Anda di halaman 1dari 15

1 . Apakah instrumen ini?

Soalan Lazim
Ini adalah instrumen ujian saringan Bahasa Melayu Tahap 2.
Instrumen Ujian Saringan Bahasa Melayu Tahap 2
2 . Apakah tujuan instrumen ini dijalankan?
Instrumen ini adalah kayu pengukur yang digunakan untuk memastikan

murid sudah menguasai kemahiran asas membaca dan menulis.

3 . Berapakah bahagian yang terdapat di dalam Instrumen ini?


Instrumen ini mengandungi 10 bahagian (A hingga J).

4 . Siapakah sasarannya?
Sasaran instrumen ini ialah murid-murid pemulihan tahap 2.

5 . Siapakah murid-murid pemulihan tahap 2?


Murid-murid pemulihan tahap 2 ialah bekas murid pemulihan khas
yang
gagal dalam program Pemulihan Khas. (Gagal dalam ujian
pelepasan
Bahasa Melayu tahun tiga).

6 . Siapakah yang mentadbir ujian saringan Bahasa Melayu tahap


2 ini?
Instrumen ini ditadbir oleh guru matapelajaran Bahasa Melayu Tahap 2.

7 . Bilakah instrumen ini dilaksanakan?


Instrumen ini dilaksanakan pada awal tahun iaitu pada bulan Januari
pada setiap tahun.

8 . Berapakah skor melepasai wajaran dalam ujian saringan ini?


Skor wajaran bagi ujian ini ialah 40/50.

9 . Apakah maksud skor minima?


Skor minima bermaksud setiap murid perlu menjawab dengan betul
pada
setiap bahagian mengikut skor yang telah ditetapkan.

10. Bagaimanakah cara penandaan di bahagian G dan I ?


Jawapan murid dikira betul jika telah menggunakan sekurang-kurangnya

tiga perkataan dalam satu ayat.

11. Apakah tindakan yang perlu dilakukan setelah mendapat data


dari
instrumen ini?
Tindakan yang perlu dilakukan ialah:
11.1 Menghantar laporan data kepada PPD/JPN pada awal
tahun.
11.2 Salinan disimpan dalam fail P1NCH
Soalan Lazim
Instrumen Ujian Saringan Bahasa Melayu Tahap 2

12. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya murid


yang terlibat
gagal melepasi wajaran instrumen ini?
Sekiranya murid ini gagal melepasi wajaran instrumen ini,
mereka perlu
mengikuti program pemulihan dalam bilik darjah.

13. Siapakah yang melaksanakan program pemulihan dalam


bilik darjah?
Guru teras matapelajaran tersebut.

14. Apakah peranan guru pemulihan khas?


Guru pemulihan khas boleh membantu dari segi pendekatan
pengajaran,
teknik dan pembinaan ABM.

15. Berapa lamakah masa yang ditetapkan untuk


menjalankan ujian ini?
Tiada tempoh masa yang ditetapkan kerana ujian ini menguji
kemahiran
murid bukan kepantasan murid menjawab soalan.

16. Adakah ujian PROTIM perlu dijalankan?


PROTIM dilaksanakan mengikut arahan pekeliling yang masih
berkuat kuasa.
INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN 2M
BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
(IPP2M)

TAHAP DUA
(UJIAN PELEPASAN)

DISEDIAKAN OLEH

JURULATIH UTAMA
PROGRAM PEMULIHAN KHAS
SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS
JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
INSTRUMEN PENENTU
PENGUASAAN 2M
(IPP2M)
TAHAP 2
UJIAN PELEPASAN

NAMA
: .......................................................
.

TAHUN
: .......................................................
.

50
TARIKH : ...........................................
.............
Arahan :
Jawab semula soalan yang diberi :

A.Tulis perkataan yang betul berdasarkan gambar.

keladi bomba penyu ikan

kelawar cempedak pensel

5
B. Tulis perkataan yang betul berpandukan gambar.

5
C. Lengkapkan ayat berpandukan gambar.

11. Ibu menyapu sampah guna

.................................

12. Mak Limah bungkus nasi lemak


guna ............................ pisang.

13. Ali
mendapat .............................
dalam acara lumba lari itu.

14. ........................ melompat dari


pokok ke pokok.

15. Pengakap memasang


........................ di padang.

5
D. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang
sesuai.

rantai kuih buah

kerusi tongkat awan

16. Ibu membeli ............................... emas.

17. Nenek menjual . karipap.

18. ............. betik itu manis.

19. Adik duduk di atas .............................

20. Datuk jalan gunakan .................................

5
E. Susun semula perkataan-perkataan supaya
menjadi ayat yang betul.

21. mencuci Ibu cawan di dapur.

22. hidup Ikan itu kolam. dalam di

23. menendang Raju itu. bola

24. ikan pasar. Ayah di membeli

25. di tepi Kamil berdiri pintu.

........
......

5
F. Tulis semula ayat yang sesuai berpandukan gambar.
Mona beratur ketika naik bas.

Ah Seng membeli kereta Proton


Saga.

Mimah menggoreng ikan di dapur.

Kamala rajin menyapu sampah.

Ahmad sedang makan nasi lemak.

26 ______________________________________
.
__________________________________________________________________

______________________________________
27 __________________________________________________________________
.

______________________________________
28 __________________________________________________________________
.

29 ______________________________________
.
__________________________________________________________________

30 ______________________________________
.
__________________________________________________________________

5
G. Lengkapkan ayat berdasarkan gambar yang diberi.

31. Abu sedang bermain

..

32. Jamilah suka menjahit

...........................

33. Dewi sedang membaca


..............................

34. Kerbau sedang membajak


................................

35. Ibu ke pasar membeli

.................................

5
H. Bina ayat berdasarkan perkataan yang diberi.

36. jam

37. bintang

38. tempayan

39. kangkung

40. nangka

.......................................................................................

5
I. Bina 5 ayat berpandukan gambar yang diberi.

41.

42.

43.

44.

45.

5
J. BacaHari
petikan
Rabu dan
hari jawab soalan pemahaman.
sukan sekolah Rino. Padang
sekolah
Rino dihias cantik. Banyak khemah didirikan.
Sukan
dimulakan pada pukul 8.00 pagi. Acara
perbarisan
disertai oleh para peserta. Guru Besar merasmikan
majlis itu. Ramai ibu bapa yang datang untuk
melihat anak-anak mereka bersukan. Pasukan Merah
menjadi juara. Sukan tamat pada pukul 1.00 petang.
Rino dan rakan-rakan
Jawab soalan-soalansangat
yanggembira.
berikut.

46. Bilakah hari sukan sekolah Rino ?

47. Apakah yang dihias cantik ?

..

48. Pukul berapakah acara sukan dimulakan ?

49. Siapakah yang merasmikan sukan itu ?

50. Pasukan apakah yang menjadi johan ?

..

5
REKOD UJIAN SARINGAN IPP2M TAHAP 2
Nama : .. Tahun : ....

Tarikh : ...........

Bahagian Markah Markah Markah Keputusan


Penuh Wajib Diperoleh
Lulus i

A 5 5 Gagal / Lulus

B 5 5 Gagal / Lulus

C 5 4 Gagal / Lulus

D 5 5 Gagal / Lulus

E 5 3 Gagal / Lulus

F 5 5 Gagal / Lulus

G 5 5 Gagal / Lulus

H 5 3 Gagal / Lulus

I 5 2 Gagal / Lulus

J 5 3 Gagal / Lulus

50 40
JUMLAH

Catatan : Guru rekodkan bilangan jawapan yang betul bagi setiap


kemahiran yang diuji dalam ruang skor. Jika calon gagal mana-mana
bahagian , calon dianggap gagal.
Catatan Penguji :

Tandatangan Penguji : .

( cap )
Nama Penguji :

Tarikh : ..