Anda di halaman 1dari 18

Tajuk:

Teknik Asas
Pengurusan OKU
Ahli Kumpulan:
Tor Lu Yen
Yii Ann Hui
Leong Poh Tan
Masalah
tingkah
laku

Masalah
pengdengaran Masalah
penglihatan
Kategori
OKU

Masalah Masalah
komunikasi fizikal
Time out

Reverse
Kehilangan
psychology
hak
teknik asas
pengurusan
murid masalah
tingkah laku

Penggunaan
Kontrak Tanda
Token
teknik di mana guru akan meletakkan murid
Time yang menimbulkan masalah displin di kerusi
yang berasingan atau di sudut khas .
out (Ee Ah Meng,1997)

Aspek Akademik:
semasa murid enggan melakukan
tugasan, guru akan minta murid untuk
time-out untuk memikirkan
kesalahannya
Guru membuat sesuatu tindakan
Reverse berlainan daripada kebiasaannya
psycholo
gy

Aspek Pengurusan Diri:

Guru ingin melatih murid mencuci tangan.


Oleh itu, guru memberitahu murid ,jika
mereka mencuci tangan, mereka akan
mencuci tangan bersama guru. Jadi,
murid-murid akan mengangkat tangan
kerana takut mencuci tangan dengan guru.
Pengguna
an Tanda Meletakkan bintang pada hasil kerja
Token murid yang baik
Hadiah akan diberi sekiranya murid
mengumpul jumlah nilai yang
ditentukan

Aspek Komunikasi:

Jika seorang murid Autism tidak ingin


berkomunikasi dengan guru. Guru boleh
menggunakan token sebagai hadiah untuk
menggalakkan murid berkomunikasi secara
non-verbal atau verbal.
Kontrak suatu perjanjian antara guru dengan
murid.
persetujuan perlu wujud antara guru
dan pelajar

Aspek Sosial:

Guru boleh menetapkan kontrak sosial


dengan murid tentang cara mendapatkan
benda keinginan dengan kawan melalui
cara yang sopan.
Kehilanga
n hak yang hilang secara natural akibat
Hak daripada tingakahlaku yang tidak sesuai

Aspek Akademik/Pengurusan Diri:

Seorang pelajar tidak mahu menyiapkan


tugasan dalam kelas, maka masa untuknya
bermain komputer akan dipotong.
Akademik

Komunikasi
Aspek
teknik asas Sosial
pengurusan
murid masalah
penglihatan

Pengurusan
Diri
Aspek sosial dan Pengurusan Diri

Tongkat

Anjing
Panduan
Aspek Akademik dan Komunikasi

Braille

Komputer
Braille
Akademik

Aspek teknik
asas
pengurusan Komunikasi
murid masalah
fizikal

Pengurusan
Diri
Aspek Akademik

e r api
T ir
pas Tracing
Aspek Komunikasi

Latih tubi
r i as
be ngk pe Te
em ri bat rt ra
M an m ut pi
ur
r ah n la an
a da
Aktiviti Terapi Pertuturan

Menuip
warna air
Menyanyi

Bercakap dan
mendengar
Aspek Pengurusan Diri

Melatih motor kasar


Melatih motor halus
Aktiviti Melatih Motor Kasar

Menangkap
bola Berjalan

Membaling
bola
Aktiviti Melatih Motor Halus

Koyak kertas Menggunting


kertas

Mengguli
tepung

Anda mungkin juga menyukai