Anda di halaman 1dari 7

KEPENTINGAN

KEMAHIRAN ASAS
UNTUK BERDIKARI
KEPADA KKBP
Mampu berdikari

Produktif dan Berdisiplin dan


Boleh memberi bersikap
sumbangan positif
Kepentingan
KAUB

Berkemahiran dan Bermoral dan


berketerampilan beretika
Bidang Pengurusan Kehidupan

Pengurusan Kemahiran
diri manipulatif

Pengurusan
Kemahiran
Tingkah
Hidup
Laku
Kepentingan Pengurusan Diri
• Murid boleh berdikari dan menjalankan aktiviti
seharian.
• Menyediakan murid untuk menghadapi situasi
sebenar
• Murid dapat mengamalkan kebersihan dan
kesihatan yang baik untuk dirinya serta
persekitaran
• Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan di
dalam bilik darjah ke dalam kehidupan
Kepentingan Kemahiran Manipulatif
• Murid boleh melakukan pergerakan
koordinasi motor kasar,motor halus dan
pengamatan.
• Murid boleh menggunakan peralatan
dengan teknik yang betul
• Murid boleh meggunakan pengetahuan
dan kemahiran dalam kehidupan seharian
• Dapat meningkatkan kreativiti murid
Kepentingan Pengurusan
Tingkah Laku
• Murid dapat mengamal serta mengekalkan
tingkah laku sedia ada dan yang baru
• Murid dapat mengurus dan mengawal
emosi
• Murid dapat meningkatkan kemahiran
sosialisasi
• Murid boleh menjaga keselamatan diri dan
orang di sekitarnya
Kepentingan Kemahiran Hidup
• Murid memperoleh pengetahuan asas
dalam aspek masakan, jahitan,
pertukangan, perkebunan, pemeliharaan
haiwan dan mendobi.
• Murid menguasai kemahiran asas dalam
komponen kemahiran hidup
• Murid dapat mengaplikasikan
pengetahuan dan kemahiran yang
diperolehi ke dalam kehidupan seharian.

Anda mungkin juga menyukai