Anda di halaman 1dari 7

TUGASAN BERKUMPULAN

KEMAHIRAN KOMUNIKASI

(KEMPEN ANTI DADAH)

AHLI KUMPULAN:
ALMAH BINTI ALMANDO
ALIN SAM KOK CHIN
FATIN RIEZANNA ABD HASAN
ISI KANDUNGAN

PENGHARGAAN

PENGENALAN

ISI

KESIMPULAM

RUJUKAN
PENGHARGAAN

Selamat pagi dan salam sejahtera pertamanya, kami ingin mendidikasikan ucapan penghargaan ini kepada pensyarah
tercinta kita Madam Linda kerana dengan tunjuk ajar serta bimbingan daripadanya membuka ruang untuk kami menyiapkan
tugasan ini dengan suksesnya
saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhinggah kepada ibu bapa kami yang memberi saya
pemedahcara untuk menyiapkan kerja kursus ini.Mereka telah memberikan saya segala kemudahan dan sokongan moral
yang tidak terhingga sampai kmi berjaya menghabiskan tugasan ini.
ucapan penghargaan ini juga saya tujuan kepada rakan rakan yang banyak memberi peringatan terdapat setiap
apa yang saya telah alpa.Mereka membantu saya dengan menjawab setiap pertanyaan yang saya uterakan kepada
mereka.
Akhir madah,saya mengucapakan terima kasih kepada mereka yang terlibat secara langsung atau sebaliknya
dalam pembikinan kerja kursus ini .Terima Kasih.
PENGENALAN

kempen kesedaran awam mengenai bahaya dadah dan impaknya kepada kesihatan memerlukan perancangan yang
terancang dan meyeluruh supaya ia dapat difahami dan dirasai oleh semua lapisan masyarakat.Kempen yang
terancang dan menyeluruh pasti dapat membantu kerajaan dalam memperkasakan masyarakat sebagai ejen antidadah
di kawasan masing masing .Fungsi kempen anti dadah ini diadakan adalah untuk merangka strategi komunikasi untuk
mendidik masyarakat,mendapatkan dan memelihara sokingan orang ramai dalam memerangi penyalahgunaan dadah
berbahaya melalui publisiti serta merancang dan meyelaras penyebaran informasi dan maklumat yang tepat dan terkini
dengan cara yang menarik,interaktif dan agresif.Selain itu, fungsi kempen anti dadah ini juga adalah untuk merancang
dan menyelaras penyediaan bahan bahan kempen antidadah dalam bentuk audio visual,bahan cetak,penerbitan bahan
rujukan dan toolkits serta bahan berbentuk multimedia yang terkini dan menarik dan memantau dan menyelia
pelaksanaan program publisiti di AADK Negeri dan daerah.

A.Kempen 'Ambil Kisah Ambil Tindakan'


Pada tarikh 7 julai 2013,Agensi Antidadah Kebangsaan telah melancarkan kempen antidadah 'Ambil Kisah.AMBIL TINDAKAN
(AKAT).kempen ini mengambil masa selama dua tahun (2013-2014).Tujuan kempen ini dilaksanakan adalah untuk

1).Meningkatkan kesedaran awam bagi mengenal pasti masalah dadah dalam kalangan ahli keluarga dan bertindak untuk
mengatasinya.
2)Mengurangkan stigma masyarakat terhadap penagih dadah
3)Mendidik ahli keluarga untuk membantu anak atau orang tersayang yang berisiko.
AADK telah memgunakan pelbagai medium unyuk mempromosi kempen AKAT seperti media elektronik,media
bersemuka,media baru dan media luar di seluruh negara.
Iklan Kempn Anti Dadah