TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

Ia berfokuskan kepada pembelajaran yang berlaku dalam konteks sosial dengan memberi pertimbangan kepada bagaimana kita belajar melalui pemerhatian Ia berlaku apabila tingkah laku berubah akibat melihat tingkah laku sesuatu ³model´

Ia boleh dilihat melalui Teori Permodelan Bandura

TEORI PERMODELAN BANDURAu!!!!
Siapakah pelopornya..???

?
Albert Bandura(1925 ² hingga kini) - telah banyak membuat kajian bagaimana manusia belajar melalui pemerhatian - mengkaji bagaimana persepsi kita terhadap ancaman boleh mempengaruhi rembesan neurotransmitters serta hormon yang berkaitan dengan tekanan dalam pengaliran darah Namun, dalam teori pembelajaran sosial, dia telah memperkenalkanTeori Permodelan Bandura

KAJIAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH BANDURA«

Kumpulan A : kanak-kanak memerhati sekumpulan orang dewasa memukul, menumbuk, menendang dan menjerit patung besar

Kumpulan B : kanak-kanak memerhati sekumpulan orang dewasa bermesra dengan patung besar

KEMUDIAN« Kedua-dua kumpulan kanak-kanak ini dibawa ke tempat lain yang serupa dengan keadaan asal.

MENURUT KAJIAN INI«.??!! Dapat disimpulkan bahawa tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau permodelan. Teori ini juga dikenali sebagai teori peniruan atau teori permodelan

Pembelajaran melalui pemehatian merupakan pembentukan asas tingkah laku manusia. Melalui pemerhatian, individu secara tidak langsung mempelajari tingkah laku yang mereka lihat Bandura menyebut orang yang diperhatikan sebagai model, manakala proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI PERMODELAN
PERHATIAN

MENGINGAT

REPRODUKSI

PENEGUHAN

JENIS-JENIS PERMODELAN

PENIRUAN LANGSUNG PENIRUAN TAK LANGSUNG PENIRUAN GABUNGAN PENIRUAN SEKAT LALUAN PENIRUAN TERSEKAT LALUAN

JENIS-JENIS MODEL DALAM PENIRUAN

YANG LEBIH TUA

TERKENAL DALAM BIDANG SESUATU KEPAKARAN

MODEL PENIRUAN

YANG BERSTATUS TINGGI

MEMPUNYAI KECERDASAN TINGGI

IMPLIKASI TEORI PERMODELAN BANDURA
‡Penyampaian guru perlu cekap dan mudah(role model) ‡Demonstrasi guru perlulah jelas ‡Hasilan guru perlulah bermutu tinggi ‡Gunakan rakan pelajar yang cemerlang sebagai role model ‡Gunakan teknik main peranan dan stimulasi

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful