Anda di halaman 1dari 27

Sains Tingkahlaku

Pemikiran dan kecerdasan


Objektif
Memberi definisi fikiran dan kecerdasan
Menjelaskan proses pemikiran
Menerangkan teknik pemikiran
Menyatakan konsep kecerdasan dan
pengukuran IQ, EQ dan SQ
Definisi Pemikiran
Adalah memahami tentang kewujudan
mereka di atas muka bumi ini dikatakan
sebagai pemikiran.
Descartes
Adalah manipulasi cerapan informasi
mental.
Ahli psikologi
Definisi Kecerdasan
Kebolehan untuk memahami dunia dan
persekitaran, berfikir secara rational dan
menggunakan segala sumber yang ada
secara berkesan bila berhadapan dengan
halangan dan cabaran
Wechsler 1975
Proses pemikiran
Mengandungi dua komponen
Isi pemikiran.
Isi pemikiran adalah konsep, fakta, cadangan,
peraturan dan kenangan/pengalaman.
Proses pemikiran
Mengandungi dua komponen
Proses pemikiran
menterjemah kod isyarat diterima dari semua
sistem saraf
pencerapan dunia sekeliling kita seperti maklumat-
maklumat dan penterjemahan pengalaman,
memfokus ke dalam diri seperti impian dan
khayalan kita.
Proses pemikiran
Peringkat-peringkat yang terdapat dalam
proses pemikiran adalah:-
Penyediaan
Penyediaan diri secara fisikal, mental dan spiritual
untuk menerima dan melakukan proses pemikiran
serta menghindarkan perkara-perkara yang boleh
mengganggu kelancaran proses pemikiran
tersebut
Proses pemikiran
Peringkat-peringkat yang terdapat dalam
proses pemikiran adalah:-
Inkubasi
Pemeraman idea, maklumat, data atau
rangsangan saraf baru terhadap sesuatu perkara
tertentu serta mempastikan kebaikan dan
keburukan dengan membuat perbandingan
menggunakan pengalaman-pengalaman serta
pengetahuan sedia ada
Proses pemikiran
Peringkat-peringkat yang terdapat dalam
proses pemikiran adalah:-
Iluminasi
Cuba membayangkan di dalam minda akan
keputusan samada untuk menerima atau menolak
berdasarkan kebaikan dan keburukan serta
kepentingan sesuatu bahan yang baru itu.
Kewarasan juga memainkan peranan di peringkat
Iluminasi ini.
Proses pemikiran
Peringkat-peringkat yang terdapat dalam
proses pemikiran adalah:-
Pengesahan
Peringkat terakhir dalam proses pemikiran
sebelum sesuatu isu yang difikirkan itu diterima
menjadi isi pemikiran. Penerimaan ini adalah
berasaskan kepada banyaknya kebaikan
berbanding keburukan yang ditentukan oleh
kewarasan, budaya dan pegangan hidup
Teknik Pemikiran Autistik
Imaginasi Kreatif merupakan satu
kaedah Pemikiran Autistik,
Individu terlibat tenggelam dalam
angan-angan dan khayalannya sendiri.
Jika individu tersebut merealisasikan
pemikiran autistiknya dalam bentuk
penulisan maka dikatakan sebagai hasil
Pemikiran Imaginasi Kreatif
Teknik Pemikiran Autistik
Pemikiran Autistik kebiasaannya
merupakan proses arahan atas ke
bawah.
Saya fikir, saya arah dan awak hanya
lakukan sebagaimana yang saya telah
tentukan.
Teknik Pemikiran Realistik
Penulisan Refleksi
Proses Pemikiran Realistik melibatkan
pencarian sebab dan akibat yang
merupakan kaedah pemikiran
bermatlamat yang menyimpulkan
keputusan berdasarkan fakta yang ada.
Teknik Pemikiran Realistik
Ada dua jenis reasoning iaitu deduktif
dan induktif.
Pemikiran Syllogistik merupakan pemikiran
deduktif
Induktif reasoning
Teknik pemikiran
Penyelesaian masalah
Masalah yang nyata
Masalah yang tidak nyata
Konsep IQ, EQ dan SQ
IQ adalah kebolehan atau keupayaan
untuk memahami apa yang berlaku di
persekitaran, berfikir secara rational
menggunakan kebijaksanaan dan
sumber yang ada dengan berkesan bila
berhadapan dengan cabaran
Konsep IQ, EQ dan SQ
EQ berbeza sedikit dengan IQ dengan
memasukkan komponen emosi; simpati
dan empati dalam menggunakan
kebijaksanan dan sumber yang ada
dengan berkesan semasa berhadapan
dengan cabaran.
Konsep IQ, EQ dan SQ
SQ adalah lebih menyeluruh dengan
memasukkan komponen agama,
kepercayaan dan kemasyarakatan
semasa menggunakan kebijaksanaan
dan segala sumber yang terhad semasa
berhadapan dengan cabaran dan
seterusnya membuat keputusan yang
tepat.
Pengukuran IQ, EQ dan SQ
Ujian ini diasaskan oleh Ahli Psikologi
Perancis bernama Alfred Binet
Untuk tujuan pengukuran, umur
dikategorikan kepada dua iaitu umur akal
atau mental age dan umur usia atau
chronological age.
Pengukuran IQ, EQ dan SQ
Amin berusia 10 tahun menduduki ujian
dan mendapat markah 45 dan ini
merupakan markah purata diterima oleh
murid berusia 8 tahun maka umur akal
Amin dikatakan sebagai 8 tahun.
Pengukuran IQ, EQ dan SQ
Aminah yang berusia 14 tahun menduduki
ujian dan mendapar markah 88 menyamai
markah purata bagi murid berusia 16
tahun maka umur akal Aminah dikatakan
sebagai 16 tahun
Pengukuran IQ, EQ dan SQ
Pada tahun 1916 Lewis Terman
memperbaiki kaedah Benit dengan
mengatakan bahawa IQ adalah ratio umur
akal kepada umur usia dan didharab
dengan 100 untuk menghapuskan titik
perpuluhan IQ = Umur akal Umur
Usia x 100
Pengukuran IQ, EQ dan SQ
Contoh IQ Amin adalah
Umur Akal 8, Umur Usia 10
oleh itu 8 10 x 100 = 80.
IQ Aminah adalah
Umur Akal 16, Umur Usia 14
oleh itu 16 14 x 100 = 114