Anda di halaman 1dari 61

KURSUS ASAS

PENDIDIKAN KHAS
(MASALAH
PENDENGARAN)
Definisi Masalah Pendengaran
Hilang keupayaan untuk mendengar secara
normal bergantung pada tahap dan jenis
masalah pendengaran yang dialami

Kecacatan yang senyap & tersembunyi

Mempengaruhi kehidupan seharian sama ada di


rumah, tempat kerja, sekolah dan sebagainya
Fungsi Telinga
Pendengaran
Keseimbangan badan

ANATOMI (Tiga bahagian):-


Telinga luar (eksterna)
Telinga tengah (inner)
Telinga dalam (middle)
Telinga Eksterna
Telinga luar mengumpul gelombang bunyi yang berasal
daripada getaran partikel udara.
Telinga tengah memindahkan gelombang bunyi dalam
bentuk getaran.
Telinga dalam menukar gelombang bunyi ke bentuk
electrical impulse dan menghantarnya ke otak melalui
saraf pendengaran.
Jenis Masalah Pendengaran

Terbahagi pada 3 iaitu:

Masalah Pendengaran Konduktif


Masalah Pendengaran Sensorineural
Masalah Pendengaran Campuran
Masalah Pendengaran Konduktif
A-B gap > 15 dB
Melibatkan telinga luar atau/dan telinga tengah.
Menyebabkan pengurangan bunyi semasa
melalui telinga luar/ tengah ke telinga dalam.
Boleh mudarat kepada kekal
Penggunaan ABP dapat membantu mendengar
sepenuhnya.
Masalah Pendengaran Sensorineural
A-B gap < 15 dB
Melibatkan bahagian telinga dalam.
Kehilangan pendengaran kekal dari ringan ke sangat
teruk.
Menyebabkan kegagalan perjalanan bunyi di koklea dari
telinga tengah ke saraf pendengaran.
ABP boleh membantu kanak-kanak dan orang dewasa
mendengar, mengikut tahap hilang pendengaran.

Masalah pendengaran Campuran


Mempunyai kedua- dua ciri masalah
pendengaran Konduktif dan
Sensorineural
Tanda-tanda penyakit telinga
1) Sakit telinga.
2) Lelehan telinga.
3) Kurang pendengaran.
4) Bunyi bising (tinitus).
5) Masalah imbangan.

TINDAKAN AWAL:
Pengesanan awal, pemakaian ABP yang optima serta
pengurusan yang betul perlu diambil kerana ia
mempengaruhi perkembangan bahasa dan sosial
kanak-kanak

Sokongan dan kerjasama semua pihak adalah amat


diperlukan
CIRI-CIRI KANAK-KANAK
BERMASALAH PENDENGARAN
Kurang memberi perhatian dalam bilik darjah.
Tidak memahami arahan.
Kurang melibatkan diri dalam aktiviti yang
melibatkan pertuturan.
Seringkali bertanyakan rakan-rakan mengenai
arahan, tugasan yang diberi.
Selalu berkhayal.
Lemah dalam pencapaian akademik (Bahasa)
Cara percakapan yang janggal
Muka sering memandang ke arah penutur.

MASALAH KOMUNIKASI
Komunikasi Seluruh
(Total Communication)
Menggunakan pelbagai mod-mod komunikasi pada
masa yang sama. (Simultaneous) Mod-mod ini
termasuklah bahasa pertuturan, bahasa isyarat,
tulisan, mime, lakonan, visual dan lain-lain
bergantung kepada keperluan dan keupayaan
seseorang.

11
Pertuturan Oral/ Verbal
Bagi seseorang yang mempunyai sisa pendengaran dan
dibantu oleh alat bantu dengar, implan koklear atau FM
System untuk mendengar dan bertutur. Penggunaan
Bahasa Isyarat tidak digalakkan.
Pertuturan Kiu
Satu sistem visual menggunakan pergerakan tangan
yang diganding dengan bunyi-bunyi pertuturan. Kaedah
ini digunakan untuk membantu membaca pertuturan.

BAHASA ISYARAT
Adalah merupakan satu bahasa tersendiri yang
mempunyai sintaxis dan tatabahasa tersendiri. Ia adalah
bukan Bahasa Melayu dan tidak mempunyai struktur
penulisan Bahasa Melayu. Ia adalah merupakan satu
bahasa komunikasi bagi orang-orang pekak di Malaysia.
12
Kaedah Menggunakan Pertuturan sebagai Mod
Komunikasi

Pastikan keupayaan pendengarannya kerana pertuturan


mempunyai hubungan yang rapat dengan pendengaran

Pastikan penggunaan alat bantu dengar dan keupayaannya.

Dengan penggunaan alat bantu pendengaran murid akan


mendapat gandaan bunyi yang sesuai dengan kehilangan
pendengaran sebenar mereka bagi membantu mereka
mempelajari pertuturan seperti kanak-kanak biasa.

13
BMKT (Bahasa Melayu Kod Tangan)
Satu kaedah yang melibatkan penggunaan isyarat dan kod-
kod tangan yang di kaitkan dengan Bahasa Melayu.

Dalam pendekatan ini bahasa yang digunakan adalah


Bahasa Melayu lengkap yang diterjemahkan dan dibaca
mengikut isyarat dan kod-kod yang spesifik.

Struktur bacaan dan penulisan adalah mengikut Bahasa


Melayu.

Walaubagaimana pun isyarat badan , mimik muka dan


bacaan bibir digunakan untuk membantu isyarat dan kod-kod
tangan yang digunakan.
BIM (Bahasa Isyarat Malaysia)
Satu bahasa komunikasi orang-orang pekak di Malaysia.

Merupakan satu bahasa tersendiri yang mempunyai struktur


sintak dan tatabahasa sendiri

Ianya bukan Bahasa Melayu

Tidak mempunyai struktur penulisan mengikut ayat Bahasa


Melayu

Seksyen 28(3):
AKTA OKU
mempelajari kemahiran hidup & pembangunan
sosial, kemudahan (pembelajaran Braille, skrip
alternatif, kaedah augmentatif & alternatif, orientasi
& mobiliti, sokongan rakan sebaya (mentor),
Bahasa Isyarat Malaysia) memaksimumkan
pembangunan akademik & sosial
ALAT BANTU PENDENGARAN (ABP)
Peralatan elektronik menggunakan bateri yang
menguatkan dan mengubahsuai bunyi untuk membantu
komunikasi.

Menguatkan bunyi yang dikesan untuk membolehkan


seseorang yang bermasalah pendengaran mendengar
dengan lebih baik.

Setiap ABP mempunyai 3 komponen utama: i) alat


penerima (microphone), penguat suara (amplifier) dan iii)
corong suara (speaker)
Yang perlu tahu..

PENGAWAL VOLUME

TIUB GETAH

SUIS M-T-O

TEMPAT BATERI
ACUAN TELINGA
Komponen Asas ABD
Mikrofon kesan bunyi dan tukar ke signal elektrik (analog).

Amplifier/Processor (digital/analog) menguatkan signal elektrik.

Receiver menukarkan kembali signal yang telah diproses ke bentuk


signal bunyi/akustik.

Kawalan volume untuk


mengawal kekuatan bunyi oleh pemakai.

Suis On/Off/Telecoil.

Bateri membekalkan kuasa


1.3 1.5 volt.
Matlamat Penggunaan ABP:
Meningkatkan kebolehan untuk menerima pertuturan
sebanyak mungkin dengan tidak memberi kesan
negatif seperti rasa sakit, ketidakselesaan.

Cukup Kuat untuk membantu mendengar pertuturan


tetapi Tidak Terlalu Kuat sehingga mendatangkan rasa
kurang selesa

Meningkatkan keupayaan untuk belajar bahasa dan


pertuturan.

Merasa yakin dengan diri sendiri.


Pemilihan ABP
Dipengaruhi beberapa faktor.
Tahap dan jenis masalah pendengaran.
Jenis alat yang sesuai.
Keadaan fizikal/kecacatan lain.
Pilihan (kosmetik).
Umur.
Ekonomi.
Motivasi
Kebolehan memahami pertuturan
Keadaan sekeliling, keperluan dan jangkaan realistik
Pengurusan diri dan manipulasi
tinnitus
Jenis-Jenis ABP
Belakang telinga (Behind The Ear/BTE)
Custom
Dalam Telinga (In The Ear/ITE)
Dalam Salur Telinga (In The Canal/ITC)
Dalam Salur Telinga Sepenuhnya (Completely In The
Canal/CIC)
Bone Conduction Hearing Aid
Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)
Pocket/Body Worn Hearing Aid
Spectacle Hearing Aid
Terkini ABP Digital
Jangkaan realistik

ABP berfungsi dengan baik apabila diset dengan baik.

ABP menguatkan semua bunyi.

ABP tidak mengembalikan pendengaran dan tidak


sebaik pendengaran normal.

ABP tidak digalakkan dipakai ditempat yang terlalu


bising.

Sesetengah ABP dapat mengurang dan membuatkan


bunyi bising tidak terlalu kuat, tetapi tidak dapat
menghilangkan sepenuhnya.
KOKLEA IMPLAN (CI) ?
Merupakan satu alat yang diimplan melalui pembedahan
yang akan memberikan deria bunyi kepada individu yang
mengalami masalah pendengaran tahap teruk

Tidak seperti ABP, CI merangsang terus saraf auditori


melalui impuls elektrik
Bahagian Implan Koklea

CI devices, body-worn style (old one!)


Siapa yang perlu CI ?
Pendengaran teruk ke sangat teruk bilateral
Tidak mendapat sebarang faedah dari ABP
Saraf auditori yang normal
Baru mengalami masalah pendengaran
Skil pertuturan, bahasa dan komunikasi yang bagus (dewasa)
Keluarga yang sanggup terlibat dalam terapi (kanak-kanak)
Tiada masalah kesihatan untuk menjalani pembedahan
Sangat berkeinginan untuk mendengar
Mempunyai jangkaan yang realistik
Sokongan dari keluarga dan rakan
Ada servis rehabilitasi aural selepas pembedahan implan koklea
Assistive Learning Device (ALD)
ALD adalah alat elektronik khas / tambahan yang
membantu pemakai ABP untuk mendengar dengan lebih
baik tanpa gangguan bunyi bising.
Contoh ALD :
FM system
Induction Loop
FM system adalah ALD yang akan membantu
memastikan bunyi akan disalurkan terus kepada
pendengar yang memakai ABP tanpa gangguan bunyi
persekitaran / bising dengan menggunakan gelombang
tertentu. Untuk meningkatkan ratio bunyi bising.
FM System
FM system menggunakan signal radio
untuk menghantar signal yang terang
daripada guru kepada pelajar. FM system
membantu mengatasi kesan daripada segi
jarak dan boleh mengurangkan dengan
banyak bunyi bising persekitaran dan
gema.
FM System William Sound
Kaedah Mengajar Pelajar-Pelajar Pekak
Persediaan Fizikal :

Norma Guru Pelajar


Susunan kelas Susunan kelas horseshoe
Pencahayaan
Noise treatment
Mengenali Pelajar Anda
- Tahap kehilangan sensitivity pendengaran pelajar
- Audiogram
- Assistive technology
- Telinga yang functional
- Mengenalpasti mod komunikasi yang sesuai :
Pertuturan
Bahasa Isyarat
Komunikasi Seluruh
Tip-tip pengendalian murid
Guru sentiasa mengadap pelajar

Pastikan pelajar dapat melihat muka dan badan guru dengan jelas semasa
berkomunikasi

Pilih mod komunikasi yang sesuai untuk kelompok pelajar di kelas anda

Bercakap dengan suara yang jelas dengan nada pertuturan biasa

Elakkan dari meninggi suara

Elakkan berjalan-jalan semasa bercakap atau berisyarat

Galakkan mengambil giliran semasa bercakap atau isyarat

Sentiasa bercakap atau berisyarat mengikut konteks

Jelaskan kepada pelajaran apabila anda menukar konteks


percakapan/perbualan

34
Mengenali murid dengan melihat tahap pendengaran murid
melalui laporan Audiogram oleh Audiologist : Pengesanan

Apa itu audiogram?


Graf yang menunjukkan kehilangan
pendengaran (sensitiviti pendengaran ) melalui
penggunaan frekuensi

Ujian Pure Tone Audiometri (PTA) dengan


menggunakan alat Audiometer
Cara Mentafsir Audiogram
Tahap Pendengaran Julat dBHL
Normal Bawah 20
Sedikit 20 40
Sederhana 41 69
Teruk 70 89
Sangat Teruk 90 ke atas
Cara Mentafsir Audiogram
a. Pendengaran Normal : AC dan BC adalah dalam julat
normal

b. Masalah Pendengaran Konduksi : BC Normal AC tidak


Normal (AB gap tidak melebihi 60 dB)

c.Masalah Pendengaran Sensorineural: AC dan BC dalam


julat tidak normal dan AB Gap < 10 dB

d.Masalah Pendengaran Campuran : AC dan BC dalam julat


tidak normal dan AB Gap > 10 dB
Contoh keputusan ujian PTA direkodkan dalam
audiogram

Fakta Penting yang


perlu dinyatakan :

1.Jenis Masalah
Pendengaran

2. Tahap Masalah
Pendengaran
Membantu murid melalui penggunaan AAC
(Augmentative Alternative Communication)

Kaedah menggunakan
peralatan yang sesuai
bagi membantu mereka
yang tidak mampu
bertutur dan menulis
untuk berkomunikasi
Types of AAC
Tanpa bantuan peralatan (Unaided)
- Tidak memerlukan peralatan tetapi menggunakan badan
sendiri yang merangkumi :
Ekpresi Muka (Facial expression)
Suara (vocalization)
Mimik Muka (gestures)
Isyarat (sign languages)

Berbantu ( Aided)
- memerlukan peralatan luar (external devices)
- menggunakan teknologi (High Tech & Low Tech)
contoh : Communication books
* simbol dan bunyi
* pelbagai bantuan komunikasi berdasarkan
keperluan murid

40
Low Tech Aided AAC
- Bantuan peralatan yang tidak memerlukan bateri dan
eletrik
- Menghasilkan papan pernyataan atau buku yang
mengabungkan perkataan, simbol dan gambar
N
D IO
AR AT
BO NIC
U
MM
CO

41
High Tech Aided AAC
Peralatan bereletrik dan menggunakan teknologi ICT
Alat yang mampu menyimpan dan mengeluarkan data
dan maklumat
Contoh: Speech Generating Devices(SGD) & Voice
Output Communication Aids (VOCA)

42
PENGGUNA AAC
Cerebral Palsy
Pengguna yang mempunyai kekurangan dari segi
saraf/motor (pergerakan) menyebabkan masalah
pertuturan yang memerlukan bantuan AAC
Masalah pergerakan motor kasar dan motor halus

Intelectual Impairment (MR)


Kekurangan kemahiran bertutur
ACC membantu dalam
perkembangan pertturan
SGD

43
PENGGUNA AAC
Autism
Membantu berkomunikasi, berinteraksi secara sosial dan
kemahiran expresi

Developmental dyspraxia
Motor speech disorder
Unintelligible speech

Visual Impairment
Mengubahsuai visual output
Tactile and tangible reading and
writing system (Braille)

44
Memahami Orang Pekak

Visual oriented :
deria penglihatan
mengganti deria
pendengaran

Komunikasi Seluruh : Bahasa Isyarat adalah


komponen utama bahasa orang Pekak
ELAKKAN !!!
1. Memanggil dengan nama orang pekak cara
yang negatif
2. Tepuk tangan
3. Hentak kaki
4. Baling objek

Memanggil Orang Pekak


1. Nama mereka berbentuk isyarat
Nama isyarat bergantung kepada
Sifat
Nama
Gabungan sifat dan nama
1. Memanggil nama seorang itu ikut tahap pendengarannya
2. Orang Pekak biasa mencuit untuk memanggil atau menarik
tumpuan individu.
TINGKAHLAKU
Pengurusan tingkah laku adalah satu aspek penting
1. Menangani masalah tingkah laku murid
2. Kesan ke atas pengajaran dan pembelajaran
3. Kesan ke atas emosi guru.

1. Penumpuan perhatian yang singkat.


2. Memencilkan atau menarik diri dari aktiviti kelas.
3. Terlampau bergantung kepada seseorang.
4. Tidak mesra dengan guru.
5. Gopoh atau tidak sabar.
6. Motivasi kendiri yang rendah.
7. Agresif, melanggar perintah dan sentiasa mempunyai perasaan yang
negatif.
8. Memberikan jawapan sesuka hati.
Applied Behavior Analysis
Process of applying sometimes tentatives principles of
behavior to the improvement of specific behaviors and
simultaneously evaluating whether or not any changes
noted are indeed atributeable to the process of application
(Baer, Wolf & Risley, 1968)

Merujuk kepada proses yang mengaplikasikan


pengubahsuaian dan pengukuhan tingkah laku bagi
menggalakkan tingkah laku yang positif dan pada
masa yang sama penilaian dibuat memastikan
perubahan yang membantu dalam menguasai
pengurusan tingkah laku yang baik
Techniques in ABA
- ABC antecedent control Techniques
- Membentuk tingkah laku (Shaping) yang positif

- Pengukuhan Tingkah Laku (Consequence Control (Reinforcement)


- Pengukuhan Positive
Contoh: Pemberian markah yang tinggi menggalakkan pembelajaran atau
pembelajaran akan ditingkatkan bila mereka sentiasa mendapat markah yang
baik

- Pengukuhan Negative
Contoh:Memberi mainan atau makanan menghilangkan tangisan kanak-kanak.

- Denda (Punishment)

- Time Out (Asingkan murid di satu sudut untuk mereka bertenang)

- Memecah kecilkan aktiviti mengikut langkah-langkah yang perlu dan penekanan pada
turutan langkah mengikut aturan yang betul (Task Analysis and Chaining)

- Token System (Pemberian ganjaran)

49
Abjad

Nombor 1 20

Ucapan bertatasusila

Nyanyian
EJAAN JARI (FINGERSPELLING)
untuk mengeja Nama Khas dan mengeja perkataan-
perkataan yang tiada kod tangan.
UCAPAN BERTATASUSILA

assalamualaikum waalaikumusalam Selamat datang Selamat pagi

Selamat tengahari Selamat petang Selamat malam sila

terima kasih
LIRIK LAGU

Satu, satu saya sayang ibu


Dua, dua saya sayang ayah
Tiga, tiga sayang adik kakak
Satu dua tiga sayang
semuanya.
Kalau ada sumur di ladang,
Bolehlah saya menumpang mandi,
Kalau ada umur yang panjang,
Esok kita berjumpa lagi.

SEKIAN TERIMA KASIH