Anda di halaman 1dari 34

Latar Belakang

(Perlembagaan
Persatuan
Inisiatif dan usaha menubuhkan
kelab atau persatuan yang
dipimpin, dianggotai dan
digerakkan oleh murid-murid
adalah selaras dengan hasrat
menggiatkan lagi pelaksanaan
program aktiviti kokurikulum di
sekolah-sekolah seluruh negara
Latar Belakang
(Perlembagaan
Persatuan
Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan
Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti
yang dimaktubkan dalam Warta Kerajaan P.U (A)
196 bertarikh 21 Mei 1998 menegaskan bahawa
Guru Besar atau Pengetua, setelah menerima
permohonan secara bertulis

Hendaklah menubuhkan persatuan sekolah


mengikut mata pelajaran yang diajar di sekolah
sebagaimana yang dinyatakan dalam
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997 dan apa-apa persatuan yang
diluluskan oleh pendaftar.
Latar Belakang
(Perlembagaan
Persatuan

Maka berikut ini di kemukakan peraturan-


peraturan (perlembagaan) Persatuan Sains dan
Matematik Sekolah Kebangsaan Tempoyan yang
selepas ini di sebut sebagai Persatuan sahaja.
NAMA DAN ALAMAT
OBJEKTIF
Guru-Guru dan murid-murid akan :

Mengetahui dan memahami ciri-ciri dan nilai-nilai


kepimpinan yang diperlukan untuk memimpin,
mengurus dan mengoperasikan kelab atau persatuan di
sekolah.
Mengetahui dan memahami kaedah, strategi dan prinsip
pengurusan kelab atau persatuan secara berkesan.

Mengetahui dan memahami kaedah dan strategi


memimpin dan memotivasikan ahli-ahli kelab atau
persatuan yang dipimpin
Mempunyai pengetahuan dan kemahiran merancang,
mengelola, menyelia dan menilai aktiviti dan kegiatan
kelab atau persatuan yang dipimpin
Mempunyai keyakinan diri sebagai pemimpin yang
berwibawa, berketrampilan dan berwawasan.

Ahli-ahli Persatuan Sains dan Matematik akan seberapa


daya dan berusaha untuk mencapai tahap yang paling
tinggi dalamaktiviti yang diceburi terutama melalui ujian,
kecekapanpertandingan, amali dan praktikal
KEAHLIAN
GURU PENASIHAT
AHLI JAWATANKUASA
AHLI JAWATANKUASA

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Penolong Setiausaha
Bendahari
Penolong Bendahari
Ahli Jawatankuasa ( Bilangan bergantung kepada
keperluan)
Juruaudit (2 orang)
TUGAS &
TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA
Mempengerusikan
semua mesyuarat
dan
bertanggungjawab
atas kesempurnaan
semua masyarakat
Meneliti catatan minit
mesyuarat dan
PENGERU memastikan segala
SI keputusan yang
diputuskan di ambil
tindakan yang
sewajarnya
Menjalankan tugas-
tugas lain yang
diarahkan oleh guru
penasihat dari masa
ke semasa
TUGAS &
TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA
Membantu pengerusi
dalam menjalankan
tugas dan
tanggungjawab yang
diberi
NAIB Mempengerusikan
mesyuarat semasa
PENGERU ketiadaan
SI pengerusi
Menjalankan
tugas-tugas lain
masa ke semasa
TUGAS &
TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA
Menguruskan hal-hal
surat menyurat

Mencatat dan
menandatangani minit
SETIAUS mesyuarat atau
AHA laporan kegiatan-
kegiatan

Mencatatkan
kehadiran ahli
Menjalankan tugas-
tugas lain yang Menyimpan dokumen
diarahkan oleh yang berkaitan
guru penasihat dengan persatuan
masa ke semasa
TUGAS &
TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA

PENOLON
G
SETIAUS
AHA
TUGAS & TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA
Bertanggunjawab berkenaan semua hal
kewangan persatuan ini

Membuat dan menyimpan kira-kira


BENDAH berkenaan semua perkara kewangan dan
ARI bertanggungjawab di atas kesahihannya

Menyediakan penyata kira-kira bulanan dan


tahunan menandatanganinya

Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya


diminta di mesyuarat ahli jawatankuasa

Menyediakan laporan kewangan untuk


diaudit dan bentangkan dalam mesyuarat
agung
Menjalankan tugas-tugas lain yang
diarahkan oleh guru penasihat masa ke
semasa
TUGAS & TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA

Menjalankann tugas-tugas bendahari sewaktu


ketiadaan bendahari
PENOLON
G
BENDAH
Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
ARI guru penasihat masa ke semasa
TUGAS & TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA
Membantu menjalankan tugas dalam segala
program aktiviti yang dilaksanakan

AHLI
JAWATANKUA Mempengerusikan biro sekiranya dilantik
SA

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh


guru penasihat masa ke semasa
TUGAS & TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA
Memeriksa,menyemak
serta mengesahkan
laporan kewangan tahunan
persatuan dan
bertanggungjawab ke
atasnya
AHLI
JAWATANKUA
SA
Memastikan
penggunaan kewangan
Menjalankan tugas yang diurus dengan betul
diarah oleh guru penasihat
dari masa
kesemasa
TUGAS & TANGGUNGJAWAB
JAWATANKUASA
Sumber kewangan persatuan adalah
melalui derma yang diputuskan semasa
mesyuarat agung dan telah diputuskan sebanyak
ringgit Malaysia RM10 setahun untuk setiap ahli

Memohon bantuan kewangan daripada


pihak sekolah jika perlu
kewanga
n Ahli-ahli yang terpilih mewakili sekolah
mengikuti sebarang aktiviti di peringkat daerah
akan layak menerima RM5.00,peringkat
Bahagian RM 10.00 Peringkat Negeri RM 30.00
dan Peringkat Kebangsaan RM 50.00 setiap
seorang daripada pihak sekolah.

Semua pungutan atau penyimpanan akan


dimasukkan ke
dalam akaun SUWA sekolah sekiranya
mendapat kelulusan
PENYATA KEWANGAN TAHUNAN PERSATUAN SAINS
DAN MATEMATIK,

SK TEMPOYAN, KUALA LIPIS, PAHANG.

BERMULA PADA 1/4/2012 DAN BERAKHIR 31/10/2012


Dijalankan seperti yang
dirancang dalam mesyuarat
AJK

Aktiviti boleh ditunda atau


disesuaikan mengikut
keperluan dan keadaan.Guru
penasihat akan
mengumumkan kepada ahli

Program yang dirancang :

Mengadakan lawatan sambil


belajar seperti ke Pusat Sains
Negara.

Membuat mural bagi


mencantikkan kawasan sekolah
Membuat mural bagi mencantikkan
kawasan sekolah

Mengadakan jualan dan


permainan sempena minggu
Sains

Mengindahkan Taman
Sains

Mengadakan kelas tambahan

Menguruskan Taman Matematik


sekolah

Sudoku dan Idian Mathematics


Bil Tarikh Aktiviti dirancangkan

1 4/4/2012 Mesyuarat Agung


Pemilihan AJK

2 18/04/2012 Maths Puzzle

3 2/05/2012 Idian Mathematics

4 16/05/2012 Soduku

5 13/06/2012 Bantumi

6 27/06/2012 Lawatan sambil belajar ke Pusat Sains Negara

7 04/07/2012 My Secret number

8 18/07/2012 Taman Sains Sekolah

9 01/08/2012 Mural sempena kemerdekaan

10 15/08/2012 BMI

11 05/09/2012 Taman Matematik sekolah

12 19/09/2012 Pertandingan Panyung terjun

13 03/10/2012 Bulan Sains & Matematik

14 17/10/2012 Bulan Sains & Matematik


PERATURAN PERATURAN
LAIN
TINDAKAN DISIPLIN
PINDAAN
PERLEMBAGAAN
Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini
sah sehingga dipindah melalui pekeliling
persatuan

Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat


oleh ahli-ahli jawatankuasa, guru penasihat atau
pentadbir sekolah dan disahkan oleh guru besar
Guru besar di beri kuasa
untuk membubarkan
persatuan jika didapati
melanggar perlembagaan
dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan

PEMBUBAR
AN
Segala hutang wajib
dijelaskan. Baki
kewangan diputuskan
dalam mesyuarat
agung tergempar
PENUTUP
Penubuhan Persatuan Sains dan Metamatik di
SK Tempoyanmerupakan satu aset yang
bernilaikepada sekolah untuk meningkatkan prestasi
pelajar seterusnya menaikkan nama baik sekolah
melalui setiapaktiviti yang akan disertai

Selain itu juga, kemahiran dan disiplin yang


diterapkan dalam PersatuanSains dan Metamatik
mampu melahirkan kelompok masyarakat yang
bersatu padu dan berhemah tinggi. Oleh
yangdemikian, matlamat negara Malaysia untuk
melahirkan masyarakat yang berilmu dan
mewujudkan semangatSATU MALAYSIA dalam
masyarakat boleh dicapai melalui penubuhan
persatuan ini. Justeru, adalah amat diharapkan
kertas kerja ini mendapat pertimbangan sewajarnya
daripada pihak sekolah. Semogaperkara yang baik
ini tidak akan disia-siakan oleh kita semua.

Anda mungkin juga menyukai