Anda di halaman 1dari 18

SJH 3093

Kaedah Pengajaran Sejarah

(KAEDAH BERCERITA)

DIBENTANGKAN OLEH :
1. PRIYATHASINI A/P
CHANDRAN
2. SHALANY A/P VIJAYAKUMAR
BERCERITA
Jalinan dan susunan mengenai
KAMUS kejadian dan hal-hal yang berlaku
DEWAN (1989) sama ada benar ataupun merupakan
khayalan pencerita sahaja.

Seni sastera dan seni teater yang


E. GREENE dapat memberikan nyawa kepada
(1976) perkataan bertulis dalam sesebuah
buku.

Keseluruhan pengalaman sejenak


ANNE daripada penceritaan lisan dalam
PELLOWSKI bentuk berirama atau prosa yang
(1990) dipersembahkan atau dipimpin oleh
seseorang .
LANGKAH BERCERITA

Selepas
Membuat bercerita
Semasa
persediaa dan
bercerita
n awal aktiviti
susulan
1 alat menyuburkan daya
imaginasi murid-murid yang
akan menjadikan mereka lebih
imaginatif dan kreatif

KEBAIKAN
KAEDAH
BERCERITA

Cerita kepahlawanan
atau keperwiraan Menambahkan
tokoh-tokoh tertentu perbendaharaan kata
akan menambahkan dan memperlihatkan
semangat cintakan pelbagai ragam gaya
negara dan nilai dan bentuk bahasa
patriotisme dapat kepada murid
disemai
Kemahiran
bercerita

Kriteria pemilihan Perancangan


cerita dan pengurusan
sesi bercerita

Kemahiran PRINSIP
bukan lisan Sesi bercerita
BERCERITA

Kemahiran
lisan Penutup

Aktiviti
penutup
Senarai Tema dalam Tahun Lima yang
dapat menggunakan Kaedah Bercerita
1. Warisan Negara Kita.
2. Perjuangan Kemerdekaan Negara.
3. Yang di-Pertuan Negara.
4. Identiti negara kita.
Warisan Negara

Unit 1 :
Institusi Raja tonggak
kedaulatan negara.
M/s 2-3
Sistem
pemerintahan
semasa
pentadbiran
British.

Wayang kulit
Sistem
pemerintahan
pada zaman
kerajaan Sistem
Melayu Awal. pemerintahan
pada masa
kini.
Perjuangan Kemerdekaan
Negara
Unit 5:
Perjuangan tokoh
tempatan.
M/s 55-65.
Nama
pahlawan

Sebab
penentangan
tokoh Gambar
tempatan tokoh
terhadap tempatan
British

Peristiwa
penentangan
tokoh
tempatan
terhadap
British
Unit 6:
Lahirnya sebuah negara
baharu.
M/s 78-79
Storyboard

Situasi 1 Situasi 2

Situasi 4 Situasi 3
Standard kandungan:
9.2 Bendera
Kebangsaan
Standard Pembelajaran:
9.2.2 Menyatakan sejarah
penciptaan bendera
kebangsaan.
Pg. 114-115
Boneka

Sejarah
penciptaan
bendera
kebangsaan
Standard kandungan:
9.3 Lagu Kebangsaan

Standard Pembelajaran:
9.3.2 Menyatakan sejarah
penciptaan lagu
kebangsaan Malaysia.
Pg.126-127
Situasi 1
Di rumah Tunku Abdul Rahman

Storyboard

Situasi 2
Di studio perakaman Alfonso
Soliano
Standard kandungan:
9.5 Bunga Kebangsaan

Standard Pembelajaran:
9.5.1 Menyatakan nama
bunga kebangsaan
negara kita.
Pg. 150-151
Cerita Aku

Sokongan gambar
berisiri