Anda di halaman 1dari 20

KENALI KOMPONEN

ELEKTRONIK
TAHUN 5
DI AKHIR PEMBELAJARAN
MURID DAPAT :
O Mengenal pasti nama, simbol
dan fungsi komponen elektronik
dengan baik dan betul.
O Membaca litar skematik dan
litar bergambar berdasarkan
manual dengan betul dan
tepat.
TAJUK PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
KOMPONEN
ELEKTRONIK
LITAR ELEKTRONIK

KUIZ
DIOD
DIOD
PEMANCA
R
R CAHAYA
CAHAYA
(LED)
(LED)

PERINTAN
PERINTAN
SUIS
SUIS G
G

KOMPON
EN
ELKTRON
IK

KAPASITO
KAPASITO
BUZER
R

TRANSIST
TRANSIST
OR
Diod pemancar cahaya

FUNGSI
LED Memancarkan
CAHAYA apabila ada
arus mengalir

Simbol LED
Perintang
Nama perintang Simbol Fungsi
Perintang tetap Mengehadkan
pengaliran arus
elektrik.

Perintang boleh Nilai rintangan


laras boleh diubah
kepada suatu nilai
yang dikehendaki
Kapasitor
Nama kapasitor Simbol Fungsi
Kapasitor berkutub

Menyimpan dan
membuang cas
Kapasitor tidak elektrik
berkutub
Transistor
i. Pemancar (Emitter) E Bertindak
ii. Pemungut (collector) C sebagai suis
iii. Tapak (Base) B
kawalan

TRANSISTOR SIMBOL
BUZER

FUNGSI
Mengeluarkan
BUZER
BUNYI apabila ada
arus mengalir

SIMBOL
Suis

FUNGSI
Suis mikro Digunakan untuk
menyambung
dan memutuskan
litar

SIMBOL
Suis

FUNGSI
Suis togel Digunakan untuk
menyambung
dan memutuskan
litar

SIMBOL
Litar Elektronik

Litar skematik Litar bergambar


KUIZ
1. Bincangkan bersama kumpulan
mengenai jawapan.
2. Tuliskan jawapan anda pada
whiteboard putih yang terdapat atas
meja anda.
3. Jawapan hendaklah diangkat setelah
guru memberikan arahan.
4. Setiap kumpulan akan diberikan
bintang berdasarkan jawapan yang
betul.
SOALA SOALA
N1 N2

SOALA SOALA
N3 N4

SOALA SOALA
N5 N6
SOALAN 1

LUKISKAN SIMBOL BAGI


TRANSISTOR PNP
SOALAN 2

NYATAKAN FUNGSI KOMPONEN


ELEKTRONIK BUZER.
SOALAN 3

NYATAKAN FUNGSI KAPASITOR


BERKUTUB
SOALAN 4
NYATAKAN DUA JENIS PERINTANG
YANG BIASA DIGUNAKAN?
KEMUDIAN LUKISKAN SALAH
SATU SIMBOL PERINTANG
TERSEBUT.
SOALAN 5

APAKAH NAMA KOMPONEN BAGI


SIMBOL DI BAWAH?
SOALAN 6
NYATAKAN LUKISAN LITAR DI
BAWAH?