Anda di halaman 1dari 8

POST MORTEM SPM 2016

PANITIA SAINS
ANALISIS KEPUTUSAN SPM 2016
SAINS

CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL


TAHU BIL %
GPMP
N PEL A+ A A - % B+ B C+ C % D E % G % LULUS

2016 92 - 7 9 17.4 17 13 16 9 59.8 13 5 19.6 3 3.3 96.7 4.57


2015 107 - 7 13 18.7 12 13 5 10 37.4 18 19 34.6 10 9.3 90.7 5.36
2014 138 4 19 17 29.0 11 18 13 14 40.6 16 18 24.6 8 5.8 94.2 4.60
ISU KEKUATAN

1. Murid memang minat dalam


subjek sains.

ISU KELEMAHAN
Peratus lulus meningkat
90.7%(2015) berbanding 96.7%(2016)

GPMP semakin baik


5.36 (2015) berbanding 4.57(2016) 1. Murid yang gagal merupakan
murid yang tidak menguasai 3M
Bilangan pelajar gagal dengan baik.
10 orang(2015) berbanding 3 orang
(2016)
ANALISIS PAT TINGKATAN 4
2016
CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL
% GPM
BIL PEL/KELAS
A+ A A- % B+ B C+ C % D E % G % LULUS P
4AKAUN(
0 0 0 0 0 2 6 7 57.7 7 3 38.5 1 3.85 96.2 6.23
26)
4
21 0 0 0 1 1 3 3 38.1 7 6 61.9 0 0 100 6.52
PERD(21)
4 PSV(24) 24 0 0 0 0 0 2 1 12.5 6 4 41.7 11 45.8 54.2 7.88
4
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18.8 13 81.3 18.8 8.81
MPED(18)
4LAND(9) 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11.1 8 88.9 11.1 8.89
98 0 0 0 0 1 3 11 11 27.2 20 17 38.5 33 34.4 65.6 7.39
SASARAN SAINS SPM
2017
CEMERLANG KEPUJIAN LULUS GAGAL
%
BIL GPM
LULU
PEL A+ A A- % B+ B C+ C % D E % G % P
S
SPM
2015
107 - 7 13 18.7 12 13 5 10 37.4 18 19 34.6 10 9.3 90.7 5.36
SPM
2016
92 - 7 9 17.4 17 13 16 9 59.8 13 5 19.6 3 3.3 96.7 4.57
PAT
98 0 0 0 0 1 3 11 11 27.2 20 17 38.5 33 34.4 65.6 7.39
2016
SASARA
N SPM 97 1 4 16 21.6 20 16 10 12 59.8 13 5 18.6 0 0.0 100 4.26
2017
PELAN INTERVENSI SPM 2016

PANITIA: SAINS

BIL I SU PUNCA ISU TINDAKAN TEMPOH PIHAK


PELAKSANAAN BERT/JAWAB

1 Sukatan Pelajaran Lewat Banyak masa PdPc diambil Kurangkan masa perhimpuanan Sepanjang tahun Semua guru
Habis oleh aktiviti sekolah. pagi dan aktiviti yang m/p
mengganggu PdPc

2 Tidak menjawab soalan Kurang latihan dan Memperbanyakkan latihan soalan Sepanjang tahun Semua guru
esei kemahiran menjawab soalan esei esei, terutama soalan wajib jawab. m/p
(No. 10)
3 Tidak menguasai Konsep Lemah dalam bidang sains Habiskan silibus awal dan mula Jun-Nov Semua guru
Asas Sains latihan berfokus seawal mungkin. m/p

4 Soalan KBAT Masalah format soalan Melatih pelajar berfikir dengan Jun-Nov Semua guru
berubah. (KBAT) memberikan sebanyak mungkin m/p
latihan
CADANGAN
1. Murid perlu diberi motivasi secara serius.
2. Kaunseling murid supaya bersikap lebih positif
dengan pelajaran.
3. Pendekatan dari segi rohani perlu dilakukan.
4. Guru subjek perlu memberi penekanan kepada topik
topik yang mudah difahami.
5. Latih tubi soalan objektif dan kertas 2 bahagian A
perlu lebih kerap.
6. Gunakan sepenuhnya masa di sekolah untuk bantu
mereka sebab di rumah mereka tidak mengulangkaji.
PENCAPAIAN SAINS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2016
4 MPED DAN 4 LANDSKAP

KEKUATAN KELEMAHAN

1. Tiga orang murid lulus Sains 1. 50% murid tidak boleh


dari Ting.4 MPED dan seorang langsung menjawab soalan
dari 4 Landskap bahagian B dan C.
2. Semua murid dari Ting.4MPED 2. Murid malas berfikir dan
dan 4 Lan tiada masalah 3M. mengingat apa yang telah
3. 70% murid dari kedua-dua dipelajari.
kelas ini ada potensi untuk 3. Murid tiada motivasi untuk
lulus jika ada perubahan belajar.
sikap. 4. Murid tidak serius dalam PdP.
4. Sebahagian besar murid aktif 5. Kebanyakan murid lelaki tidak
dan ada potensi untuk hormat dengan guru.
dibantu.