangan silam tetapi
bangkit mengembalikan kegemilangan Islam

Umat Islam harus mengambil pengajaran di


atas keruntuhan sejarah silam
wahibah@upsi.edu.my 13
CIRI-CIRI KHUSUS
ISLAM

wahibah@upsi.edu.my 14
Rabbaniyyah (Holistik)
Lengkap dan Menyeluruh
Alamiyyah (Universal)
Tabiiyyah (Natural)
Waqiiyyah (Realistik)
Tetap dan Anjal
Toleransi dan Terbuka

wahibah@upsi.edu.my 15
Bersifat Rabbaniyyah

Rabbaniyyah bermaksud segala konsep,


prinsip, nilai, hukum, dan peraturan yang
terdapat dalam Tamadun Islam adalah
secara mutlak daripada Allah swt.

Justru, setiap pembangunan dan


ketamadunan yang dibina dalam Tamadun
Islam mesti menepati nilai dan prinsip
yang ditetapkan oleh Allah swt.
wahibah@upsi.edu.my 16
Bersifat Lengkap dan Menyeluruh
Tamadun Islam merangkumi hubungan manusia dengan
Tuhannya, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan
manusia dengan alam yang terdiri daripada alam cakrawala,
alam sekeliling, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam ghaib (alam
jin dan malaikat) yang saling kait mengait antara satu sama lain.

Tamadun Islam meletakkan peraturan yang menjaga individu,


keluarga, masyarakat, kenegaraan dan hubungan antarabangsa.

Konsepibadah khusus dan ibadah umum yang dianjurkan oleh


Islam memperluaskan dan memberi peluang kepada umat Islam
menjalankan ketaatan dan ibadah dalam konteks yang berbagai.

wahibah@upsi.edu.my 17
Bersifat Alamiyyah
Konsep
(Universal)
yang ditampilkan dalam sifat ini ialah persamaan sesama manusia
yang berbilang bangsa, kaum dan darjat. Tamadun Islam amat sesuai
untuk seluruh umat manusia di setiap tempat dan zaman, tanpa dibatasi
oleh batasan politik, budaya, bangsa ataupun sempadan geografi.

Apabila Islam tersebar ke seluruh pelusuk dunia, pembinaan tamadun


Islam mengambilkira perbezaan budaya setempat dan menerima unsur
tamadun yang sedia ada. Tamadun Islam tidak merendahkan tamadun lain
malah mengangkat martabat peradaban manusia dan kemanusiaan.

Sejarah telah membuktikan bahawa tamadun Islam telah berjaya


membina dan mempelopori peradaban dan ketamadunan manusia sejagat.

wahibah@upsi.edu.my 18
Bersifat Tabiiyyah(Natural)

Tamadun yang dibina memupuk sifat-sifat positif dan


sifat semula jadi yang ada pada manusia antaranya
memerlukan panduan kerohanian dan ilmu, sukakan
keindahan dan kesenian, suka kemajuan dan
perubahan, berinovatif, bersistematik bermula pada
diri, keluarga, masyarakat dan negara.

wahibah@upsi.edu.my 19
Bersifat Waqiiyyah -
Islam realistik dengan mengambil kira realiti
manusia dan alam sejagat.
Orang yang sakit dan uzur ada kaedah khusus
untuk melakukan solat dan dibenarkan berbuka
puasa.
Orang yang cacat tidak diwajibkan berperang,
malah mereka perlu diberi perlindungan.
Kefardhuan haji dan zakat hanya kepada orang-
orang yang mempunyai harta dan berkemampuan
sahaja.

wahibah@upsi.edu.my 20
Bersifat Tetap dalam
Keanjalan
Tamadun Islam tetap dan tidak berubah
dari segi matlamatnya, tetapi ia anjal dan
fleksibel dari segi cara dan teknik
perlaksanaannya.

Islammemberi kebebasan dari segi cara


merealisasikan sesuatu tamadun
berdasarkan adat resam bangsa dan
budaya masing-masing tetapi tidak
melangkaui paradigma tauhid yang
menjadi asas tamadun Islam
wahibah@upsi.edu.my 21
Bersifat
Toleransi dan Terbuka
Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu
unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak
bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menjejaskan
hak orang lain dalam tamadun tersebut

Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran


dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang
mengamalkan agama dan kepercayaan mereka untuk
mengekalkan kesetabilan dan keharmonian masyarakat.

Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak


bercanggah dengan syariat terutamanya dalam dialog dan
interaksi antara tamadun .
wahibah@upsi.edu.my 22
SUMBER TAMADUN ISLAM

PENEMUAN/
WAHYU AKAL PENCIPTAAN PENYEMPURNAAN
BARU SEMULA

wahibah@upsi.edu.my 23
WAHYU
AL QURAN
AL SUNNAH
AKAL
IJMA
QIYAS

wahibah@upsi.edu.my 24
Al Quran Sumber Utama
Mukjizat yang dikurniakan kepada RasululLah
s.a.w., yang kekal sehingga Hari Kiamat, agar
menjadi rujukan utama manusia.
Tidak boleh dipertikaikan kesahannya oleh
mana-mana pihak dan terbukti kesahannya
oleh akal sepanjang zaman.
Mengandungi prinsip-prinsip yang berkaitan
seluruh kehidupan bertemakan tauhid dan
kehidupan akhirat, serta mengandungi prinsip
sosial, ekonomi, dan politik.

wahibah@upsi.edu.my 25
Kedudukan al Sunnah sebagai
Sumber Pendua
Menjelaskan keterangan al-Quran serta
memberikan gambaran tentang tujuannya

Menegaskan hukum yang terdapat dalam al-


Quran

Mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan


hadis yang sahih

Mentafsirkan al-Quran
wahibah@upsi.edu.my 26
AKAL
Penggunaan akal dalam bentuk Ijtihad =
Ujikaji yang berasaskan pemikiran

wahibah@upsi.edu.my 27
Ijma
Persepakatan ulamak mengenai
sesuatu hukum yang mengikut
situasi yang berlaku yang tiada di zaman
Nabi dan para sahabat berasaskan
al-Quran dan al-Hadith

wahibah@upsi.edu.my 28
Qiyas
Penentuan hukum sesuatu permasalahan
semasa berdasarkan perbandingan dengan
perkara yang telah ditetapkan hukumnya
berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadith

Sumber-sumber utama adalah al-Quran & al-


Hadis di samping ijmak dan qias menjadikan
tamadun Islam unggul dan praktikal dihayati di
mana jua dan sehingga akhir zaman.

wahibah@upsi.edu.my 29
MATLAMAT TAMADUN ISLAM

Hubungan Hubungan Hubungan


Manusia Manusia Manusia
Dengan Dengan Dengan
Allah Manusia Alam

wahibah@upsi.edu.my 30
Hubungan manusia dengan Allah s.w.t.
( )

Islam menganjurkan manusia memikirkan Allah s.w.t


sebagai pencipta dan kandungan alam ciptaan Nya.
Hubungan manusia dengan pencipta adalah matlamat
terpenting dan terakhir dalam kehidupan seperti yang
telah dijelaskan dalam surah al-Taubah ayat 24.
Kesan hubungan manusia dengan Allah swt. akan
melahirkan pengiktirafan manusia yang dicipta
terhadap penciptanya dan alam semesta dan memiliki
perasaan bertanggungjawab melalui suatu hubungan
yang murni.

wahibah@upsi.edu.my 31
Maksudnya:
Katakanlah: "Jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara,
isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu
usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan
tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari
Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka
tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA". dan
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
(al-Taubah ayat 24 )
wahibah@upsi.edu.my 32
wahibah@upsi.edu.my 33
Hubungan Manusia Sesama Manusia
( )
Hakikat hubungan manusia sesama manusia
adalah dinilai kemuliaannya disisi Allah s.w.t.
hanyalah berdasarkan ketaqwaan dan
ketaatan kepada- Allah swt. (al-Hujurat: 13).
kepentingan hubungan manusia sesama
manusia dijelaskan dan digambarkan di dalam
hadith yang bermaksud :
Orang mukmin itu dengan mukmin yang lain
adalah laksana satu bangunan, bahagian yang satu
menguatkan bahagian yang lain. (Riwayat Bukhari
dan Muslim)
wahibah@upsi.edu.my 34
Maksudnya:
Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling
taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.
(al-Hujurat: 13).

wahibah@upsi.edu.my 35
Hubungan Manusia Dengan Alam Sejagat
((
Kedudukan manusia yang istimewa dengan
dikurniakan pancaindera dan akal fikiran
melayakkannnya menjadi khalifah di alam ini.
(al-Nahl: 14)

Kedudukan hubungan manusia dengan alam


adalah juga untuk manusia melakukan
penyelidikan dan kajian menghayati kekuasan
Allah swt.
(al-Sajdah:27)
wahibah@upsi.edu.my 36
Maksudnya:
Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan
(untukmu), agar kamu dapat memakan
daripadanya daging yang segar (ikan), dan
kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan
yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera
berlayar padanya, dan supaya kamu mencari
(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya
kamu bersyukur.
(al-Nahl: 14)
wahibah@upsi.edu.my 37
Maksudnya:
Dan apakah mereka tidak memperhatikan,
bahwasanya kami menghalau (awan yang
mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami
tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang
daripadanya makan hewan ternak mereka dan
mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak
memperhatikan?
(al-Sajdah:27)

wahibah@upsi.edu.my 38
DASAR/PRINSIP TAMADUN ISLAM

Memelihara Memelihara
Jiwa Akal fikiran
( hak hidup )

Memelihara
Memelihara Kehormatan &
Harta benda keturunan

Memelihara hak &


kebebasan
wahibah@upsi.edu.my 39
Memelihara jiwa (hak hidup)

Allah s.w.t. mengurniakan manusia kehidupan


(al-Hijr :23)

Seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain


telah melakukan jenayah sosial yang besar iaitu
melawan qadak Allah dan kekuasaan-Nya (an-Nisa:
30)

Seseorang itu adalah diwajibkan memelihara


kesihatan dan diharamkan melakukan sesuatu perkara
yang memudaratkan. Hakikat ini menjelaskan bahawa
syariat - mewujudkan peraturan untuk memelihara
nyawa setiap manusia.

wahibah@upsi.edu.my 40
Maksudnya:
Dan Sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan
dan mematikan dan kami (pulalah) yang mewarisi.
(al-Hijr : 23 )

Maksudnya:
Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak
dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam
neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
( an- Nisa : 30 )
wahibah@upsi.edu.my 41
Memelihara akal fikiran

Islam mewajibkan umatnya menuntut ilmu tanpa


dibatasi had masa, tempat dan bangsa.

Umat Islamdilarang mengambil sesuatu yang


boleh merosakkan akal fikiran sebagai lambang
manusia yang bertaqwa kepada Allah(s.w.t.).

Islam menggalakkan pemikiran yang


berteraskan tauhid kepada Allah (s.w.t.) dan
melarang pemikiran yang mempunyai unsur
negatif. (al-Ankabut: 43)
wahibah@upsi.edu.my 42
Maksudnya :
Dan perumpamaan-perumpamaan Ini
kami buat untuk manusia; dan tiada
yang memahaminya kecuali orang-orang
yang berilmu.
. (al-Ankabut: 43)

wahibah@upsi.edu.my 43
Memelihara kehormatan & keturunan

Allahs.w.t. menciptakan manusia dengan


sebaik kejadian telah tetap kehormatannya
sebagai bani Adam tanpa mengira agama,
keturunan, bahasa dan keadaannya.

Setiap manusia menerima balasan mengikut


apa yang telah dilakukannya (an-Najm : 39).

Islam juga menyediakan peraturan


perkahwinan untuk menjamin kehormatan dan
kemuliaan keturunan.
wahibah@upsi.edu.my 44
Maksudnya:
Dan bahwasanya seorang manusia tiada
memperoleh selain apa yang Telah
diusahakannya,
(an-Najm : 39).

wahibah@upsi.edu.my 45
Memelihara harta benda

Islam menyediakan garis panduan


mengenai hak memiliki harta benda dan
sejajar dengan fitrah manusia.

Mempertahankan harta benda yang


diperolehi dengan cara yang halal adalah
sesuatu yang dituntut di dalam Islam

wahibah@upsi.edu.my 46
Memelihara hak & kebebasan

Islam telah menetapkan hak dan kebebasan


seseorang individu sejak ia dilahirkan.

Setiap muslim hendaklah membebaskan


dirinya dari kongkongan nafsu yang jahat
(al-Furqaan : 43).

Teras bagi segala kebebasan ialah kebebasan


fikiran yang tiangnya adalah kebebasan
beragama ( al-Baqarah : 256)
wahibah@upsi.edu.my 47
Maksudnya:
Terangkanlah kepadaku tentang orang yang
menjadikan hawa nafsunya sebagai
Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi
pemelihara atasnya?,
(al-Furqaan : 43)

wahibah@upsi.edu.my 48
Maksudnya:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam);
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan
yang sesat. kerana itu barangsiapa yang ingkar kepada
taghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia
telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak
akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.
( al-Baqarah : 256)
wahibah@upsi.edu.my 49
KESIMPULAN
Pencapaian umat Islam dalam kehidupan
untuk melahirkan sebuah tamadun yang
gemilang hendaklah berasaskan pandangan
semesta Islam yang bersumberkan al Quran
dan al Sunnah, mempunyai matlamat yang
telah dibincangkan dan memiliki sifat-sifat
khusus yang digariskan serta
bermatlamatkan segala aspek yang
dinyatakan.

Justru, pembinaan sebuah Tamadun


Malaysia berteraskan nilai dan prinsip yang
terkandung dalam Tamadun Islam.
wahibah@upsi.edu.my 50