Anda di halaman 1dari 16

Fungsi dan Peranan PDK

Kumpulan 2
Grace Chow
Kelly Tan
Vimalapriya
Apakah perbezaan

Fungsi functions

V.S.
Peranan roles
Fungsi
Pendidik / Pengajar
individu yang
memberi ilmu

Menjalankan
pdp Peranan
Mencungkil Membimbing
bakat murid Memastikan murid dalam
keselamatan bidang
murid akademik
Pendi Pera
d i ka n
nan

i
as
ok Fung
si

So
Meningkatkan kualiti
kehidupan murid-murid
v

si a
berkelainan upaya melalui
Ad

penggabungan usaha
daripada keluarga, komuniti

l
setempat, dan perkhidmatan
dari organisasi kerajaan

Pe atau bukan kerajaan.

ke n
r jaa at a
n Ke s i h
Pendidikan
Mendidik murid-murid dari aspek kognitif,
afektif dan psikomotor.

Pra-menulis, membaca, Pengurusan diri sendiri


mengira, melukis (Program latihan berdikari)
Kemahiran motor
kasar dan halus Sukan dan rekreasi

Perkembangan Latihan vokasional


bahasa
Perkembangan Kreativiti
sosial
Sosial
Guru-guru di PDK Masyarakat

Mengajar murid cara Mewujudkan masyarakat


berinteraksi dengan penyayang yang menerima
OKU sebagai sebahagian
orang lain daripada masyarakat
Menggalakkan masyarakat
melalui tempatan mempunyai
sikap prihatin terhadap
golongan OKU

Lawatan
Simulasi
Aktiviti yang melibatkan
pergaulan dengan
komuniti setempat, eg.
Berkuda, Alat untuk
Fisi
Bowling
Hidro terapi
Anggota badan
o
SnoozelandCara kerja palsu
Kerusi roda Alat bantu
dengar
Terapi Bantuan alat
tiruan
Kesihatan
Pengecualian Amalan
bayaran rawatan pemakanan sihat
perubatan
Bayaran wad Program PDK
kelas 3 Ku Sihat
Bayaran pakar
Mengajar murid cara- Melatih murid
cara pengurusan diri melaksanakan kerja /
supaya boleh berdikari kemahiran yang asas

Pekerjaan
Menyediakan tempat /
peluang pekerjaan
yang sesuai
Melatih murid
melaksanakan
kerja / kemahiran yang
asas

Memas
ak
Membuat kuih
Menganyam
Menjahit
Membuat persembahan
kebudayaan
Menyediakan tempat /
peluang pekerjaan yang
sesuai
kuota 1% peluang
pekerjaan di sektor awam
diperuntukkan kepada
OKUjobs.com.my
golongan OKU

geran pelancaran
memberi modal (kewangan) dan bengkel
peralatan bagi menjalankan terlindung
perniagaan kecil

elaun pekerja cacat


Every Life Counts
Every Person Matters
Advokasi